JISTĚ ZAJÍMAVÉ

Tajné smlouvy signalizují masivní změny ve světě již v březnu

BY TEREZA · PUBLISHED 11. 2. 2019 · UPDATED 11. 2. 2019

Týdenní komentář Benjamina Fulforda – mluvčího Společnosti Bílého Draka ze dne 11. 02. 2019

Intenzivní vyjednávání probíhají nyní na nejvyšších úrovních světové moci, a to jak v tajnosti, tak veřejně, potvrdilo několik zdrojů.

Mohlo by to vést k oznámení změn již v březnu. Boj o moc ve Washingtonu D. C. také pomalu vrcholí, jak jsme mohli vidět na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnosti vyhlásit celonárodní nouzovou situaci.

Jedním z velkých veřejně viditelných kroků bylo vyhlášení jednoho světového náboženství papežem, vysokým islámským představitelem a zástupci mnoha jiných náboženství. Toto přišlo poté, co se papež František stal prvním papežem v historii, který navštívil Arabský poloostrov, místo narození islámu. Text oznámení naleznete jsme uvedli samostatně níže.

Zdroje CIA v jihovýchodní Asii říkají, že stěhování sídla OSN z New Yorku do Laosu bude velkým tématem summitu 27. a 28. února mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a severokorejským „silným chlapíkem“ Kimem Jong Unem.

Asijské tajné společnosti, americký vojensko-průmyslový komplex a zástupci evropských královských rodin pracují na vytvoření světové budoucí plánovací agentury, jak uvedly zdroje zapojené do jednání. Několik úředních dokumentů k tomu bylo již podepsáno, sdělil zdroj z britské královské rodiny.

Zdroje z MI6, Lóže P2, Pentagonu a Asijské tajné společnosti tvrdí, že existuje silná snaha o to, aby byl ohlášen nějaký druh světové vlády. To může být nyní provedeno způsobem, ve kterém neexistují žádní poražení, pouze vítězové.

3 oblasti

Tato mapa ukazuje tři mocenské skupiny, modrá – západní aliance, červená – euroasijské seskupení a šedá – jižní aliance. Každý z nich je zhruba stejně velká rozlohou a populací. Na první pohled se zdá, že mapa znázorňuje postoj skupin na vládu Venezuely, ale ve skutečnosti je to rozdělení kontroly nad světem.

Oznámení jednotného cestovního pasu pro všechny africké národy minulý týden bylo jedním z viditelných znamení posunu směrem ke světové vládě.

V každém případě bitva o Venezuelu je neúspěšný pokus neokonů (chazarské mafie) získat zpět kontrolu nad mezinárodním finančním systémem tím, že se zmocní největších zásob ropy na světě.

Pentagonské zdroje poznamenávají, že „americká loutka ve Venezuele nebyla uznána nadnárodními organizacemi, jako je Evropská unie, Organizace amerických států, MMF, Světová banka, Africká unie a OSN.“

Také OSN, Vatikán a Červený kříž odmítly poskytnout „humanitární pomoc“ vedoucímu loutkové opozice Juan Guaidóvi, protože to bylo krytí pro dodávky zbraní, říkají zdroje. Výsledkem je, že „Venezuelský převrat byl epický neúspěch,“ uvedli.

Neschopnost zmocnit se venezuelské ropy může donutit Trumpa, aby podle zdrojů CIA vyhlásil celostátní nouzový stav – nebo snad přesněji – státní bankrot.

Zdroje Pentagonu a CIA říkají, že by to mohlo vést k pádu Trumpa, protože ztratil hodně z podpory armády. „Pokračující přítomnost Jared Kushnera a John Boltona v Bílém domě v kombinaci s amatérským převratem ve Venezuele a jmenováním kriminálníka Elliotta Abramsa jako zvláštního vyslance pro venezuelskou záležitost, vede k pochybnostem o prezidentovi,“ uvedl jeden zdroj Pentagonu.

A tohle asi také nebudete vědět:

APOŠTOLNÍ CESTA SVÉHO SVOBODY POPE FRANCIS DO SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ 
(3-5 FEBRUARY 2019)

DOCUMENT ON LIDSKÁ FRATERNITA - PRO SVĚTOVÝ MÍR A ŽIVOT SPOLU

ÚVOD

Víra vede věřící, aby viděli v druhém bratra nebo sestru, aby byli podporováni a milovaní. Prostřednictvím víry v Boha, který vytvořil vesmír, stvoření a všechny lidské bytosti (rovnocenné na základě jeho milosrdenství), jsou věřící povoláni, aby vyjádřili toto lidské bratrství chráněním stvoření a celého vesmíru a podporou všech osob, zejména těch nejchudších a těch, nejvíce v nouzi.

