ANS SCHVÁLILA KANDIDÁTKU DO EP

Shromáždění ANS schválilo kandidátku do voleb do EP

V sobotu 2. 3. 2019 proběhlo v Praze celostátní shromáždění zástupců krajských klubů ANS a hostů. Byla schválena kandidátka do voleb do Evropského parlamentu, na níž budou kandidovat členové a nezávislí sympatizanti ANS, i členové jiných stran. Aby dostála ANS svému poslání – být skutečnou aliancí vlasteneckých sil – lídrem bude nezávislý kandidát pan Jiří Černohorský. Předsedkyně ANS Vladimíra Vítová kandiduje symbolicky na posledním místě. 

ans volby

Představení kandidáta EP – Jiří Černohorský

Dobrý den vážení přátelé, dobrý den, lidé naší země.

ANS 3 cs lidr

Jiří Černohorský se představuje na 3. Celostátním shromáždění ANS 2. 3. 2019.

Dovolte mi, abych vám představil politické hnutí, za které, já – Jiří Černohorský (jako vedoucí kandidát) a Jaroslav Čejka – půjdeme společně do voleb do europarlamentu.

Je to ANS – Aliance národních sil, jejíž předsedkyní je PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Chci předeslat, že původně jsem jednal se dvěma jinými politickými subjekty, kde si mne sice vyslechli, ale dále již nekontaktovali. Jména nesděluji, jen abyste věděli, jak to dnes bohužel “chodí”.

Nyní jsem, ale velmi rád, že jsme se dohodli se členy a sympatizanty ANS. A to vlastně hned na první schůzce, kde jsem Vladimíře a jejím kolegům, takzvaně z jedné vody na čisto sdělil svůj důvod kandidatury do EP, svoje myšlenky a následný plán. A musím říci, že jsem byl velmi mile překvapen, když jsme se v naprosté většině názorů shodli – což je dnes naprostou výjimkou. A to třeba už jen z prostého důvodu, že každý, kdo má tu „svoji“ stranu, chce být také tím „nej…“ lídrem a hlavně, on – jako ten lídr – má ty svoje „nej…“ vize na světě…

A velmi mile překvapen jsem byl ještě z jednoho důvodu. Jedna z mých podmínek pro spolupráci byla, že budu kandidovat jako kandidát bez politické příslušnosti v popředí kandidátky, a že se mnou bude kandidovat člověk, kterému důvěřuji a to Jaroslav Čejka, o němž vím, že je to správný a čestný člověk a mohu se – tak jak on na mne, tak i já na něj – ve všem spolehnout. Také s tím Vladimíra Vítová a její kolegové z ANS souhlasili. Tak se v přátelské shodě zrodila naše spolupráce. Před blížícími se volbami jsme dospěli k 3. Celostátnímu shromáždění členů ANS, které projednalo složení kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu a mne poctilo důvěrou – stanout včele kandidátky ANS.

Proč do těchto euro-voleb vůbec jít? Protože – a i na tom jsme se všichni shodli – europarlament, potažmo celou EU pokládáme za naprosto špatnou instituci, která nejenže nemá budoucnost, ale dnes už přímo škodí čemukoliv, co dnes jen má něco společného se slovy jako svoboda, právo, suverenita, demokracie.

Jsem tedy ze srdce rád a je mi ctí, že díky ANS, Vladimíře Vítové a samozřejmě i díky souhlasu členů ANS, mohu bojovat za naději pro lidi České republiky. On totiž – i přesto, co napíši dále – je boj o to být v europarlamentu z hlediska naděje změny vnitrostátní politiky velice důležitý, ačkoliv chtít něco změnit v samotné EU z pozice europoslance tak, aby to mělo skutečný a hmatatelný vliv u nás doma, je samozřejmě holý nesmysl. Proč tedy kandiduji? … Tak jestli to chcete vědět, napijte se něčeho a prosím čtěte dál.

Europarlament je – a to bez jakýchkoliv pochyb, prosím pěkně – zbytečná a předražená trafika! Jde však o to, zda europoslanec, placený „zlatem“, je jen tím trafikantem anebo se stane dobrým a statečným pošťákem a bude se snažit, co jen mu síly budou stačit, zabránit dalším a dalším svinstvům proti vlastní zemi.

Jde o to být takovým europoslancem, který pravdivě a včas informuje vlastní zemi o všech těch příšerných návrzích a přípravách zákonů. Jde o to být takovým europoslancem, který bude posílat spěšné „dopisy” domů lidem, aby věděli, co se děje. Co se na ně chystá. A bude – samozřejmě bez jakékoliv politické korektnosti – poukazovat na „eurohujery“ a vlastizrádce, kteří klidně, bez jakýchkoliv skrupulí hlasují za SANKCE PROTI VLASTNÍ ZEMI!

V europarlamentu, jak zajisté víte, je 750 europoslanců z 28 zemí, včetně Anglie, která však nyní jedná o parametrech opuštění této nepotřebné instituce. EU se chová tak, jakoby bez ní byl hospodářský a ekonomický chod Evropy zcela nemožný. Přitom však její dva nejsilnější zakládající členové ani nedodržují nejdůležitější kritéria, které si EU sama určila, a tím jsou Maastrichtská kritéria. Jako příklad lze uvést výši hrubého veřejného dluhu a deficit veřejného rozpočtu! Francie je v obou případech za rok 2018 v červených číslech. A Německo je na tom téměř stejně.

