J. KOHLÍČEK MEZI LIDMI

J. Kohlíček v Prostějově

Dne 15. 2. 2019 se v Prostějově, v zasedací místnosti OV KSČM konala schůze Vlasteneckého sdružení antifašistů. Jako první bod jednání byla zařazena beseda o cestách Jaromíra Kohlíčka do Ruska. Při prezentaci se výklad týkal cest na Krym, do Kurska - 75. výročí vítězství Rudé armády v Kurském oblouku, Petrohradu - 75. výročí prolomení blokády Leningradu, Volgogradu - 75. a 76. výročí kapitulace nacistických vojsk ve Stalingradu a Krasnodaru - pozorovatel na volbách prezidenta Ruské federace 2018. K dokreslení výkladu byly k disposici publikace a snímky z cest. V diskusi vystoupilo několik přítomných členů Sdružení se zajímavými vlastními poznatky. Po besedě schůze se organizace věnovala vlastnímu dalšímu programu. Nebylo to první společné setkání a jistě se brzy opět uvidíme nad jiným zajímavým tématem.

antifa

Z besedy.

Poznámka RSP:

S Jaromírem Kohlíčkem jsme se často setkávali na různých akcích, besedách, výletech, jedno jestli v malé skupince nebo velkém sále. Je vzácnou výjimkou mezi poslanci. Ví totiž, že poslanec má být také mezi lidmi a nejen před volbami. Asi proto je na 17. (slovy sedmnáctém) místě kandidátní listiny KSČM.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473