Tato transcendentní hodnota sloužila jako výchozí bod pro několik setkání charakterizovaných přátelskou a bratrskou atmosférou, kde jsme sdíleli radost, bolest a problémy dnešního světa. Udělali jsme to tím, že zvážili vědecký a technický pokrok, terapeutické úspěchy, digitální éru, masmédia a komunikaci. Zaměřili jsme se také na úroveň chudoby, konfliktu a utrpení tolika bratrů a sester v různých částech světa v důsledku zbrojení, sociální nespravedlnosti, korupce, nerovnosti, morálního úpadku, terorismu, diskriminace, extremismu a mnoha dalších příčin.

Z našich bratrských a otevřených diskusí a ze setkání, které vyjadřovalo hlubokou naději v jasné budoucnosti pro všechny lidské bytosti, byla myšlenka tohoto dokumentu o lidském bratrství pojata. Jedná se o text, který byl upřímně a vážně přemýšlen, aby byl společným prohlášením o dobrých a upřímných aspiracích. Je to dokument, který vyzývá všechny osoby, které mají víru v Boha a víru v lidské bratrství, aby se sjednotily a spolupracovaly, aby sloužily jako vodítko pro budoucí generace, aby prosadily kulturu vzájemné úcty ve vědomí velké božské milosti, dělá všechny lidské bytosti bratry a sestry. 

DOKUMENT

Ve jménu Boha, který vytvořil všechny lidské bytosti stejné jako práva, povinnosti a důstojnost a kdo je povolal žít společně jako bratři a sestry, zaplnit zemi a uvést hodnoty dobra, lásky a míru;

Ve jménu nevinného lidského života, který Bůh zakázal zabíjet, tvrdí, že ten, kdo zabije člověka, je jako ten, kdo zabíjí celé lidstvo, a že ten, kdo zachrání člověka, je jako ten, kdo zachraňuje celé lidstvo;

Ve jménu chudých, opuštěných, marginalizovaných a nejvíce potřebných, jimž Bůh přikázal, abychom jim pomohli jako povinnost všech lidí, zejména bohatých a prostředků;

Ve jménu sirotků, vdov, uprchlíků a těch, kteří byli vyhoštěni ze svých domovů a ze svých zemí; ve jménu všech obětí války, pronásledování a nespravedlnosti; ve jménu slabých, ti, kteří žijí ve strachu, váleční zajatci a ti, kteří jsou mučeni v jakékoli části světa, bez rozdílu;

Ve jménu národů, kteří ztratili svou bezpečnost, mír a možnost společného života, se stali oběťmi ničení, kalamity a války;

Ve jménu bratrství člověka, které zahrnuje všechny lidské bytosti, sjednocuje je a rodí je rovno;

Ve jménu tohoto bratrství roztrženého politikami extremismu a rozdělení, systémy neomezeného zisku nebo nenávistných ideologických tendencí, které manipulují s činy a budoucností mužů a žen;

Ve jménu svobody, kterou Bůh dal všem lidským bytostem, které je osvobodily a rozlišovaly je tímto darem;

Ve jménu spravedlnosti a milosrdenství, základy prosperity a základního kříže víry;

Ve jménu všech osob dobré vůle přítomných v každé části světa;

Ve jménu Boha a všechno, co bylo dáno; Al-Azhar al-Sharif a muslimové z Východu a Západu spolu s katolickou církví a katolíky východu a západu prohlašují, že přijetí kultury dialogu je cesta; vzájemnou spolupráci jako kodex chování; vzájemného porozumění jako metody a normy.

My, kteří věříme v Boha a na závěrečném setkání s Ním a jeho soudem, na základě naší náboženské a morální odpovědnosti a prostřednictvím tohoto dokumentu, vyzýváme sami sebe, vůdce světa i architekty mezinárodní politiky a světové ekonomice, usilovně pracovat na šíření kultury tolerance a společného života v míru; zasáhnout s nejrychlejší příležitostí k zastavení šíření nevinné krve a ukončit války, konflikty, rozklad životního prostředí a morální a kulturní úpadek, který svět v současnosti prožívá.

Vyzýváme intelektuálové, filozofy, náboženské osobnosti, umělce, profesionály z médií a muže a ženy kultury v každé části světa, aby znovu zjistili hodnoty míru, spravedlnosti, dobroty, krásy, lidské bratrství a koexistence, aby potvrdily význam těchto hodnot jako ukotvení spásy pro všechny a prosazovat je všude.

