1. 3. 2018 ŘEKL PUTIN SVĚTU...

NEMŮŽEME ZAPOMÍNAT NA SPOLEHLIVÉ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI RUSKA
Prezident Ruské Federace Putin 1. 3. 2018 oslovil poslance země za přítomnosti 703 novinářů z celého světa.
„Vážní kolegové, Syrská operace předvedla, nakolik se zvýšily možnosti ozbrojených sil Ruska. V posledních letech byla odvedena obrovská práce při upevňování armády a námořnictva. Vybavenost našich ozbrojených sil moderními zbraněmi vzrostla 3,7x. Vyzbrojeny byly více než 300 novými modely vojenské techniky. Strategické jaderné síly byly posíleny 80 novými mezikontinentálními balistickými raketami, 102 balistickými raketami pro ponorky, třemi raketonosnými ponorkami strategického určení Borej. 12 raketových pluků bylo přezbrojeno novým raketovým komplexem Jars. Počet nosičů vysoce přesných zbraní velkého doletu se zvýšil více než 12x. A počet vysoce přesných střel s plochou dráhou letu více než 30x. Značně vzrostla síla našich pozemních sil, leteckých a kosmických sil i vojenského námořnictva. Celá naše země, i svět teď ví, jak se jmenují naše nejnovější letadla, ponorky, systémy protiletecké obrany, raketové komplexy mořského, leteckého i pozemního rozmístění. Všechno to jsou nejnovější vysoce technologické moderní zbraně. Po obvodu ruských hranic, bylo vytvořeno souvislé radiolokační pole výstražného systému před raketovým útokem. Po rozpadu SSSR v něm byly velké díry. To vše je teď obnoveno. Došlo ke kvalitativnímu skoku v rozvoji bezpilotního letectví. Založeno bylo národní středisko řízení obrany Ruské Federace. Zformováno bylo operativní velení vzdálené námořní zóny. Počet smluvních vojáků vzrostl 2,4x. Naplnění stavu ozbrojených sil vzrostla ze 70 na 95 – 100 %. Zlikvidován byl dlouholetý pořadník na přidělení trvalého bydlení. Čekací doba byla zkrácena 6x. A teď k tomu hlavnímu v této části – v kapitole obrana. Budeme mluvit o nejnovějších systémech ruských strategických zbraní, které jsme vytvořili jako odpověď na jednostranné vypovězení smlouvy o nerozmísťování systémů protiraketové obrany ze strany USA a na praktické rozmístění tohoto systému jak na území USA, tak i za jejich národními hranicemi. Zde udělám malou exkurzi do nedávné minulosti. Již v roce 2000 s námi USA začaly jednat o otázce vypovězení smlouvy o nerozmísťování systémů protiraketové obrany. Rusko bylo kategoricky proti tomu. Vycházeli jsme z toho, že tato sovětsko-americká smlouva z roku 1972 byla úhelným kamenem systému národní bezpečnosti. Podle této smlouvy měly obě strany právo rozmístit na svém území tento systém protiraketové obrany bránící pouze jednu oblast. V Rusku tento systém chránil moskevskou oblast, v USA okolo pozemní raketové základny Grand Forx. Společně se smlouvou o omezení strategických jaderných útočných zbraní daná smlouva utvářela nejen určitou atmosféru důvěry, ale také zaručovala, že nebudou lehkomyslně a s nebezpečím pro celý svět jednou ze stran použity jaderné zbraně, neboť omezenost systému protiraketové obrany zaručovala zranitelnost agresora před odvetným úderem. Dlouho jsme Američany přemlouvali, aby nemařili smlouvu o protiraketové obraně a nenarušovali strategickou rovnováhu. Jenže marně. V roce 2002 USA jednostranně tuto smlouvu vypověděly. Ještě dlouho poté jsme se stále pokoušeli navázat s nimi konstruktivní dialog. Navrhovali jsme jim kvůli snížení vzájemných obav a udržení atmosféry důvěry v této oblasti spolupráci. V určitém okamžiku se zdálo, že kompromis by mohl být nalezen, ale ne. Všechny naše návrhy byly odmítnuty. Tehdy