VELMI SMUTNÁ ZPRÁVA

S velkým zármutkem oznamujeme všem dobrým komunistům, kamarádům, přátelům,

že naše řady aktivních bojovníků za lepší budoucnost opustil pracovitý, obětavý a skvělý člověk a kamarád, můj dlouholetý přítel, soudruh JOSEF SVOBODA z Lomnice nad Popelkou ve věku nedožitých 72 let.

ČEST JEHO POCTIVÉ A OBĚTAVÉ PRÁCI!
Miroslav Starý
bojovnik
Josef Svoboda s velmi zaslouženou medailí KČP
 
Poslední rozloučení se soudruhem Josefem Svobodou se koná v pátek 10. 5. 2019 v 11.15 hodin ve smuteční obřadní síni v Lomnici nad Popelkou, ul. K Urnovému háji 1283.
Smuteční hosté, kteří by se chtěli zúčastnit společného posezení po smutečním obřadu, ať to nahlásí co nejdříve soudružce Zdeňce Jirmanové na č. tel. 720 341 946.
RSP - M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473