ZE ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE

Informace z 4. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018
Jednání se konalo v úterý 24. 4. 2018. Podle počtu hlasujících se na něm sešlo 41 zastupitelů z celkového počtu 45.
Pokračovaly změny doplnění v některých výborech. Zastupitelstvo schválilo, aby byl Výbor zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova doplněn o pana Jiřího Haška a Výbor hospodářského a regionálního rozvoje o pana Stanislava Říhu.
Nejen naši pozornost přitahoval bod 11 programu – Rozhodnutí o účasti v již založené právnické osobě – ČSAD Liberec, a. s. formou nabytí 200 ks akcií ČSAD Liberec darem od společnosti Liberecká automobilová doprava s. r. o.
Bohužel jsme se dostali k on-line přenosu se zpožděním. Tak jsme se dozvěděli až dodatečně, že mnohými s napětím očekávaný bod 11 stáhl hejtman z programu s tím, že budou zpracovány ještě další právní posudky. Můžeme spekulovat, že v získaném čase by mohla proběhnout valná hromada ČSAD Liberec, která by rozhodla o darování akcií, aniž by se krok musel opírat jen o právní výklad místo jasného příslušného rozhodnutí valné hromady a. s. Jednání se nezasekla na bodě 11, jak nás napadlo, ale na bodu 8 – přerozdělování přebytku z loňského roku, což někteří zastupitelé pojali jako prostor k projevovým exhibicím.
Další program plynul celkem bez diskuze, jak je obvyklé, když je náležitě připraven a předjednán v zastupitelských klubech. A to až k bodu 32, který se týkal dotací v programu záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. K bodu jménem klubu KSČM vystoupil Ing. Tita s tím, že klub KSČM rozdělování dotací nepodpoří, protože velké množství předmětů dotací je ve vlastnictví církví, které dostávají od státu obrovské prostředky v restitucích. Vyslovil názor, že by se měly takové památky projednávat odděleně. Chápejme to tak, že by se mohli podpořit památky ve vlastnictví obcí, kterým se někdy citelně nedostávají prostředky na jejich údržbu a opravy. Na to reagoval hejtman Půta nepřiměřeně tím, že komunisté nechali mnoho památek chátrat a zničit. Porovnávání zničených památek za minulého a současného režimu ale nebylo obsahem bodu, nehledě na to, že námitka Ing. Tity byla logická a politická příslušnost jejího předkladatele či příslušnost ke klubu s tím neměla nic společného. Takovou mohl přednést kdokoliv.
(Poznámka RSP: Podobný problém – dotace z obecních peněz nejbohatšímu subjektu v ČR – církvi – se objevuje pravidelně i na jednání zastupitelstva v Mimoni a pokaždé byl příčinou projevů nesouhlasu. Kupodivu se tak naposled projevili zastupitelé zvolení za Piráty, ODS a TOP 09, komunisti v zastupitelstvu nejsou.)
Oddělování památek podle vlastníka odmítla i příslušná radní Vinklátová. Památky jsou prý jen jedny. Logika to je nulová. Budou-li dva vlastníci, z nichž jeden neví pro prachy kam šlápnout a druhý nemá na nic, na všechno si musí brát úvěry a půjčky, tak jim dám oběma stejně, protože obojí jsou památky? Přijde mi to dementní, aneb jako případ pro příslušného specialistu. Ing. Tita se proti politickému výpadu hejtmana ohradil: Dívá se na problémy optikou měst a obcí, které se potýkají s nedostatkem financí.
V bodě kotlíkové dotace rozhodovalo zastupitelstvo v případu, kdy dotace přesáhla 200 tisíc, čímž už to nebylo v pravomoci rady.
V bodu „náměty a připomínky" podal zastupitel Mackovík dotaz na údajný záměr rušit železniční stanice Pertoltice pod Ralskem a Velký Grunov. Dozvěděli jsme se, že se vedou jednání s cílem zkrátit dopravu vlakem na trati Česká Lípa – Liberec nejméně o 15 minut. Do budoucna se jedná nejen o nasazení souprav, které jsou schopny tohoto zkrácení dosáhnout technicky, ale také změnami míst a časů křížení tratí se doba zkrátí. V současnosti se jeví, že některé vlaky nebudou v některých stanicích zastavovat. Problematika je ve stádiu zkoumání a jednání, vyjadřují se k ní zastupitelstva dotčených obcí, jako např. i v Pertolticích p. R.
Z on-line přenosu v Liberci 25. 4. 2018, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473