jsme prohlásili, že budeme nuceni pro zajištění své vlastní bezpečnosti zdokonalovat moderní útočné komplexy. Odpověď jsme už slyšeli. USA prý nevytvářejí systém globální protiraketové obrany proti nám, není zaměřen proti Rusku a vy si dělejte, co chcete. Budeme vycházet z toho, že to „není zaměřeno proti nám, a že to nebude určeno proti Spojeným státům". Proč zaujali takový postoj, je celkem jasné. Po rozpadu Rusko, které se v sovětské době nazývalo Sovětským svazem, i když v zahraničí mu říkali Sovětské Rusko, s ohledem na národní hranice přišlo o 23,8 % svého území, o 40,5 % obyvatelstva, o 41 % HDP, o téměř polovinu průmyslového potenciálu a o 44,6 % vojenského potenciálu v souvislosti s rozdělením ozbrojených sil SSSR mezi bývalé svazové republiky. Technika v ruské armádě zastarávala. Můžeme přímo říci, že samotné ozbrojené síly byly v žalostném stavu. Na Kavkazu probíhala občanská válka a v našich předních podnicích pro obohacování uranu seděli američtí inspektoři. Jednu dobu se spíše zdálo, že problémem není, zda můžeme rozvíjet systémy strategických zbraní, ale zda je vůbec náš stát schopen bezpečně udržovat a obsluhovat jaderné zbraně, které jsme zdědili po rozpadu SSSR. Rusko bylo silně zadlužené, bez úvěru MMF a Světové banky ekonomika nebyla schopná fungovat. Udržovat sociální oblast nebylo z čeho. Naši partneři očividně přišli k pevnému názoru, že obrození ekonomiky, průmyslu, vojensko-průmyslového komplexu a ozbrojených sil našeho státu na úrovni zajišťující nezbytný strategický potenciál v dohledné historické perspektivě není možné. A jestliže je to tak, tak nemá žádný smysl brát ohled na názory Ruska, že je nutné jít dál a usilovat o získání konečné jednostranné vojenské převahy a potom již jen diktovat své podmínky i ve všech ostatních oblastech. V podstatě je takový postoj takovou logiku s ohledem na reálie té doby možné pochopit. My sami jsme si tím byli vinni. Ale všechny ty roky, celých 15 let poté, kdy USA vypověděly smlouvu o protiraketové obraně, jsme se usilovně snažili přimět Američany k serioznímu jednání, k dosažení dohod v oblasti strategické stability. Něco se nám i podařilo. V roce 2010 byla podepsána smlouva START III mezi Ruskem a USA a opatření k dalšímu snižována a omezování strategických útočných zbraní. Avšak při realizaci plánů na vybudování globální protiraketové obrany, která pokračuje i dnes, byly všechny dohody v rámci START III postupně znehodnocovány, protože se snižováním nosičů a munice zároveň jedna ze stran, konkrétně USA, nekontrolovatelně zvyšovala množství protiraketových raket, zdokonalovala jejich charakteristiky a zřizovala nové poziční oblasti, což by v konečném důsledku v případě naší nečinnosti vedlo k úplnému znehodnocení ruského jaderného potenciálu. Jednoduše by byl po vystřelení všechen zneškodněn. Nehledě na naše přečetné protesty a výzvy se americká mašinérie rozjela, výrobní pás se rozběhl. Aktivní jsou již systémy protiraketové obrany na Aljašce a v Kalifornii. V důsledku rozšíření NATO na východ se objevily dvě oblasti protiraketové obrany ve východní Evropě: v Rumunsku již funguje a v Polsku je její instalace před dokončením. Vzdálenost dosahu používaných protiraketových raket bude vzrůstat. Plánuje se jejich rozmístění v Japonsku a Jižní Koreji. Do sestavy systému globální protiraketové obrany USA patří i námořní uskupení. Nakolik je nám známo, jedná se o 5 křižníků a 30 torpédoborců rozmístěných v oblastech bezprostřední blízkosti ruského území. Práce na tom pokračují i v současnosti plným tempem.
