80 LET OD ZAHÁJENÍ OKUPACE NAŠÍ ZEMĚ

80. VÝROČÍ OKUPACE FAŠISTY

Vzpomínkové akce na jedno z nejtemnějších výročí naší národní historie – 15. březen 1939 byly u nás doma – v okrese Česká Lípa a Libereckém kraji zahájeny 15. 3. 2019 u mohutné lípy v parčíku za budovou Městského úřadu v Novém Boru v 9 hodin.

DSC 0015

Účast občanů byla nad očekávání slušná. Potěšila přítomnost mládeže, která, jak zřetelně a dostatečně je známo, má velké mezery ve znalostech naší národní historie.

Po zahájení Českou státní hymnou připomenula tragické události časů kolem 15. března 1939 místostarostka Nového Boru Ing. Stanislava Silná.

222

Mezi účastníky jsme mohli vidět předsedu Krajské rady Klubu českého pohraničí Leoše Hamrského a také brigádního generála (muž v uniformě s červeným baretem), členy ČSBS a ČsOL.

DSC 0031

Dobové události přímo v Novém Boru připomenul podrobně vlastenec Josef Doškář. Vyjmenoval řadu jmen místních občanů, jména Židů a uvedl konkrétně zrůdnosti, které je potkaly až po internace do koncentračních táborů a k tragickým koncům, včetně informací, kde tyto rodiny a lidé v Novém Boru bydlely, jakými pracovními činnostmi se zabývaly, atd.

DSC 0034

Na vzpomínkové akci nemohly chybět ani prapory vlasteneckých Klubů českého pohraničí (KČP)

Akce měla pokračování v besedě s historikem panem Motlem a promítání historických dokumentárních filmů.

Pokračováním je akce od 15 hodin na Náměstí T. G. Masaryka v České Lípě.

Z Nového Boru, 15. 3. 2019 – 10 hodin, Miroslav Starý, SČN

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473