I ŘEKL POSLANEC V BUNDESTAGU

Proslov A. Gaulanda (AfD)
Alexander Gauland (77 let) je právník a pohybuje se už nějaký čas v politice, obvykle jako poradce politických špiček. Nyní se angažuje za nedávno vzniklou politickou stranu AfD – Alternative für Deutschland (Alternativa pro Německo). Uvádíme jeho vystoupení v Bundestagu s poznámkou, že „naše média" označují AfD jako fašistickou stranu. Posuďte sami. ...
gauland 2„Pane předsedo, drazí kolegové, dámy a pánové. Madam kancléřko, vaše vysvětlení obsahuje jen málo konkrétních věcí a i ohledně těchto věcí my s vámi nesouhlasíme, což pro vás jistě není překvapení. Ve vašem vysvětlení jste řekla, že potřebujeme Evropský azylový systém, který odolá krizi a zároveň ukazuje solidaritu. A mluvila jste o rozmístění uprchlíků spravedlivým způsobem po EU. Ale víte, že východoevropané, a oprávněně, nikdy nebudou připraveni implementovat distribuci uprchlíků po EU. Pan Tusk o tom mluvil laskavým a přívětivým způsobem. Já mohu říci jasněji a lépe: Národy si přejí samy rozhodovat o tom, koho přijmou mezi svou komunitu Podporovat „diverzitu" není povinností žádného národa. To musíme říkat nahlas hlavně Zeleným. (Potlesk)
Dámy a pánové východoevropané mají své historické zkušenosti, které je vedou k takovým pozicím. Byli ovládáni Osmanskou říší stovky let. Byli – bohužel – byli pokořeni Němci během 2. světové války. Poté byli utlačováni Sovětským svazem 40 let. (Dovolím si zásadně nesouhlasit s poslední řečníkovou větou. Jestliže jsme měli vyšší životní úroveň než v SSSR a nebyli jsme nijak diskriminováni ani omezováni, nemohu hodnotit 40 let v zóně sovětského vlivu jako útlak – pozn. M. Starý)
To jsou podstatné zkušenosti lidí, kteří nyní trvají na principu sebeurčení a národní identitě a v tomto smyslu nechtějí mít vůbec nic společného s přerozdělovacím systémem vynucovaným na evropské úrovni. Nesmíří se s tím, aby jim někdo nařizoval, koho mají přijímat mezi sebe.
Německo se z učitele změnilo v autoritáře a nakonec ve vyděrače: „dostanete prachy. jen pokud se budete chovat, jak chceme". Toto už jsme v německé politice nikdy nechtěli. Ostatní Evropané to tak nevidí, jsou více praktičtí. Rakušané a Nizozemci už dali najevo, že si nepřejí financovat něčí internacionální sny. A neměl by to být ani náš směr! AfD vyjasní, že většina této země to tak cítí. Děkuji."

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473