A co jsme udělali my kromě protestů a varování? Čím odpovědělo Rusko? Tak se na to podívejme. Všechny ty roky po jednostranném vystoupení USA ze smlouvy o protiraketové obraně jsme usilovně pracovali na perspektivní technice a zbraních. Což nám umožnilo udělat prudký a velký skok při vytváření nových strategických zbraní. Připomenu, že systém globální protiraketové obrany USA je zaměřen především na boj s raketami strategického určení letícími po balistické trajektorii. Tyto zbraně tvoří základ našich sil jaderného odstrašování. Stejně jako i u ostatních států patřících do „Jaderného klubu". V této souvislosti jsou v Rusku rozpracovány a neustále zdokonalovány cenově nepříliš drahé, ale přitom vysoce efektivní systémy překonávání protiraketové obrany, kterými jsou vybaveny všechny naše mezikontinentální balistické raketové komplexy. Kromě toho jsme zahájili vývoj typu nového pokolení raket. Konkrétně v současné době ministerstvo obrany přistoupilo společně s podniky raketově-kosmického odvětví k aktivní fázi zkoušek nového raketového komplexu s těžkou mezikontinentální raketou, kterou jsme nazvali Sarmat. Daný raketový komplex nahradí komplex Vojvoda vytvořený ještě v SSSR. Všichni vždy uznávali jeho vysoký bojový účinek. Naši zahraniční kolegové mu, jak asi víte, dali velmi hrozivé jméno Satan. Možnosti rakety Sarmat jsou značně vyšší. Při své váze více než 200 tun má velice krátký aktivní úsek letu, což znesnadňuje její zasažení prostředky protiraketové obrany. Dolet nové těžké rakety, počet a účinek jejích bojových bloků je vyšší než u Vojvody. Sarmat bud vybaven širokým spektrem vysoce účinných jaderných hlavic a to včetně hypersonických a nejmodernějšími systémy pro překonávání protiraketové obrany. Vysoké charakteristiky ochrany raketometů, velký energetický výkon zajišťují možnost použití daného komplexu v jakýchkoliv podmínkách. Ukažte video, prosím."
putin a raketa
Na velké projekční ploše za Putinem probíhaly v průběhu projevu videozáznamy a animované simulace vlastností nových zbraní. V tuto chvíli startuje vícestupňová raketa Sarmat, které z posledního stupně odpálí 15 jaderných hlavic na 15 cílů – pozn. RSP.
„Dolet Vojvody je 11000 km, dolet nového systému je prakticky neomezený. Jak je vidět z videa, je schopen útočit na cíle, jak přes severní, tak i přes jižní pól. Sarmat je velice hrozivá zbraň a díky jejím charakteristikám ho žádné, dokonce ani vyvíjené protiraketové systémy nezastaví. My jsme se tím ale neomezili. Začali jsme vyvíjet takové nové typy strategických zbraní, které vůbec na cíl nelétají po balistických trajektoriích, což znamená, že jsou protiraketové systémy v boji proti nim absolutně k ničemu. Dále budeme hovořit právě o takových zbraních. Perspektivní systémy našich zbraní jsou založeny na nejnovějších unikátních úspěších našich vědců, konstruktérů a inženýrů. Jedním z nich je vytvoření malorozměrového vysoce výkonného jaderného energetického pohonu, který umožňuje umístit v korpusu střely s plochou dráhou letu typu naší nejnovější rakety X-101 vzdušného rozmístění nebo amerického Tomahawku. Ale přitom zajišťuje v desítkách násobků(!) větší vzdálenost, která je tady prakticky neomezená. Nízko letící nenápadná střela s plochou dráhou letu nesoucí jadernou bojovou hlavici s prakticky neomezeným doletem, nepředvídatelnou trajektorií letu a s uměním vyhýbat se hranicím možného odhalení je nezranitelná, a to s ohledem na existující i výhledové systémy protiraketové i protiletecké obrany. A tato slova dnes pronesu ještě jednou. Na konci roku 2017 bylo na centrálním polygonu RF provedeno úspěšné vypuštění ruské střely s plochou dráhou letu s jaderným energetickým pohonem. V průběhu letu energetický pohon dosáhl předepsaného výkonu a zajistil potřebnou úroveň tahu. Toto vypuštění rakety a úspěšnost zkoušek nám umožňuje přejít k vytvoření principiálně nového typu zbraní strategického komplexu – jaderné zbraně s raketou vybavenou jaderným energetickým pohonem. Video, prosím.
