Z "ŘÍŠSKÉ" RADY

Nařízení EP a Rady o využívání Schengenského informačního systému (SIS) při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.

Řada států střední Evropy se domnívala, že Schengenský systém, do kterého vstupují a kvůli kterému několik let připravovaly technické podmínky pro výměnu údajů, jim zajistí dvě důležité věci. Věřily ve volný pohyb občanů daného státu uvnitř SP a ochranu vnější hranice. Bohužel naprosté zhroucení systému v posledních 10 letech ukázalo, že v dosavadním pojetí systém nefunguje. Složitý název správy má zahrnovat inovovaný „Schengen“, který na podporu informačního systému využívá, v jednotlivých státech rozptýlená střediska centrály SIRENE a je provozován Agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Tento název se skrývá pod zkratkou EU-LISA. Agentura má ve skutečnosti zajistit nepřetržitou dostupnost SIS. Protože SIS obsahuje pouze elementární údaje o osobách, je ve vybraných případech doplňován poměrně rozsáhlým spektrem údajů, uložených v centrále SIRENE. Slabým místem dosavadní aplikace SIS byla rychlost posouzení žádosti o azyl, absolutní prostupnost vnější hranice EU a dále absence uzavřených readmisních dohod na straně jedné a špatná vymahatelnost těch uzavřených pak na straně druhé. Z těchto důvodů se domnívám, že je třeba navrhované změny SIS podpořit.

J. K.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473