Tato deklarace, která vychází z hluboké úvahy o naší současné realitě, oceňuje její úspěchy a solidaritu s jejími utrpeními, katastrofami a kalamity, pevně věří, že mezi nejdůležitější příčiny krizí moderního světa jsou znecitlivělé lidské svědomí, odklon od náboženských hodnot a převládající individualismus doprovázené materialistickými filozofiemi, které zbožňují lidskou osobu a zavádějí světské a hmotné hodnoty namísto nejvyšších a transcendentálních principů.

Zatímco uznáváme pozitivní kroky naší moderní civilizace v oblasti vědy, techniky, medicíny, průmyslu a dobrých životních podmínek, zejména v rozvinutých zemích, chceme zdůraznit, že v souvislosti s takovými historickými pokroky, jak morální zhoršení, které ovlivňuje mezinárodní činnost, tak oslabení duchovních hodnot a odpovědnosti. To všechno přispívá k obecnému pocitu frustrace, izolace a zoufalství, které mnohým vedou buď k víře ateistického, agnostického nebo náboženského extremismu, nebo do slepého a fanatického extremismu, které nakonec podporují formy závislosti a individuální či kolektivní sebezničení.

Historie ukazuje, že náboženský extremismus, národní extrémismus a také netolerance se ve světě vyvíjely, ať už na Východě nebo na Západě, což by mohlo být označováno za známky "třetí světové války, která se potýká částečně". V několika částech světa a za mnoha tragických okolností se tyto známky začínají bolestně projevovat, jako v situacích, kdy není známo přesný počet obětí, vdov a sirotků. Kromě toho vidíme i další regiony, které se připravují na to, aby se staly divadly nových konfliktů, s výbuchem napětí a nárůstem zbraní a střeliva, a to vše v globálním kontextu zastíněném nejistotou, rozčarováním, strachem z budoucnosti a kontrolou úzkoprsými ekonomickými zájmy.

Rovněž tvrdíme, že velké politické krize, situace nespravedlnosti a nedostatečné spravedlivé rozdělování přírodních zdrojů - které z bohaté menšiny těží jen na úkor většiny národů na Zemi - vytvářejí a nadále vytvářejí obrovské počet chudých, invalidních a zemřelých osob. To vede ke katastrofickým krizím, kterým se různé země staly obětí navzdory jejich přírodním zdrojům a vynalézavosti mladých lidí, které charakterizují tyto národy. Tváří v tvář takovým krizím, které vedou k úmrtí milionů dětí - ztracených z chudoby a hladu - je na mezinárodní úrovni nepřijatelné ticho.

V tomto kontextu je jasné, jak je rodina jako základní jádro společnosti a lidstva zásadní pro to, aby děti přivedla do světa, vychovala je, vzdělávala je a poskytovala jim pevnou morální formaci a domácí bezpečnost. Zaútočit na instituci rodiny, uvažovat s opovržením nebo pochybovat o její důležité roli, je jedním z nejzávažnějších zla naší doby.

Potvrzujeme také důležitost probuzení náboženského povědomí a potřebu oživení tohoto povědomí v srdcích nových generací prostřednictvím zdravého vzdělávání a dodržování morálních hodnot a spravedlivých náboženských učení. Tímto způsobem můžeme konfrontovat tendence, které jsou individualistické, sobecké, konfliktní, a také řešit radikalizmus a slepý extremismus ve všech jeho formách a projevech.

Prvním a nejdůležitějším cílem náboženství je věřit v Boha, ctít ho a pozvat všechny muže a ženy, aby věřili, že tento vesmír závisí na Bohu, který ho řídí. On je Stvořitel, který nás utvořil svou božskou moudrostí a dal nám dar života, aby ho ochránil. Je to dar, který nikdo nemá právo odnést, vyhrožovat nebo manipulovat, aby se přizpůsobil. Vskutku musí každý chránit tento dar života od počátku až po jeho přirozený konec. Proto odsuzujeme všechny ty praktiky, které ohrožují život, jako je genocida, teroristické činy, nucené přesídlení, obchodování s lidmi, potraty a eutanázie. Rovněž odsuzujeme zásady, které propagují tyto praktiky.