Probíhá video odpálení střely a letu členitou krajinou – pozn. RSP.
Všichni dobře vědí, že ve světě jsou vyvíjeny bezpilotní systémy. Mohu říci, že v Rusku byly vyvinuty bezpilotní podvodní aparáty schopné pohybovat se ve velké hloubce. Opravdu ve velké hloubce a na mezikontinentální vzdálenosti se pohybují v násobcích převyšujících rychlost ponorek i nejmodernějších torpéd i všech druhů lodí na hladině. Jsou nízkotučné a s vysokou manévrovací schopností a prakticky nezranitelné ze strany protivníka. Prostředky, které by jim dokázaly čelit, v současnosti prostě ve světě neexistují. Tyto bezpilotní podvodní aparáty mohou být vybaveny jak konvenční, tak jadernou municí, což jim umožňuje zasáhnout široké spektrum cílů, včetně letadlových lodí, pobřežních pevností a infrastruktury. V prosinci 2017 byl úspěšně dokončen cyklus zkoušek inovačního jaderného pohonu do tohoto bezpilotního aparátu. Jaderné zařízení je unikátně malorozměrové a přitom vysoce energeticky výkonné. Při objemu stonásobně menším, než mají pohony jaderných ponorek, dosahuje velkého výkonu a 200x rychleji se dokáže dostat do bojového režimu. Výsledky provedených zkoušek nám umožnily přistoupit k vytvoření principiálně nového typu strategické zbraně vybavené vysoce účinnými jadernými hlavicemi. Video, prosím.
Na videu je vysunutí a vypuštění bezpilotního torpéda z ponorky s cílem likvidace letadlové lodi a v dalším případě likvidace pobřežní základny - přístavu – pozn. RSP
Oceánský systém s bezpilotními podvodními aparáty vybavenými jaderným pohonem. Názvy těchto dvou nových strategických zbraní Ruska: křídlaté rakety s globálním doletem a bezpilotního podvodního aparátu zatím nebyly zvoleny. Čekáme vaše návrhy na webech ministerstva obrany. Je dobře známo, že státy s vysokou úrovní vědeckého potenciálu a předními technologiemi aktivně vyvíjejí tzv. hypersonické zbraně. Nadzvuková rychlost se měří v jednotkách zvaných Mach na počest rakouského vědce Ernsta Macha, který se zabýval výzkumy v této oblasti. 1 Mach = rychlosti 1062 km/hodinu ve výšce 11 km. Rychlost zvuku je 1 Mach. Od jednoho do pěti se jedná o supersonickou rychlost, od pěti Machů výše je to hypersonická rychlost. Disponuje-li někdo takovou zbraní, poskytuje mu to důležité výhody v oblasti ozbrojeného boje. Její síla a moc, jak říkají vojenští odborníci, je ohromná a její rychlost ji dělá nezranitelnou pro dnešní systémy protiraketové a protiletecké obrany. Protiraketové rakety ji jednoduše nedokážou dohonit. V té souvislosti je jasné, proč se přední armády světa snaží získat takovou zbraň. Vážení přátelé, Rusko takovou zbraň má! Jednou z nejdůležitějších etap vývoje moderních zbraňových systémů se stalo vytvoření vysoce přesného hypersonickému letecko-raketového komplexu, který, jak jste již jistě sami pochopili, nemá ve světě obdoby. Jeho zkoušky byly úspěšně ukončeny, a co víc, od 1. 12. 2017 tento komplex již nastoupil svoji zkušební bojovou službu na letištích jižního vojenského okruhu. Unikátní letecké a technické charakteristiky vysoce rychlostního letadla – nosiče umožňují dopravit raketu do bodu jejího shození přímo v minutách, navíc raketa letící hypersonickou rychlostí desetinásobně převyšující rychlost zvuku ještě dokáže manévrovat na všech úsecích trajektorie svého letu, což jí také zaručuje překonávání stávajících i výhledových systémů protiletecké a protiraketové obrany. A může tak dopravit k cílům ve vzdálenosti větší než 2000 km jaderné i jiné náboje. Systém jsme nazvali Kindžál. Video, prosím.
