DIKTATURA EU?

EUROGENDFOR přijde evropská policie. Důkaz diktatury EU?

By Lerebelle -13. května 2017 (Některé informace se k nám dostávají těžce a s velkým zpožděním.)

Evropská policejní síla (Eurogenderfor nebo EGF) bude prvním vojenským sborem v Evropské unii nadnárodního charakteru.  EFG se skládá z policejních sil militarizovaných na pořádek EU připravených zasáhnout v krizových zónách pod záštitou NATO, OSN, EU nebo koalic "Ad hoc" v různých zemích.

Eurogendfor lze počítat s 800 mobilními "četníky" za 30 dní a rezervou 1 500 mužů; všechny budou řízeny dvěma ústředními orgány, politikou a technikou. Prvním z nich je meziresortní komise na vysoké úrovni jmenován CIMIN (Committee Inter MI-nisterial high N Evel), složený ze zástupců ministrů zahraničních věcí a obrany, v zemích, které podepsaly smlouvu. Druhým je stálé ústředí (PHO), které se skládá z 16 důstojníků a 14 poddůstojníků.

Mezi 6 hlavních úkolů (velitel, zástupce velitele, náčelník štábu a zástupců vedoucích provozů, plánování a logistika) jsou distribuovány, otočí jednou za dva roky mezi různými národnostmi, podle obvyklých kritérií složení nadnárodních sil.

Není to tedy skutečná evropská ozbrojená síla ani vytvoření jednotné evropské armády, protože v tomto případě bude záviset na Komisi a Evropském parlamentu, ale na jediném nadnárodním ozbrojeném orgánu, který, zdá se, že bude mít plnou autonomii.

Ve skutečnosti není EGF pod kontrolou národních parlamentů ani Evropského parlamentu, ale je přímo v rozkazu vlád prostřednictvím výše zmíněného CIMIN.

-       Článek 21 Velsenské smlouvy, po níž byla tato nadnárodní armáda vytvořena, zajišťuje nedotknutelnost prostor, budov a archivů Eurogendfor.

-       Článek 22 chrání majetek a kapitál společnosti Eurogenderfor před možnými výkonnými opatřeními, která mohou pocházet od soudních orgánů jakékoli země.

-       Článek 23 stanoví, že nesmí být zachycena žádná komunikace důstojníků EGF.

-       Článek 28 stanoví, že se signatářské země vzdávají práva požadovat náhradu škody na majetku, pokud k takovému poškození došlo v souvislosti s přípravou nebo prováděním operací.

-       Konečně článek 29 stanoví, že osoby náležející k Eurogenderfor nesmějí být podrobeny soudnímu řízení a odsouzení v hostitelském nebo přijímajícím státě v případech týkajících se výkon jejich služby: [3. Pokud jde o zaměstnance EUROGENDFORA, nemůže být proti členu zaměstnance EUROGENDFOR přijato žádné donucovací opatření, pokud byl proti němu vynesen rozsudek v hostitelském nebo přijímajícím státě, pokud je výsledkem případu provedení služby].

Ve Velsenské smlouvě je celý odstavec nazvaný "Mise a úkoly", kde se dozvíte, že Erogenderfor může v jakékoliv fázi války také nahradit civilní policejní síly státu v krizi, a že její personál může být předán civilnímu úřadu nebo vojenskému velení.

Mezi mnoha úkoly, které se přenášejí na EGF, je několik:

-       zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku

-       plnit úkoly soudní policie (ale nerozumíme jménem které soudní moci ......... ..)

-       monitorovat, radí a dohlíží na místní policii, včetně vyšetřování trestných činů

-       přímý veřejný dohled

-       působit jako pohraniční policie

-       shromažďovat informace a rozvíjet operace tajných služeb.

Příkladem Itálie je edification (NDT): Dne 14. května 2010 ratifikovala Poslanecká sněmovna Italské republiky dohodu. Bylo přítomno 443 poslanců, 442 hlasovalo ano a 1 se zdržel ... ... Krátce poté Senát jednomyslně souhlasil. Takže dne 12. června 2010 vstoupila v platnost Velsenská smlouva v Itálii.

Ratifikační zákon č. 84 se přímo zabývá karabinou, která bude absorbována státní policií, čímž se zhorší na místně silné policejní síly. Současně platí čl. 4 téhož zákona, zavádí úkoly, které má vykonávat Eurogenderfor a mezi nimi:

-       postarat se o bezpečnostní a poslání veřejného pořádku

-       provádět řízení provozu, hraniční kontroly a činnosti obecné tajné služby

-       chránit lidi a majetek a udržovat pořádek v případě veřejné nepořádek

Takže v praxi to znamená, že například v Itálii (ale i v jiných evropských zemích, NDT) na ulici bude skutečná policie, která už nebude muset odpovědět na své činy nebo před nimi. Italský stát nebo před Evropskou komisí.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473