POZDRAV ANTIFAŠISTŮM

Člověk se nemá na nic těšit… Já se třeba těšil, že se na Žalém 16. 6. 2018 sejdu s dobrými známými, kamarády a vlastenci. Bohužel mě postihl bolestivý zánět šlach v zápěstí na pravé ruce, který mi znemožnil ovládat řazení a řízení auta (automatickým řazením a robotickým řízením vybavené auto nemám), musel jsem se tohoto setkání antifašistů vzdát. Na poslední chvíli jsem poslal aspoň několika lidem pár řádků s prosbou, aby někdo z nich je tam přečetl.

Zpětnou vazbu nemám a nevím, zda se tak stalo. I proto svůj vzkaz zveřejňuji tímto způsobem:

POZDRAV NA ŽALÝ

Vážení přátelé, zánět šlach v zápěstí pravé ruky mě na několik dní vyřadil z činnosti a znemožnil mi účast na dnešním setkání antifašistů na Žalém. Je mi velmi líto, že se letos tohoto setkání slušných lidí, antifašistů a vlastenců nemohu účastnit. V tomto případě i o to víc, že osobně nemohu pronést k vám několik upřímných slov jménem nově vzniklého politického hnutí, jak jsem byl jeho vedením pověřen.

2. 6. 2018 proběhl v pražském domě odborových svazů ustavující sjezd hnutí Aliance národních sil, čímž bylo završeno úsilí o legální vstup tohoto hnutí na politickou scénu. Jak někteří, zejména čtenáři Severočeské pravdy a jejích internetových stránek, nebo posluchači internetového Svobodného vysílače víte, jedná se o velmi aktivní vlastenecké hnutí hájící v prvé řadě zájmy naší krásné vlasti a jejích obyvatel. Aliance národních sil vstoupila legálně na politickou scénu a může kromě jiného už také stavět kandidáty pro podzimní komunální, případně další volby.

Víme, že naše národní zájmy a naše státnost jsou v rámci EU, jejíž někteří nikým nevolení „pohlaváři“ se snaží být pokračovateli úsilí o vybudování velkoněmecké říše, jsou ohrožovány. Stejně tak nemůžeme nevnímat i projevující se fašistické tendence a snahy o revanš zejména sudetoněmeckého landsmanšaftu a jeho přívrženců, kteří jsou bohužel i v naší zemi na vysokých místech. Proto bychom měli přivítat vznik nového politického subjektu, který za české národní zájmy už aktivně bojuje, bude bojovat, hlásí se ke spolupráci a staví se po bok dalších bojovníků za naši vlast a historickou pravdu, jako jsou vlastenecké spolky KČP, SČBS, a další, antikomunisté z ČR i od našich sousedů.

Náš boj nikdy nevzdáme. Pravda a právo je na naší straně. Pro ně musíme získat lidi v naší zemi a společně musíme zvítězit nad kazisvěty a vlastizrádci!

Přeji nám všem v tomto společném boji plný úspěch!

16. 6. 2018, Miroslav Starý, pověřený vedením ANS v severních Čechách.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473