Navíc se rozhodně prohlašujeme, že náboženství nikdy nesmí podněcovat válku, nenávistné postoje, nepřátelství a extrémizmus, ani nesmějí podněcovat k násilí nebo k šíření krve. Tyto tragické skutečnosti jsou důsledkem odchýlení se od náboženských učení. Vyplývají z politické manipulace s náboženstvími a z interpretací náboženských skupin, které v průběhu historie využily síly náboženského sentimentu v srdcích mužů a žen, aby je činily takovým způsobem, nic společného s pravdou náboženství. To se děje za účelem dosažení cílů, které jsou politické, ekonomické, světské a krátkozraké. Vyzýváme proto všechny dotčené osoby, aby přestaly používat náboženství k podněcování k nenávisti, násilí, extremismu a slepému fanatismu a zdržely se používání Božího jména k ospravedlnění vražedných činů, exilu, terorismu a útlaku. Žádáme to na základě naší společné víry v Boha, který nezpůsobil, aby byli muži a ženy zabíjeni nebo bojovat navzájem, ani nebyli mučeni ani ponižováni ve svém životě a okolnostech. Bůh, Všemohoucí, nemusí nikdo bránit a nechce, aby se jeho jméno používalo k terorizaci lidí.

Tento dokument v souladu s předchozími mezinárodními dokumenty, které zdůraznily význam úlohy náboženství při budování světového míru, potvrzuje následující:

- pevné přesvědčení, že autentická výuka náboženství nás vyzývá, abychom zůstali zakořeněni v hodnotách míru; bránit hodnoty vzájemného porozumění, lidské bratrství a harmonické soužití; obnovit moudrost, spravedlnost a lásku; a obnovit náboženské povědomí mezi mladými lidmi, aby mohly být budoucí generace chráněny před oblastí materialistického myšlení a nebezpečnými politikami bezuzdné chamtivosti a lhostejnosti, které jsou založeny na zákonu síly a nikoliv na síle práva;

- Svoboda je právem každého člověka: každý má svobodu víry, myšlení, projevu a jednání. Pluralita a rozmanitost náboženství, barvy, pohlaví, rasy a jazyka jsou v Boží vůli v jeho moudrosti, skrze kterou vytvořil lidské bytosti. Tato božská moudrost je zdrojem, z něhož pochází právo na svobodu víry a svobodu být odlišné. Proto musí být odmítnuta skutečnost, že lidé jsou nuceni dodržovat určité náboženství nebo kulturu, neboť také uvalení kulturního způsobu života, které ostatní nepřijímají;

- Spravedlnost založená na milosrdenství je cestou, kterou máme následovat, abychom dosáhli důstojného života, na který má každá lidská bytost právo;

- Dialog, porozumění a všeobecné prosazování kultury tolerance, přijetí druhých a společného mírového života by výrazně přispělo ke snižování mnoha hospodářských, sociálních, politických a environmentálních problémů, které tak těžce váží na velkou část lidstva;

- Dialog mezi věřícími znamená spojit se s obrovským prostorem duchovních, lidských a sdílených společenských hodnot a odtud vysílat nejvyšší morální ctnosti, na které se náboženství snaží. To také znamená vyhnout se neproduktivním diskusím;

- Ochrana míst bohoslužby - synagogy, církve a mešity - je povinností zaručenou náboženstvími, lidskými hodnotami, zákony a mezinárodními dohodami. Každý pokus o útok na místa uctívání nebo o jejich ohrožení násilnými útoky, bombardováním nebo ničením je odklon od učení náboženství a jasné porušení mezinárodního práva;

- Terorismus je pohoršující a ohrožuje bezpečnost lidí, ať už na východě nebo na západě, na severu nebo na jihu, a šíří paniku, teror a pesimismus, ale to není způsobeno náboženstvím, dokonce ani tehdy, když je teroristé instrumentalizují. Důvodem je spíše hromadění nesprávných interpretací náboženských textů a politik spojených s hladem, chudobou, nespravedlností, útiskem a pýchou. Proto je nutné zastavit podporu teroristických hnutí poháněných financováním, poskytováním zbraní a strategií a pokusy o ospravedlnění těchto pohybů i za použití médií. To vše musí být považováno za mezinárodní zločiny, které ohrožují bezpečnost a světový mír. Takový terorismus musí být odsouzen ve všech jeho formách a projevech;

- Pojem občanství je založen na rovnoprávnosti práv a povinností, podle kterých se všichni těší spravedlnosti. Je proto zásadní, abychom v našich společnostech vytvořili koncept plného občanství a odmítli diskriminační užívání pojmu menšiny, který vyvolává pocity izolace a méněcennosti. Jeho zneužívání otvírá cestu pro nepřátelství a neshodu; odvolává veškeré úspěchy a zbavuje náboženské a občanské práva některých občanů, kteří jsou takto diskriminováni;

