ANS DO VOLEB EP!

 

ans volby

Hlavní bod programu - VYSTOUPENÍ z EU a z NATO! Obě nadnárodní organizace jsou provázány personálně, ekonomicky, organizačně a finančně. Bez vystoupení z nich nemůže být ČR nikdy suverénní ani soběstačná. Ze strany EU a NATO to totiž není žádoucí.

KANDIDÁTNÍ LISTINA

pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

Kandidáti:

Jméno a příjmení; věk; trvalý pobyt; povolání; politická příslušnost

(Vysvětlivka: BPP/bez politické příslušnosti; SSPD-SP/Strana státu přímé demokracie-strana práce)

1. Jiří Černohorský; 49; Brno; předseda spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT; BPP

2. Jaroslav Čejka; 34; Strakonice; programátor; BPP                                                                                                 

3. Ing. Jaroslav Drobný; 46; Rakovník; ekonom; ANS

4. RNDr. Radoslav Štědroň; 64; Ostrava; přírodovědec; SSPD-SP

5. Mgr. Milena Míčová; 53; Doubravice nad Svitavou; středoškolská učitelka; ANS

6. Petr Kania; 56; Praha; účetní; ANS  

7. Miroslav Starý; 73; Mimoň; šéfredaktor SEVEROČESKÉ PRAVDY; ANS

8. Mgr. Michal Ondrej; 40; Kardašova Řečice; masér; ANS

9. Monika Kijovská; 48; Havířov; sociální pracovnice; BPP

10. Zbyněk Cincibus; 78; Česká Lípa; místopředseda KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ; KSČM

11. Ing. Ivan Kratochvíl; 60; Slaný; voják, pplk. v z.; ANS

12. Mgr. Irena Marvanová; 56; Milevsko; středoškolská učitelka; ANS

13. RNDr. Vratislav Datel, CSc.; 72; Praha; podnikatel; BPP

14. Jana Hrušková; 60; Česká Skalice; zpěvačka; BPP

15. Jiří Franz; 64; Plzeň; kameraman; ANS

16. Marta Mona Suzama; 60; Praha; korespondent INTERNATIONAL PRESS EUROPEAN NEWS AGENCY; BPP

17. Jakub Škodík; 78; Pardubice; předseda SPOLKU POŠKOZENÝCH OBČANŮ; ANS

18. Helena Pavlovcová; 62; Karviná; zdravotní sestra; ANS

19. Ing. Pavel Mužný; 67; Olomouc; informatik; BPP

20. Břetislav Svoboda; 52; Ostrava; provozní manažer sportovně-rekreačního areálu; BPP

21. Ing. Pavel Rejf, CSc.; 68; Praha; vědecký pracovník; KSČM

22. Eva Hůlková; 65; Praha; koordinátorka INSTITUTU ALENY VITÁSKOVÉ; BPP

23. Jan Brabec; 49; Písek; pojišťovací makléř; BPP

24. Ilona Šedivá; 53; Brno; expediční pracovník; BPP

25. Iva Valdmanová; 63; Ostrava; podnikatelka; BPP

26. Alice Vrabcová; 53; Plzeň; podnikatelka; ANS

27. Roman Poluda; 52; Ostrava; údržbář; BPP

28. PhDr. Vladimíra Vítová Ph.D.; 56; Praha; předsedkyně politického hnutí Aliance Národních Sil; ANS

Všichni výše uvedení kandidáti v pořadí byli navrženi ke kandidatuře pro volby do Evropského parlamentu politickým hnutím Aliance Národních Sil (ANS)

Zdroj: www.aliancenarodnichsil.cz 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473