BYLO PŘED ČASEM V ČT

Záznam z části televizního vystoupení v pořadu Událostí – komentáře před časem, kterého se účastnila česká právnička a advokátka Klára Samková a Michal Kocáb (odbornost neuvádíme, protože vše, co dělal, dělal vesměs špatně):

24 CT

K. Samková: „Já mám pocit zničené vlasti, zničeného právního řádu, který ukázal, že je naprosto nefunkční. V podstatě dochází k úplnému rozvalu právního řádu Evropské Unie i České republiky.“

Moderátor: „Má Evropská Unie být benevolentní a přijímat ty lidi?“

M. Kocáb: „EU by měla udělat maximum pro to, aby snížila imigraci – počet imigrantů.“

Moderátor: „Nemáme je tedy přijímat?“

K. Samková: „Ne. V žádném případě, protože je to výsledek kriminální činnosti. Oni se tady octli na základě velmi sofistikované kriminální činnosti převáděčských gangů, které my tímto způsobem v podstatě přímo i nepřímo financujeme. To, co se tady děje, to je normální uprchlická vlna, která je uměle řízená, a která v podstatě demontuje Evropu. Existují tisíce a desetitisíce lidí v uprchlických táborech, kteří řádně žádají o azyl v zemích, ve kterých ještě nejsou. Tito uprchlíci, o kterých nyní hovoříme, tady nastolují v podstatě vyděračské tendence. Proč tady nejsou dívky, které v Mosulu byly opakovaně brutálně znásilňovány tak, že mají úplně potrhané vnitřnosti? Proč nejsou v naší lékařské péči? Proč tady nejsou kurdské děti? Proč tady nejsou tito lidé, ale proč tady jsou ti, kteří nás tedy vydírají a říkají: „Tak jsme tady! Tak s tím něco dělejte! To je váš problém!“

Na adresu M. Kocába K. Samková říká: „My jsme si dlouho tykali, tak nebudu předstírat, že si vykáme. Ty jsi měl odpovědnost např. za Rómy. Výsledky Tvé činnosti jsou naprosto katastrofální a zoufalé. (Kocáb nesouhlasí.) Takže já doufám, že totéž se nestane ve věci těch uprchlíků. Evropská Unie je naprosto bezradná a naprosto bezmocná, v tom má Michal pravdu (zřejmě se v předchozí části besedy tak vyjádřil – pozn. RSP). Protože vůbec neví, co má dělat. Evropská Unie neudělala naprosto nic pro zastavení růstu Islámského státu. Náš spojenec v NATO – Turecko – bombarduje jediné skutečné bojovníky proti Islámskému státu a to jsou Kurdové.“

M. Kocáb: „Nedokážeme na 4000 km dlouhé hranici v severní Africe a jižní Evropě vystavět ani hladovou zeď, ani nedokážeme udělat námořní blokádu ani ji nedokážeme bránit jinými prostředky.“ (M. Kocáb ještě mohl dodat, že Libyjský prezident M. Kaddáfí, který se zavazoval, že zabezpečí hranici mezi severní Afrikou a Evropou, byl z vůle euroatlantických škůdců zavražděn – pozn. RSP)

K. Samková: „Šengenský prostor brání jednotlivým státům v tom, aby bránily své hranice. Česká republika nemám právo jako člen Šengenského prostoru bránit své hranice. Máme právo maximálně bránit svá letiště. Ano, je třeba uzavřít veškeré hranice. Ano, odmítat uprchlíky a zároveň velice radikálně zaútočit na Islámský stát.“

M. Kocáb: „Proti islámskému státu, s tím souhlasím. Dokud neustane jejich řádění, tak ten exodus taky neustane.“

K. Samková: „Společnost není xenofobní. Společnost má elementární sebezáchovné pudy. Odmítám, abychom byli já a jiní lidé, kteří mají stejný názor jako já a je jich absolutní většina, abychom byli nařčeni z toho, že jsme xenofobové, rasisti, nacisti a podobně, jak to stále slyšíme.“

(Z videozáznamu – M. Starý.

