VZPOURA ŽLUTÝCH VEST

Následující informaci jsme obdrželi do redakce z centrály Aliance Národních Sil s touto uvozující poznámkou“

„TO JE FANTASTICKÉ - ŽLUTÉ VESTY MAJÍ PROGRAM JAKO ANS!!! 

Vystoupení z EU

Vystoupení z NATO

Znárodnění strategických odvětví atd....“

Žluté vesty ve Francii vydaly manifest, přidávají se občané Belgie a Nizozemí, (R)evoluce globalismu a liberálního kapitalismu?

Žluté vesty ve Francii aneb vzpoura daňových poplatníků
Francie má nejvyšší daňové zatížení ze zemí OECD,samozřejmě nejde jen o to, kolik platíte, ale také co za to dostáváte.Francouzi nechtějí zemi atraktivní pro zahraniční investory nebo pro hrstku boháčů, ale zemi atraktivní pro její obyvatele.
Chtějí, aby stát plnil jejich přání a poskytoval jim servis,ne aby jejich peníze sloužili k naplňování nesmyslných snů politiků.

Komentář RaptorTV k situaci ve Francii:
https://www.facebook.com/zarko.raptor/videos/1820344934741428/
online přenos RaptorTV
https://www.facebook.com/zarko.raptor/videos/1818778364898085/
souhrnná videoreportáž
https://www.facebook.com/RaptorTV.cz/videos/2773072596167311/

Předáci Žlutých vest zveřejnili svůj manifest, ve kterém poprvé souhrnně sdělují, o co jim jde. Jde o mix levicových i pravicových požadavků se sentimentem obnovy národního státu a boje proti globalizaci a jejím elitám. Obsahuje požadavek na vystoupení z EU a NATO. Není pochyb, že naši i evropští fandové globalizace budou tvrdit, že tento manifest byl sepsán v Kremlu. Ale nic nebude vzdálenější realitě. Toto je revoluce. A nikdo nečekal, že začne právě ve Francii.

Toto je 25 bodů onoho manifestu

Ústavní strop na výši daně – 25 %.
Zvýšení důchodů a sociálního zabezpečení o 40 %.
Zvýšení náborů zaměstnanců ve veřejném sektoru pro obnovení veřejných služeb.
Masivní stavební projekty pro ubytování 5 milionů bezdomovců a vysoké pokuty pro starosty a prefekty, kteří nechávají lidi na ulici.
Zrušení bank “příliš velkých, abychom je nechali padnout”, oddělení běžného bankovnictví od investičního bankovnictví.
Zrušení dluhů vzniklých lichvářskými úroky.

Politika

Ústavní dodatky na ochranu zájmů lidí, včetně závazných referend.
Zákaz podílů lobbistických skupin na politickém rozhodování.
Frexit: Opuštění EU pro získání naší ekonomické, finanční a politické suverenity (Jinými slovy: respektování referenda z roku 2005, kdy Francie hlasovala proti Ústavní dohodě EU, která se poté přejmenovala na Lisabonskou smlouvu, a francouzský lid byl ignorován).
Omezení daňových úniků ultra-bohatých.
Okamžité zastavení privatizace a znovu-znárodnění veřejného majetku jako jsou silnice, letiště, železnice atd.
Z ministerstva školství odstranit veškerou ideologii a ukončení destruktivních vzdělávacích technik.
Zečtyřnásobit rozpočet pro ministerstvo vnitra a spravedlnosti a stanovit časový limit na právní procedury. Učinit soudní systém přístupný všem.
Zlomit monopol médií a ukončit jejich zasahování do politiky. Učinit média přístupná veřejnosti a zajistit pluralitu názorů. Ukončit redakční propagandu.
Zajistit občanské svobody zahrnutím kompletního zákazu státního vměšování do ústavy v jeho rozhodováních o vzdělávání, zdravotnictví a rodině.

Zdraví / Životní prostředí

Ukončit “plánované opotřebení” – garance výrobců, že jejich produkty vydrží 10 let, a že během této doby budou k dostání náhradní díly.
Zákaz plastových lahví a dalších znečišťujících obalů.
Oslabení velkých farmaceutických společností v jejich vlivu na zdraví obecně, a na nemocnice zvláště.
Zákaz GMO, karcinogenních pesticidů, hormonů a monokultur.
Obnova francouzského průmyslu a s ním spojené snížení dovozu a tak i znečištění.

Geopolitika

Ukončení francouzského zapojení v zahraničních agresivních válkách a odchod z NATO.
Ukončení drancování a vměšování – politicky a vojensky – ve “Frankafrice”, díky čemuž je Afrika chudá. Okamžitě odvolat všechny francouzské vojáky. Založit vztahy s africkými státy na principu rovných s rovnými.
Zabránit migračním vlnám, které nemohou být ubytovány ani integrovány kvůli civilizační krizi, které čelíme.
Úzkostlivě respektovat mezinárodní právo a dohody, které jsme podepsali.

Zdroj: Středoevropan.cz

Abysme pochopili, kdo jsou Žluté vesty, zde je jedna fotografie.

Jde převážně ještě o původní francouzské, evropské (bílé) obyvatelstvo, všech věkových kategorií se značnou účastí lidí, řekněme 50+. 

gelbvest

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473