Z NĚMECKÉM TELEVIZE

(z „naší“ byste se nedočkali)

VÁLKA PROTI EVROPĚ (Komentář.)

„Pohroma s utečenci ve Středozemním moři trvale zaneprázdňuje evropské politiky. Podle dostupných údajů od německého ministra vnitra čeká v Libyi další milion utečenců na převoz přes Středozemní moře do EU. Jde tu o skutečné stěhování národů. Takto se vyjádřil pro agenturu Reuters evropský poslanec za CDU Elmar Brok. Záchrana utečenců v Středozemním moři je sice důležitá, sama o sobě však nepomůže. Když nasadíme ještě víc lodí, za chvíli budou v Libyi čekat 2 miliony lidí.

Už před lety byli evropští poslanci varováni, že spor s tehdejším diktátorem Kaddáfim povede k destabilizaci Libye a ohrozí se tím jižní hranice EU. Vláda USA stojí za svržením Kaddáfiho a za ukončení jeho režimu, který dlouhodobě zajišťoval Evropské unii bezpečnou jižní hranici. V jedné z dohod s EU se Libye zavázala utečence zadržovat a umístit je v záchytných střediscích a nedovolit jim odjet na lodích do Evropy, ale poslat je zpátky do jejich domovských zemí. „Kaddáfí byl diktátor“, něco takového prohlásil evropský komisař Günther Oetinger. „V našem vnímání tam však dokázal udržet pořádek.“

Dnes tam máme chaos s milicemi a mluvčí ministerstva zahraničí EU Martin Shäfer se k tomu takto vyjádřil: „To, čeho jsme dnes svědky je výsledek vojenského zásahu, který odstranil Kaddáfiho režim a ničím ho nenahradil. Čekejme varující hlasy, které odrazují od neomezeného přijímání azylantů. A budou stejně neposlouchané, jako byly ty kdysi, které varovaly před svrhnutím Kaddáfího?

Ministři zahraničních věcí G 7 se minulý týden na svém setkání shodli na tom, že problém s utečenci je možné dostat pod kontrolu tehdy, když bude Libye opět stabilizovaná. Jak to však docílit v praxi, zdá se, neví nikdo z nich. Italský premiér Matteo Renzi chce tento problém řešit tvrdým zakročením proti převážečům, kteří převážejí ilegální imigranty do Evropy. Pro znalce problému je velkou otázkou, zda se tento boj proti převážečům dá vyhrát, když jsou to jen nahraditelní přisluhovači. Praví organizátoři sedí někde v skrytu a je prakticky nemožné je vypátrat. Za desítkami tisíců imigrantů přicházejících každoročně do Evropy je průmysl, který za každého utečence získá víc než 10000 Eur. Větší zisk než z obchodování s lidmi je už jen zisk z obchodu s drogami.

Kdo jsou ti chladnokrevní organizátoři, které je nemožné nebo tak náročné vypátrat? Dříve, než si tuto otázku zodpovíme, je potřebné zaměřit se na to, odkud pochází většina těchto utečenců. Jsou to země, které byly zasažené „Arabským jarem“, rozbité z vnějšku vyvolanými nepokoji a teď už nenajdou vlastní pokoj. V nich organizovaný průmysl s utečenci verbuje lidi s tím, že jim slibuje úžasnou budoucnost v Evropě. V současnosti ho podporují i místní média.

I v Subsaharské Africe verbují utečence, ale velký počet z nich umírá během přechodu Saharou, dokonce je to více než na moři. O tom však média mlčí. A když konečně dorazí do Itálie, tak azylantům, o které se už úřady nedokážou postarat, jsou vystavené nové pasy plná hotovost a cíleně jsou posíláni do Německa. Tam zaplňují takoví utečenci především utečenecké tábory a záchytná místa. Nemocnice a úřady jsou přetížené navzdory dobré vůli a ochotě pomoct. Nakonec tu utečenci konečně zjistí, že slíbená úžasná budoucnost v Evropě neodpovídá skutečnosti a taktéž odpovídat nemůže. Není divu, že takto podvedení a zklamaní lidé tvoří vysoce výbušný potenciál pro sociální nepokoje. Ale, kdo používá lidi jako nástroj, to znamená nejen utečence, ale i ziskuchtivý průmysl s utečenci a nakonec zneužívá i přirozenou ochotu hostitelských zemí takovýmto zákeřným způsobem? Utečenci na tuto otázku překvapivě mluví o tom, že jejich transportní lodě se plavily pod americkou vlajkou.

Viditelně je za toto stěhování národů zodpovědná americká vláda a za ní stojící finanční oligarchie. Co je však vede k tomu, aby pašovali ilegální utečence? Jsou to nanejvýš nezištné a humanitární motivy? To sotva. Protože americká vláda chrání své vlastní hranice proti ilegálním přistěhovalcům úplně chladně a nemilosrdně. Např. na hranici s Mexikem stojí 5 m vysoký plot o délce 3169 km, 17000 pohraničních strážníků hlídkuje po celé délce za pomoci letadel, senzorů zaznamenávajících otřesy půdy a další techniky, pátrá po tom, jestli nějaký ilegální imigrant se nesnaží přejít přes hranici. Kdo je chycen, je zadržen a bez okolků dopravený zpět. U nás však americké lodě přivážejí tisícovky utečenců do Evropy. Jak by se asi líbilo americké vládě, kdyby najednou francouzské či italské lodě pašovaly mexické utečence do jejich země. To je klíčová otázka při zohledňování utečenecké problematiky. Pro země Evropy totiž přináší dlouhodobé přidržování se americké utečenecké strategie existenční problémy. USA přes své hranice nikoho nepouštějí, proto se jeví celá uměle vytvořená pohroma s utečenci jako nový způsob vedení války americké vlády a za ní stojící finanční oligarchie. Dalo by se to říci i tak, že nejdříve padaly bomby na Libyi a teď obrazně řečeno padají utečenci na Evropu. Vysoce výbušný problém. Není to tedy nic jiného, než nepřítelem důmyslně vedená ekonomická a finanční válka, kterou tímto způsobem vede proti Evropě a speciálně proti Německu. Je to však i sociální válka, protože v sobě zahrnuje i cílenou infiltraci rodiny, pracovních míst, kultury a vzdělání. Cíl této války je jasně definován. Jde o to samé, jako při „Arabském jaru“. Evropa má být rozložena jako politická, ekonomická a kulturní velmoc. Začít to má na úrovni jednotlivých států. Jako výsledek zůstane obrovský destabilizovaný kus Evropy bez národní identity. Chaos, který vznikne takovýmto oslabením, ji lehce požene do „Nového světového pořádku“. To, co by národní státy Evropy nikdy nedovolily, stejně tak, jakoby to neudělaly ani rozkvétající státy (typu Libye) před „Arabským jarem“.

Vyplatí se, vážení diváci a divačky, abyste o tom popřemýšleli. Dobrý večer!“

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473