Pojďme se však vrátit k tomu, oč tu jde, a to je post europoslance. Jen naprosto naivní člověk anebo neprostý lhář a podvodník vám může tvrdit, že post europoslance je pro ten či onen stát velice důležitý, co se týče ovlivňování politiky jednotlivých států. V EU to chodí totiž tak, že ten, kdo skutečně rozhoduje, je někdo, koho my nejenže nikdy nevolíme a dokonce koho vůbec, ale vůbec nevidíme! A to jsou mocní tohoto světa a nadnárodní firmy a korporace. Ti tahají za nitky.

A pokud byste si třeba mysleli, že jako ČR můžeme mít šanci něco ovlivnit při spolupráci V4 – například v hospodářství, migraci nebo azylovou politiku – tak vás ujišťuji, že vůbec žádnou šanci nemáme… Nevěříte? Pojďme se společně zamyslet.

Stačí nám jednoduché počty. Německo 94, Francie 76, dohromady 170 hlasů. Víme, že tyto dvě země již vlastně smluvně utvořily společný SUPERSTÁT! A teď vezměme takzvanou V4. Nejsilnější je Polsko 51, pak jsme my a Maďarsko, shodně po 21 europoslancích a pak Slovensko 13. Tedy dohromady 106! Je snad potřeba toto ještě rozvádět? 170 > 106!!! Rozumíme si?!

Můžeme jít ale ještě dál, třeba co se týče třeba jisté hrozby pro celou Evropu – a to je imigrace a islamizace. Kdo dnes v EU proti této hrůze skutečně vystupuje? Jsou to doslova jednotlivci! V každé zemi v Evropě najdeme sice jeden, možná dva politické subjekty, co takzvaně vědí, ale v celé Evropě bohužel stále převládají strany – a tedy europoslanci – zrádci Evropy, kteří dennodenně hlasují pro zlo! Pro zlo v podobě ekonomického otroctví, islámu a multikulturalismu! Na co narážím?! Narážím na to, že ten, kdo tvrdí, že z pozice europoslance v europarlamentu zachrání díky nějaké euroskeptické frakci Evropu od zmíněných hrůz a sebevražedné politiky Německa a Francie, tak prostě lže! Proč?! Tak opět počítejme 28 zemí a dejme tomu, že ve velkém počtu uspějí protiunijní strany. Kolik ale z tohoto úspěchu vzejde europoslanců? 60? 70? 95? 107? 153? I kdyby jich bylo 200, což je naprostá bláhovost, tak pořád se bavíme o tom, že v EP je 750 europoslanců!

To by, co se počtů týká, mohlo stačit, co říkáte…

Co tedy s ANS chceme dokázat, co si klademe za cíl a proč tedy EP.

Naší prioritou je za všech okolností hájit zájem lidí České republiky! Dále všem vlastizrádcům a to nejen z řad našich europoslanců, co možná nejvíce znepříjemnit život! Jak?! Například tím, jak jsem již zmínil, že budeme informovat v reálném čase o tom, co „pěkného“ nám EU zase připravila. A jak „vlastenecky“ hlasovali „naši“ „eurohujeři“ o návrzích EK! Daleko podstatnější je však plán vytvoření projektu s názvem POTŘEBNÍ ČR, kdy získáme finance na sociální projekty pro naše potřebné lidi, jako jsou naše děti, naši senioři, invalidé, samoživitelé, rodiny s dětmi a také lidé bez domova. Tedy všechny ty, které vláda ČR naprosto opomíjí!

Také však chceme získat finance pro naše malé a střední podnikatele, kterým naše vláda ČR v čele se slovenským „podnikatelem“ ustavičně hází – ne klacky, ale kmeny – pod nohy! A tak skutečně pomoci narovnat podnikatelské prostředí v ČR!

A v neposlední řadě je tu obrovský a těžký úkol, na kterém se bude muset začít pracovat a to hned po volbách do EP – zajistit aby hnutí ANS získalo důvěru lidí České republiky a v roce 2021 uspělo ve volbách do PARLAMENTU ČR. Jak to udělat? Jednoduše – skutečnými činy a konkrétními skutky pro lidi naší země. Neslibovat, nežvanit, nevypisovat hesla po billboardech, ale konat! Pracovat, být příkladem a tak nastartovat změnu v myšlení lidí v České republice a jejich náhled na politiky a politiku vůbec. Přesvědčovat? Nesmysl! Lidé se musejí sami přesvědčit. A proto je potřeba být tím, co tu nikdy nebylo. Příkladem! Být čestným a poctivým, jak k sobě, tak k lidem.

Jsem přesvědčen, že všichni společně i s ANS dokážeme, že politika nemusí být tím, čím je dnes, ale že se dá dělat s lidmi a pro lidi – aby lidé byli spokojeni, šťastní, získali dávno ztracenou důvěru a naději…

JEDEN ZA VŠECHNY – VŠICHNI ZA JEDNOHO!

… jeden z vás, Jiří Černohorský.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473