Video vypuštění, letu, manipulací za letu a zasažení cíle raketou Kindžál – pozn. RSP.
A to není všechno. Skutečným technologickým průlomem je vytvoření perspektivního raketového komplexu strategického určení s principiálně novým bojovým vybavením – klouzavým křídlatým blokem, jehož zkoušky také již úspěšně proběhly. Ještě jednou zopakuji, že jsme nejednou našim americkým i evropským partnerům, členům NATO, říkali, že přijmeme nezbytná opatření pro neutralizaci hrozeb, které pro nás vznikají v souvislosti s rozmisťováním globální protiraketové obrany USA. Mluvili jsme o tom při jednáních, i veřejně. Již v roce 2004 po cvičení strategických jaderných sil, kde byl poprvé vyzkoušen systém, o kterém teď mluvím, jsem o tom na setkání s tiskem mluvil. Bylo řečeno: V podmínkách kvalitativního a kvantitativního růstu vojenského potenciálu ostatních států musí Rusko učinit průlom a opatřit si zbraně a techniku nového pokolení. V této souvislosti vás mohu s uspokojením informovat o tom, že ve výsledku zkoušek provedených na cvičení s pozitivním výsledkem jsme se s konečnou platností přesvědčili a potvrzujeme, že bude výzbroj ruské armády a raketových vojsk strategického určení rozšířena o nejnovější technické komplexy, které jsou schopny zasahovat cíle v mezikontinentálních vzdálenostech s hypersonickou rychlostí a vysokou přesností, přičemž se schopností holoubkových manévrů s ohledem na výšku, tak i na svůj kurs. Takové zbrojní systémy nemá v tomto okamžiku žádný stát světa. A proč jsme to dělali? Jak vidíte, tak jsme se svými plány nedělali žádné tajemství, mluvili jsme otevřeně, abychom přiměli naše partnery k jednání. Opakuji, že to bylo v roce 2004. Je to udivující, ale bez ohledu na všechny problémy, se kterými jsme se střetávali v ekonomice, financích a obranném průmyslu, v armádě, Rusko přece jen zůstávalo a zůstává největším jaderným státem. Ne, nikdo s námi nechtěl věcně jednat. Nikdo nás neposlouchal. Tak si nás poslechněte teď. Od stávajících typů bojového vybavení se tento systém liší svou schopností v hustých vrstvách atmosféry na mezikontinentální vzdálenosti hypersonickou rychlostí převyšující Machovo číslo víc než dvacetkrát. Při svém pohybu k cíli klouzavý křídlatý blok, jak jsem říkal už v roce 2004, dokáže provádět hluboké manévry, přičemž se jedná o tisíce kilometrů, což ho činí absolutně nezranitelným s ohledem na jakékoliv prostředky protiletecké a protiraketové obrany. Použití nových kompozitních materiálů nám umožnilo vyřešit problém dlouhodobého řízeného letu klouzavého křídlatého bloku v podmínkách, za kterých se již začíná tvořit plazma. Letí k cíli jako meteorit, jako hořící ohňová koule. Teplota na povrchu tohoto přístroje dosahuje 1600 – 2000oC a i za těchto podmínek je křídlatý blok ovladatelný. Ukažte prosím video.
Běží video simulace letu a manévrování křídlatého bloku – pozn. RSP.
