ZAZNĚLO V ÚV KSČM!!!

Z diskuse na 3. zasedání ÚV dne 30. června 2018:

I když jsem byl z KSČM „vypuzen“, jako člověka, který se považuje za komunistu, mě zajímá dění ve straně, která se dosud nazývá komunistickou, i když dění v ní je pro komunistu stále méně pochopitelné. Přesto se i v ní ještě objevují názory, se kterými souhlasím, viz níže uvedený. M. Starý

„Soudružky, soudruzi! Stručně tři poznámky:

PRVNÍ

Před měsícem a něco, jsem se na 2. zasedání ÚV ptal, JAK bude naloženo s potenciálem Josefa Skály a spol. Zda budou důstojně zakomponováni do další práce, anebo zda budou ti, co na sjezdu těsně, rozdílem jen několika hlasů zvítězili, „čistit“ prostor kolem sebe – po sobotkovsku – patrně se stejnými důsledky.

Odpovědi jsem se nedočkal a nenašel jsem ji ani ve vyhodnocení diskuse.

Odpověděl mi až další vývoj a rozhodnutí Výkonného výboru z 15. června.

Skála, který pro mnohé naše sympatizanty představoval komunistický, nepragmatický NÁZOROVÝ PROUD a proto ještě zůstávali po tom všem – byť váhavě – v okruhu našich voličů, BYL VYTĚSNĚN (své názory teď prezentuje v médiích tak nějak jako komunista na volné noze); a vedoucí ideologického oddělení Jiří Horák a pracovník mediálního úseku Robert Kvacskai, byli uvolněni z pracovního poměru!

Co k tomu říct? Když vám hoří střecha nad hlavou, a ten stav strany to připomíná, taky nebudete řešit, kdo smí vzít kýbl do ruky a hasit! (Tedy, pokud máte všech pět pohromadě).

Když jsem u této otázky – u tzv. reorganizace – musím ještě poznamenat, že rušení institutu krajských instruktorů vidím jako nerozumné a kontraproduktivní. Jsou to prodloužené ruce ÚV a bez nich bude centrála jen velmi těžce zabezpečovat některé úkoly, které vyžadují plošnou celostranickou koordinaci. Budou zkrátka CHYBĚT!

(Poznámka RSP: Liberecký kraj je výjimkou. Pan Chot, který jen posluhoval a nic potřebného nezajišťoval, rozhodně chybět nebude.)

DRUHÁ POZNÁMKA

Minule tu Zdeněk Štefek kriticky zmínil fakt, že z letáku o našich podmínkách vypadly VOJENSKÉ MISE. Připomenu to, co všichni víme! Usnesení ÚV z března t. r. uložilo vyjednávacímu týmu dvě základní nepřekročitelné podmínky: zdanění církevních restitucí a 2. nenavyšování vojenských misí.

Na tu první si počkáme, jak dopadne. Tu druhou – že už vlastně neplatí – nám s. Filip vysvětlil tak kouzelným způsobem, že nic podobného nepamatuju! Má to ale jeden háček, u veřejnosti jsme se opět blamovali.

Po jmenování vlády prezidentem ve středu v TV debatě politologů zaznělo:

Vojtěch Filip a jeho skupina je odpočátku rozhodnuta vládu podpořit a nemá vlastně jiné požadavky, než personální. Tedy zastoupení svých lidí v dozorčích radách a jiných podobných postech. Je tam ale i druhá část, která klade důraz na ideové a hodnotové požadavky.

A O TO JDE!

Není ani tolik spor o směřování, varianty jsou jen horší. Jde o provedení, o preference, o priority!

Jde o to, jak naši pozici v tom handrkování a kšeftování HODNOTÍ VEŘEJNOST! Co si o nás, o KSČM, myslí. Zda nám jde o trafiky, jak někteří říkají, anebo o lidi – a osobní či skupinové zájmy v tom nehrají naprosto roli. Vždyť my stále ještě neseme název „komunistická“.

Prof. Krejčí nedávno v rozhovoru pro Haló noviny řekl: Babiš nedělí lidi podle ideologie. Ani strany nerozlišuje podle programů. To jsou pro něho jen doprovodné rituální tanečky. Dělící čáry v jeho pojetí politiky jsou: MÁ DÁTI / DAL a PŘISPĚJE / NEPŘISPĚJE.

Tedy takový malý handl v čistém provedení. Jde o to, zda přistoupíme na hru podle jeho pravidel.

Politolog Jan Kubáček při komentování jednoho z posledních průzkumů, ve kterém jsme dostali tuším 7,1 %, uvedl: Strany by se měly prezentovat TÉMATY, ne PERSONÁLIEMI.

A my k těm svodům máme tak trochu tendenci, či alespoň si to o nás mnoho lidí myslí. A ta tendence, byť někomu vyhovuje, nás sráží NÍŽ A NÍŽ!

A TŘETÍ POZNÁMKA

Před pár dny ke mně dorazilo vyjádření jedné rozzlobené soudružky (vlastně ani nevím, zda jde o soudružku), která zaznamenala, že KSČM patří mezi spolupředkladatele úpravy zákona o registrovaných partnerstvích, v němž jsou dále posilována a rozšiřována práva homosexuálů.

„Měli jsme „babinec“ a pohoršilo nás to všechny“, napsala. Myslím, že v řadách našich členů i voličů je to silně převažující názor. Obecně o KSČM stále ještě panuje přesvědčení či povědomí, že je zastánkyní a ochránkyní TRADIČNÍCH HODNOT A NORMALITY.

Dnes je převráceno vzhůru nohama skoro vše, co bylo utvářeno po staletí. A přichází to z Bruselu, pod patronací EU, EP. Média na to dohlížejí, aby vše šlo „správným směrem“.

VŽDY ALE PLATILO, ŽE RODINA JE ZÁKLAD STÁTU A MANŽELSTVÍ JE SVAZEM MEZI MUŽEM A ŽENOU. A jen v takovém plnohodnotném svazku se rodí a vychovávají děti!

Možná je to jen osobní iniciativa poslance J. Dolejše, který je prý v záhlaví uveden spolu s dalšími z jiných stran. Každopádně je žádoucí sdělit veřejnosti, JAKÝ NÁZOR k této záležitosti má KSČM – a to ještě před volbami!

A na závěr ještě jednu tézi prof. Krejčího z již zmiňovaného rozhovoru:

NELZE VYMĚŇOVAT PROGRAMOVÉ CÍLE ZA KRÁTKODOBÉ ZISKY!

Naprosto s ním souhlasím!“

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473