POZNÁMKA ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINOVÁ

Zelená nafta

            Tento matoucí výraz se vyskytuje v souvislosti se zemědělstvím v České republice již delší dobu. Nemá nic společného s bionaftou, případně s barvou nafty, zato jde o důležitou část tzv. povolené podpory zemědělcům v rámci EU. V posledních letech totiž na našem trhu s potravinami postupně mizelo české vepřové, jogurty, sýry, brambory…. Stačí se projít po kterémkoliv supermarketu a jistě můžete můj seznam doplnit.

            Naši zemědělci dodávají do zahraničí mléko a vyvážejí dobytek. Do republiky se naopak dováží ve velkém potraviny. Hlavně z Polska, Rakouska a Německa. Naši sousedé a konkurenti využívají řadu různých podpor pro své výrobce. Vratka části spotřební daně pro zemědělce a lesníky je jednou z možností, jak alespoň trochu tuto nevýhodu vyrovnat. Navíc – v našem zemědělství začíná citelně chybět organická hmota v orné půdě. Minerální hnojiva ji nahradit nemohou. Slušný zahrádkář to dobře zná a proto má vždy kompost a smaží se do půdy organickou hmotu dostat. Mnoho zemědělských podniků se u nás soustřeďuje na rostlinnou výrobu typu řepka - obilí a živočišná výroba, pěstování zeleniny, vinohradnictví, pícniny pěstování květin a jiná zahradnictví i jiné druhy produkce náročné na ruční práci či s nejasnou rentabilitou jsou v útlumu. Proto jsou vratky spotřební daně podle produkce odstupňovány. Není to sice zásadní příspěvek, ale jde o krok správným směrem. Prezident již zákon podepsal. Takže alespoň krůček k vyrovnání podmínek se zahraniční konkurencí naši zemědělci pro příští rok dostanou.

V Teplicích dne 31. 12. 2018,

KOHLAJS

 

 

 

 

Jaromír Kohlíček

Poznámka RSP k dovozu potravin:

Není už tajemstvím, že firmy vyvážející v Evropě potraviny je vyrábějí ve dvou kvalitách. Pro západní země kvalitnější a nekvalitní pro „východní Evropu“(mohli jsme to zaznamenat, třeba u výroby šunky v Itálii). Současně koluje video o testu vepřových konzerv u nás prodávaných. Testováno bylo 9 druhů s obsahem masa třeba jen 20 %, 5 z devíti druhů pod 50 %. Doplněno drůbežím separátem a dalšími přísadami, vesměs vše přesoleno. Z devíti byly jen dvě vyhodnocené jako poživatelné. Konzerva vyhodnocená jako nejlepší, jediná nebyla tuzemské výroby, ale z Polska. A proč byla nejlepší a nejchutnější? Vyváží se totiž i do západních zemí.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473