Ze zřejmých důvodů dnes nemůžeme ukázat skutečnou vnější podobu tohoto přístroje. Má to dnes opravdu velký význam. Myslím, že to všichni chápou. Ale ujišťuji vás, že to všechno máme k dispozici a je to zcela funkční. Ruské průmyslové podniky již začaly se sériovou výrobou této nové strategické zbraně Ruska, kterou jsme nazvali Avantgarda. Také dobře víme, že řada států se snaží o vývoj perspektivní zbraně na nových fyzikálních principech. Máme všechny důvody se domnívat, že zde jsme o krok vepředu. V každém případě tam, kde je to nejpotřebnější. Podstatných výsledků jsme dosáhli e vývoji laserové zbraně, přičemž se nejedná o pouhou teorii nebo projekt, ani o spouštění její výroby. Od minulého roku již naše armáda laserovými komplexy disponuje. Nechci zabíhat do detailů, protože na to není vhodná doba. Oborníci však pochopí, že existence takových bojových komplexů násobně rozšiřuje možnosti Ruska, jmenovitě v oblasti zajištění vlastní bezpečnosti. Podívejte se na krátké video."
Na videu je záznam přesunu laserových komplexů do příslušných pozic a jejich aktivace – pozn. RSP.
Těm, kteří s zajímají o vojenskou techniku, bych také chtěl navrhnout, aby navrhli nějaký název pro tuto novou techniku, pro tento nejnovější komplex. Budeme se ještě zabývat dopracováním, dalším rozvojem a zdokonalováním našich nejnovějších zbraňových systémů. Rozumí se samo sebou, že jsem dnes nemluvil o všech úspěších a perspektivním vývoji. Obzvláště zdůrazním, že nové typy strategických zbraní nenavazují na již započatou výrobu v Sovětském svazu. V průběhu prací jsme se samozřejmě opírali o některé nápady našich geniálních předchůdců, ale vše, o čem jsem dnes mluvil je nejnovější vývoj z posledních let. Výsledek úsilí desítek vědeckých organizací, konstrukčních kanceláří, ve kterých pracovaly tisíce našich odborníků, vědců, konstruktérů zanícených pro svou práci. Je mezi nimi mnoho mladých lidí. Ti všichni stejně jako naši vojáci jsou skutečnými hrdiny naší doby. Jako hlava ruského státu vám všem děkuji jménem našeho lidu za vaši práci a její výsledky při zajišťování obrany naší země, dnes pro naši vlast tak potřebné. V základu leží vynikající vědecké výsledky, které mohou, musí být a také budou využívány i ve vysoce technologických civilních výrobních odvětvích. Chci zmínit, že takové zbraně může vyvinout, vyrobit pouze stát s vysokou úrovní vzdělání, se silnou výzkumnou, projektovou výrobní i kádrovou základnou. Všemi těmito zdroji Rusko disponuje. Budeme zvyšovat tento potenciál a koncentrovat možnosti. Opakuji, že každý ze zmíněných druhů nových zbraní je unikátní, důležitý a umožňuje ministerstvu obrany vytvořit komplexní systém účinné obrany státu. Budeme muset vykonat ještě mnohé, ale už dnes můžeme prohlásit, že v Rusku máme moderní, s ohledem na velkou rozlehlost našeho území kompaktní vysoce technologickou armádu, jejímž srdcem je důstojnický sbor oddaný své vlasti. Nové zbraně se dříve či později objeví i v dalších armádách světa, ale to nás neznepokojuje. My je už máme a budeme mít ještě lepší. Ale to hlavní je v něčem jiném. V lidech! Doufám, že co dnes bylo řečeno, přispěje k vystřízlivění jakéhokoliv potenciálních agresora a takové nepřátelské kroky k Rusku, jako rozmisťování systému protiraketové obrany, přibližování NATO k našim hranicím a další podobné se stanou z vojenského hlediska neefektivními a z finančního neodůvodněně nákladnými a v konečném důsledku jednoduše nesmyslnými pro ty, kteří je iniciují a realizují. O všem, co bylo dnes řečeno bychom museli naše partnery informovat v souladu s mezinárodními závazky, které jsme na sebe dříve vzali. Tyto otázky budou ještě