NEVIDITELNÁ REVOLUCE

Bazilej III – revoluce, kterou opět nikdo neviděl

08.04.2019 13:37

Boletus 

http://www.iarex.ru/articles/65626.html

Dnešní revoluce neprobíhají na náměstích, ale ve stínu. Proto světovou revoluci, která proběhla 29. března t.r., prakticky nikdo nezaregistroval. Drobná vlna v infopoli sice proběhla, ale bez reakce.
Žádná bombastická hesla typu „rovnost, volnost bratrství“. Reakce odborníků, ani veřejnosti v RF není výjimkou.
Přitom by nebylo divu, kdyby sám Nataniel Rotschild vykřikl proti celému poddanému Světu:
„Soudruzi! Celosvětová revoluce, o jejíž nutnosti tak dlouho hovoříme, se uskutečnila!“
Zcela právem. Její kroky budou probíhat pomalu a dlouhodobě, takže obyvatelstvo jí přímo neuvidí.
Ale konečné důsledky pocítí každý /doslova i Pjakinem zmiňovaná „kuchařka“ - pozn.Boletus/.
Revoluci s názvem „Bazilej III“ realizovala bazilejská Banka pro mezinárodní vypořádání.
Je to hierarchicky nadřízený MMF a ten zase řídí činnost všech centrálních bank Světa. Banka pracuje přes Basilejskou radu pro bankovní dozor jako globální dozor s daleko vyšší mocí, než presentují tradiční bašty jako Pentagon nebo americký Kongres. Bezpochyby nástroj globální světové moci.
Tato globální mocenská páka je doslova nedotknutelná a díky této je nedotknutelné i Švýcarsko.

29. března proběhlo finále procesu, připravovaného již od r. 2017. Jmenuje se „Termíny implementace Bazileje III.“ Všechny CB světa sklaply podpatky a akceptovaly. Včetně CB RF.
Co předcházelo této konečné fázi?
Ve 20. století probíhal postupný sestup role zlata v krytí měn. Rozhodující byly 2 zlomové body procesu :
- Bretton – Woodský půlkrok k nástupu dolaru jako světového měnového hegemona /rok 1944/
- Kissingerův „petrodolar“, který oddělení měn od zlata dovršil.
Zlato se stalo komoditou /jako hliník nebo cukr/, a síla dolaru se začala odvíjet od světové produkce dvou klíčových faktorů hospodářského růstu – ropy a plynu. Podstata Pax Americana /pozn. Boletus/ .
- po těchto dílčích krocích se v portfoliu bank posunuly na první místo aktiv /zajištění, zebezpečení / dolarové zásoby + likvidní dolarové dluhopisy. Zlato se stalo „rezervou“ 3. kategorie s právem započítávat do aktiv rezerv bank jen 50 % jeho burzovní hodnoty. To pochopitelně vedlo k jeho hodnotové degradaci a umělému snížení jeho ceny. Díky stlačené ceně se obchodování se zlatem rozpadlo na obchod s reálným kovem a daleko vyšší obchod se „zlatými certifikáty“ jako potvrzeními o fiktivní držbě zlata.
Zlato se po 29. 3. 2019 vrací zpět. V aktivech bank bude započítáváno 100% své světové ceny, je tedy opět aktivem 1. kategorie. Všechny rozvahy bank projdou přepočtem, a ten bude mít za důsledek potenciálně novou, ale selektivní expanzi měnové politiky. Týká se to hlavních držitelů zlata, ale jen nad hranicí 1000 tun/!/. Jde o: Německo, Itálii, Francii, RF, Čínu a Švýcarsko.
A pochopitelně USA.
Do skupiny beneficiérů směrnice Bazilej III se nedostala Velká Británie. Zahájení směrnice
Basilej III a termínu odchodu VB z EÚ se odborníci nediví. Vidí v tom jeden z klíčových kroků „doražení“ odcházející Británie a a posílení konglomerátu Německo + Francie.

Epocha dolaru, trvající od r. 1944 do letoška, nenávratně tímto signálem končí. Konsekvence nejen na finančních trzích, ale zejména na politické mapě světa, budou pozvolné, ale zcela zásadní.
Některé odhady :
- růst ceny zlata
- krátkodobý růst cen ropy a plynu
- uvolnění nové masy peněz s veškerými z toho plynoucím riziky /bubliny, hyperinflace/
- pravděpodobné uvolnění měnové politiky FED a z nové masy peněz částečné umoření amerického hyperdluhu.
-nová hospodářská krize z důvodu vysokých cen energonosičů.
- masivní a rychlý odchod všech hlavních hráčů z dolarového systému.
Zdánlivý bonus těžařů nafty a plynu nepotrvá dlouho a skončí s nástupem hospodářské krize.

Průměty do vnitřní ekonomické politiky RF :
- pravděpodobně se utkají dva protipóly hospodářské politiky /využít zlato pro měnovou expanzi versus velmi obezřetná měnová politika/
- Putin v předstihu ohlásil dlouhodobou a výraznou diverzifikaci hospodářské politiky země. Jde o snížení „váhy“ ropy a ZP v HDP země
- nová tvář hospodářské politiky RF velmi urychlí kádrové změny.

A Svět? Razantní překreslení tradičních vazeb, podložených diktátem dolaru. Další distanc mezi USA a EÚ.
Závěr: Svět čeká největší transformace za posledních několik staletí. Nezahřátějším místem zeměkoule budou Spojené státy. Lze je přirovnat k jadernému reaktoru ve fázi přehřátí, kdy celý svět bude doslova nucen tento zdroj mezinárodního žáru „ochlazovat“. Bazilejská revoluce ale nebyla spuštěna k dovedení Světa k válce.

Více zde:
http://leva-net.webnode.cz/news/bazilej-iii-revoluce-kterou-opet-nikdo-nevidel/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fleva-net.webnode.cz%2Fnews%2Fbazilej-iii-revoluce-kterou-opet-nikdo-nevidel%2F

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473