8. 5. V HRADČANECH

Aby nedošlo k mýlce, nejedná se o Hradčany v Praze, ale o Hradčany - část něsta Ralsko.

8 5 hradcany

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473