- dobré vztahy mezi Východem a Západem jsou bezpochyby nezbytné pro oba. Nesmí se zanedbat, aby každá mohla být obohacena kulturou druhého prostřednictvím plodné výměny a dialogu. Západ může objevit na východě opravné prostředky pro ty duchovní a náboženské choroby, které jsou způsobeny převládajícím materiálem. A Východ může najít na Západě mnoho prvků, které mohou pomoci jeho osvobození od slabosti, rozdělení, konfliktu a vědeckého, technického a kulturního úpadku. Je důležité věnovat pozornost náboženským, kulturním a historickým rozdílům, které jsou zásadní součástí formování charakteru, kultury a civilizace Východu. Rovněž je důležité posílit vazbu základních lidských práv, aby se zajistilo důstojný život pro všechny muže a ženy na Východě a na Západě, a aby se předešlo dvojímu dodržování politiky;

- Základním požadavkem je uznat právo žen na vzdělání a zaměstnání a uznat jejich svobodu výkonu svých vlastních politických práv. Kromě toho je třeba usilovat o osvobození žen od historických a sociálních podmínek, které jsou v rozporu se zásadami jejich víry a důstojnosti. Je také nutné chránit ženy před sexuálním vykořisťováním a být považovány za zboží nebo předměty potěšení nebo finančního zisku. Proto musí být ukončeno všechny ty nelidské a vulgární praktiky, které poškozují důstojnost žen. Je třeba usilovat o úpravu těch zákonů, které ženám brání plně se těšit na jejich práva;

- Ochrana základních práv dětí, které vyrůstají v rodinném prostředí, přijímat výživu, vzdělání a podporu, jsou povinnostmi rodiny a společnosti. Tyto povinnosti musí být zaručeny a chráněny tak, aby nebyly přehlíženy nebo odmítnuty žádnému dítěti v žádné části světa. Všechny ty praktiky, které porušují důstojnost a práva dětí, musí být odsouzeny. Stejně důležité je být obezřetné proti nebezpečím, které jsou jim vystaveny, zejména v digitálním světě, a považovat za zločin obchodování s jejich nevinností a všemi porušeními jejich mládí;

- Ochrana práv starších, slabých, zdravotně postižených a utlačovaných je náboženská a sociální povinnost, která musí být zaručena a obhajována přísnými právními předpisy a uplatňováním příslušných mezinárodních dohod.

Za tímto účelem katolická církev a Al-Azhar sdělují a slibují, že předají tento dokument úřadům, vlivným vůdcům, náboženským osobám po celém světě, příslušným regionálním a mezinárodním organizacím, organizacím v rámci občanské společnosti, náboženským institucím a vedoucí myslitelé. Dále se zavázali zveřejnit zásady obsažené v této deklaraci na všech regionálních a mezinárodních úrovních, přičemž požadovaly, aby byly tyto zásady převedeny do politik, rozhodnutí, legislativních textů, studijních oborů a materiálů, které mají být rozesílány.

Al-Azhar a katolická církev požadují, aby se tento dokument stal předmětem výzkumu a reflexe ve všech školách, univerzitách a institucích formování, a tak pomáhal vzdělávat nové generace, aby přinášeli dobro a mír ostatním a byli obhájci všude v právu utlačovaných a nejmenších našich bratří a sester.

Závěrem je naší snahou:

tato deklarace může být pozvánkou k smíření a bratrství mezi všemi věřícími, a to i mezi věřícími a nevěřícími a mezi všemi lidmi dobré vůle;

tato deklarace může být odvoláním na každé svobodné svědomí, které odmítá žalostné násilí a slepý extrémismus; 

odvolání těm, kteří si ctí hodnoty tolerance a bratrství, které propagují a povzbuzují náboženství; tato deklarace může být svědkem velikosti velkoleposti víry v Boha, která spojuje rozdělené srdce a povznáší lidskou duši;

tato deklarace může znamenat blízkost mezi Východem a Západem, mezi Severem a Jihem a mezi všemi, kdo věří, že Bůh nás vytvořil, abychom se vzájemně porozuměli, vzájemně spolupracovali a žili jako bratři a sestry, kteří se navzájem milují.

Právě to doufáme a usilujeme o dosažení s cílem nalézt univerzální mír, který se v tomto životě může těšit všem.

Abu Dhabi, 4. února 2019

Jeho svatost 
papež František

 

Velký imám Al-Azhar 
Ahmad Al-Tayyeb

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473