Co napsala Klára Samková:

advokatka„Ráda bych se vyjádřila ke svému dnešnímu vystoupení v Událostech komentářích. Předesílám, že už dlouho jsme nebyla tak naštvaná a vytočená jako tam, kdy jsem musela skákat Michalovi Kocábovi do řeči, abych se vůbec dostala ke slovu - asi jsem měla hrát jenom roli užitečného blbečka, což naprosto odmítám.
A dále:
1) Tak zvaný redaktor na mě vytáhl, že jsem v roce 1997 řekla, že jsem tak znechucená poměry v této zemi, že kdybych zde neměla rodiče, uvažovala bych o emigraci. A teď prý bráním migrantům taky v imigraci. To si pan moderátor dovolil opravdu moc a má štěstí, že jsem nebyla duchapřítomnější a nevpálila jsme mu to ještě víc. Odejít ze země, kde se člověk narodil, a to LEGÁLNĚ, na vlastní náklady a s tím, že mne čeká nic než práce, do země jiné, je tedy něco opravu jiného než se protiprávně vedrat na území cizího státu a tam si diktovat podmínky, za kterých se ten stát musí o mne postarat. Co si to ten ubožák redaktor vůbec dovoluje?

2) Michal Kocáb, se kterým si tykám 25 let a přesto se trapně snažil hrát si "na vykačku" by se měl rozhodnout, jestli teda jsme nebo nejsme xenofobové. Na začátku jsme podle něj byli, na konci už ne...

3) Michal Kocáb by se měl naučit kromě xenofobie ještě jedno cizí slovo, a tím je "appeasement". A zjistit, že obsah toho slova nefunguje...

4) Pan Michal Kocáb by si měl vzít doučování od své bývalé ženy Marshi v amerických dějinách. Možná by mu připomenula, že vojenská obrana Filipín byla kvůli naprosto šílené členitosti pobřeží také považována za naprosto nemožnou... a to až do doby než přišel Douglas MacArthur a (ačkoliv nebyl členem ANO) prostě to vyřešil. Problém Evropské Unie je, že takového generála nemá. Proto hořekuje, že co máme dělat...

5) Slavná Schengenská dohoda je pohádka o pejskovi a kočičce jak vařili dort. Není schopna plnit svou faktickou roli, tedy je BEZOBSAŽNÁ. Proč setrvávat v bezopsažné nefungující smlouvě, která nás jen poškozuje?

6) Michal Kocáb řekl, že kdyby se rozložil Schengen, že to bude konec Evropské unie. Tak zaprvé to není pravda. Na příklad Británie je členem EU a není členem Schengenu. A zadruhé EVROPSKÁ UNIE UŽ SKONČILA! Země či jakýkoliv státní útvar, který není schopen exekuovat svou vlastní legislativu, už ztratil zásadní atribut své státnosti. Je to stejné, jak když v říší Západořímské ještě ve 4. století zasedal Senát... taky toho fakt HODNĚ a efektivně vyřešil..

7) Michal Kocáb již dokonale zničil řešení romského problému, když šéfem Agentury pro sociální začleňování jmenoval přes odpor VŠECH Romů, kteří byli v poradním orgánu vlády, ředitelem této Agentury Martina Šimáčka, protože měl "praxi v pro-romských projektech" a odmítnul dva vysokoškolsky vzdělané Romy, kteří e o tuto funkci ucházeli, s tím, že nemají s pro-romskými aktivitami dostatek zkušeností... Výsledky jeho romské politky byly a jsou katastrofální - tak teď přesedlal na migranty...

8) Už po pořadu jsem se na chodbě Michala Kocába zeptala, jestli skutečně mu tak schází znalosti historie, nebo si opravdu myslí, co říká anebo jestli to hraje. Uchechtnul se (asi považoval svou odpověď a vtip) a řekl, že to hraje. Tak já se jej teď ptám: A KDO TĚ, MICHALE, ZA TEN HERECKÝ VÝKON PLATÍ???“

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473