INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 26. 3.

Něco málo o 3. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2019 (26. 3.)

Tentokrát bylo sledování jednání složitější, jelikož jsem on-line přenos sledoval v lázeňském zařízení ve Vráži u Písku. V technicky omezených podmínkách, bez tiskárny, takže jsem neměl předem vytisknutý program a také omezen léčebnými procedurami. To způsobilo, že do dění jsem mohl vstoupit přes wi-fi ve 14.30 hodin, když už se projednával bod č. 21 a několik následujících k poskytování dotací v oblasti památek, které předkládala k tomu kompetentní radní paní Vinklátová.

Podle nejvyššího počtu hlasů lze usuzovat, že jednání se účastnilo 39 zastupitelů, jen asi ve třech bodech (41 – 43) dosáhl součet hlasů 40. Z průběhu vyplynulo, že z předkladatelů není přítomen pan Löffelmann (zemědělství a životní prostředí) a paní Loučková – Kotasová (regionální rozvoj). Místo nich předmětné body náhradně uváděl hejtman pan Půta.

Jako obvykle v poslední době nás zajímal vývoj kolem řešení dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Bod 47: V tomto případě šlo o navýšení majetku – základního kapitálu společnosti ČSAD Liberec. V bodě požádal pan Korytář o poskytnutí soupisu nákladů, které už v řešení problematiky tímto způsobem byly vynaloženy. Zda a kolik se k bodu hovořilo, nemohu sloužit, stejně tak u bodů 48 (změna rozpočtu v odboru dopravy) a 49 (stezka pro cyklisty a pěší v Dubnici). Jak potom oznámil i zastupitel pan Korytář – u on-line přenosu vypadl zvuk a ocitli jsme se náhle v němém filmu. Při písemných informacích (bod 50) byla už závada odstraněna.

Diskuze byla v bodě 53 kolem dalšího navyšování nákladů na modernizaci libereckého muzea. Již několikáté navýšení, tentokrát zdůvodňované předkladatelkou růstem cen stavebních prací vzbuzuje nelibost u více zastupitelů, včetně hejtmana. Ředitel muzea by měl být pozván, aby tento a souběžně jiný problém, na který se v diskusi narazilo (otázky kolem depozitáře), vysvětlil.

Zajímavý byl bod „různé“. Mluvčí pana Mackovíka se dotázal na současný stav problémů kolem nemocnice Frýdlant. Odpověděl náměstek pan Sobotka. Ve věci se dokončuje oceňování majetku nemocnice. Po dokončení ocenění se povede jednání o dalším postupu.

Pan Korytář se dotazoval, zda kraj uvažuje o koupi Zámeckého hotelu Sychrov a zajímalo ho, kdo ta jednání za kraj vede. Dotaz byl poněkud zvláštní tím, že záležitost byla částí písemných informací, které byly projednány a vzaty na vědomí bez připomínek v bodě č. 50. V písemných informacích, jak na to poukázal náměstek Svoboda, byla hodnocena situace ubytovacích míst pro starší lidi (domovy důchodců, pečovatelské domy, apod.), kteří nejsou zcela soběstační. Liberecký kraj je na tom podstatně hůře, než srovnatelné kraje. Na jedno lůžko zde připadá 259 žadatelů. V písemné informaci byly také uvedeny 4 navrhované možnosti řešení nebo zlepšení tohoto stavu. A jednou z těchto čtyř možností byla koupě Zámeckého hotelu Sychrov a jeho úpravy pro výše zmíněné potřeby.

26. 3. 2019 ve Vráži u Písku, z částečného on-line přenosu zaznamenal M. Starý, SČN

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473