PŘEDPOSLEDNÍ DĚJSTVÍ V MIMONI

28. 6. 2018 se sešlo na předposledním jednání zastupitelstvo našeho města. Chyběli 4 zastupitelé, jednalo 13 z celkového počtu 17. Dozvěděli jsme se, že i příští zastupitelstvo bude zasedat v počtu 17 a že poslední jednání tohoto zastupitelstva před volbami bude 13. 9. 2018. Vím, že pro komunální volby postaví kandidátku také mimoňští hasiči. Protože nejsou politickou stranou nebo hnutím, musí ke kandidátce přiložit petici se stanoveným počtem podpisů. Petice tu byla a já jsem před jednáním na ni připojil svůj podpis a přijal s uspokojením informaci, že už mají podpisů dostatek.

Z bodů byla bez obsahu zpráva o jednání finančního výboru, který se nesešel, jinak nic zvláštního.

Tradičně zde zaznělo několik nesmyslů v duchu letitého evergreenu – napadání Mimoňské komunální.

To v rámci dvou bodů doplněných na žádost pana Krále a v interpelacích. Doplněné dva body se týkaly údajného odmítnutí umožnění svobodného přístupu k informacím jedné nájemnici a dále špatné kvality vymalování jejich domu.

Když začneme tím druhým, musíme konstatovat, že špatné vymalování byla interpretace pana Krále a nájemnici o to vůbec nešlo. Přitom by to bylo pochopitelné. Na špatné vymalování je jistě možno si stěžovat, práci reklamovat, může se potom provést oprava či postižení firmy pokutou za nedodržení podmínek smlouvy o provedení práce nebo podobně.

Prvým bylo prý neumožnění „svobodného přístupu k informacím“. Co je informace asi víme. Ústní nebo písemná, je to sdělení z vlastní iniciativy nebo odpověď na dotaz. Nájemnice ovšem nežádala informace, na které by jí bylo možno odpovědět nebo řešit jiným způsobem, ale žádala vydání faktur, které jistě nemají žádný vztah ke kvalitě provedené práce. S odůvodněním, že zakázka byla předražena a ona sama to vyšetří, prošetří a prokáže. Tak to řekla i mně.

Vydání dokladů o hospodaření MK a. s. je něco, na co nemají právo ani členové orgánů MK a. s., např. dozorčí rady. Ti mohou při kontrolách do dokladů jen nahlížet

Řekl jsem té paní, že pokud si myslí, že MK a. s. špatně hospodaří s prostředky nájemníků, konkrétně ve věci předražení jedné zakázky, měla se obrátit se stížností na dozorčí radu, která na hospodaření MK a. s. dohlíží, s požadavkem na prošetření.

Jinak mě nenapadá, jaké informace nájemnice chtěla vědět. Která firma malování provedla, jistě ví. Za kolik asi také, když tvrdí, že zakázka byla předražena. Pokud chce ještě něco vědět, nic jí nebrání, aby se svobodně dostavila na jednání představenstva MK a. s. a své dotazy přednesla, nebo je zaslala elektronickou či klasickou poštou, případně podala osobně na podatelně.

A když se jednání „omete“ nějak kolem MK a. s., musí si někteří „přisolit“. Ani tentokrát nezklamali.

Pan Ráček, který nebydlí v bytu MK a. s., přišel s tvrzením, že „komunálka“ vyměnila špatná okna a nájemníci místo úspor na topení prodělávají. Měl to tvrdit jistý nejmenovaný nájemník. Asi víme, že provedení oken se stále vyvíjejí a na trh přicházejí nové typy. Možná lepší a dražší. Já jako nájemník MK a. s., který má okna vyměněna už dlouho – byli jsme mezi prvními v době, kdy jsme ještě hradili sami část nákladů (to nám MK a. s. později vrátila) mohu potvrdit, že výměna oken přinesla výraznou úsporu na nákladech na vytápění.

Pan Balek (také nebydlí v bytu MK a. s.), který zřejmě závidí členům představenstva odměnu, která je menší, než bere jako člen zastupitelstva on sám, tvrdil, že práva bytů MK a. s. je drahá – dražší než spravování městem. Není to pravda. To početní srovnání už bylo provedeno a správa bytu MK a. s. vyšla levněji, než správa městem. Bylo to sice jen o několik korun, ale bylo!

Paní Krousová, která také nebydlí v bytu MK a. s. tvrdila, že byty MK a. s. jsou horší, než třeba byty jejich družstva vlastníků. Tvrdila, že se vylepšuje jen vnější vzhled domů, ale uvnitř? V současnosti se opravuje u pěti domů, včetně našeho (je poslední – pátý v řadě opravovaných) na Letné fasáda, s parapety a dalšími příslušnostmi. To jistě vylepší vzhled.

Já osobně mám pocit, že vnitřní stav bytů je záležitostí hlavně vlastních nájemníků. My jsme třeba předělávali kuchyň včetně instalace digestoře a odsávání. Samozřejmě se souhlasem majitele – MK a. s. Občas vymalujeme, jak je asi běžné. Jinak jsme s dispozicemi bytu i stavem společných nebytových prostor v domě zcela spokojeni.

V Mimoni 29. 6. 2018, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473