projednány, pokud si to naši partneři budou přát. Všechny práce na upevňování obrany Ruska jsou prováděny v rámci platných dohod. Nic neporušujeme. Rostoucí vojenská moc Ruska nikoho neohrožuje. Neměli jsme a nemáme žádné plány využít tohoto potenciálu v útočných a agresivních cílech. Nikoho neohrožujeme, na nikoho nehodláme útočit, nic nikomu nehodláme sebrat. My sami máme všechno. Rostoucí vojenská moc Ruska je spolehlivou zárukou míru na naší planetě. Zachovává a bude zachovávat strategickou rovnováhu sil ve světě, což zůstává jedním z nejdůležitějších faktorů mezinárodní konference bezpečnosti od druhé světové války až do dnešních dnů. Všem, kteří se posledních15 let pokoušejí rozdmychávat závody ve zbrojení a získat jednostranné výhody, zavádějí z hlediska mezinárodního práva nezákonná omezení a sankce, řeknu jen jedno: všechno, čemu jste se pokoušeli zabránit vedením takové politiky, se již stalo. Zadržet Rusko se vám nepovedlo. Teď je jen třeba se přesvědčit, že co bylo dnes řečeno, není žádný bluf, pořádně se zamyslet, poslat na odpočinek ty, kteří stále žijí minulostí a nejsou schopni nahlédnout do budoucnosti a přestat rozhoupávat loďku, na které všichni společně plujeme, a která se nazývá planeta Země.
Chci zmínit ještě jednu okolnost. Velké znepokojení vyvolávají ustanovení obnoveného přehledu jaderné strategie USA, ve kterém se snižuje práh možného použití jaderných zbraní. Bez ohledu na kuloární uklidňování my čteme to, co je psáno. Nasáno je to tak, že mohou být použity jako odpověď na útok obyčejnými zbraněmi nebo dokonce jen kybernetickou hrozbu. Poznamenávám, že v naší vojenské doktríně si Rusko vymezuje právo použít jaderné zbraně pouze jako odpověď, budou-li proti němu nebo jeho spojencům požity jaderné nebo jiné druhy zbraní hromadného ničení nebo v případě agrese proti nám za použití obyčejných zbraní, kdy bude ohrožena samotná existence státu. Považuji za svou povinnost prohlásit: Jakékoli použití jaderné zbraně proti Rusku nebo jeho spojencům, malého, středního, prostě jakéhokoliv účinku, budeme posuzovat jako jaderný útok na náš stát. Odpověď bude okamžitá se všemi následky z toho vyplývajícími. Nikdo nesmí mít pochybnosti. Je zbytečné vyvolávat ve světě nové hrozby! Je nutné posadit se za jednací stůl a společně přemýšlet nad obnoveným perspektivním systémem mezinárodní bezpečnosti a stabilního rozvoje civilizace. My jsme o tom s vámi vždy hovořili a všechny tyto návrhy stále platí. Naše politika nikdy nebude založena na tom, že bychom si nárokovali výlučnost. Hájíme své zájmy a máme v úctě zájmy ostatních států, řídíme se mezinárodním právem a považujeme klíčovou roli OSN za neochvějnou. Takové přístupy nám umožňují budovat pevné a rovnoprávné vztahy s většinou států světa. Příkladem toho je naše strategické partnerství s Čínskou lidovou republikou. Zvláštní strategické vztahy se zformovaly také mezi Ruskem a Indií. Novou dynamiku získávají naše vztahy s mnoha státy světa. Rusko se účastní práce v mnoha prospěšných společných uskupeních s jinými státy. Máme zájem na normální a konstruktivní spolupráci s USA a EU. Spoléháme na to, že převládne zdravý rozum a naši partneři zvolí čestnou a rovnoprávnou spolupráci. I kdyby se naše postoje v něčem neshodly, stejně dál zůstáváme partnery, protože všichni musíme společně odpovídat na složité výzvy, zajišťovat všeobecnou bezpečnost a budovat náš stále provázanější svět s nabíhajícími dynamickými integračními procesy. Vážení kolegové! Celý svět teď prochází přelomovým obdobím. Uspěje ten, kdo je připraven a schopen změn, ten, kdo jedná a jde kupředu. Tu vůli jsme projevovali a projevujeme. Za 30 let jsme dosáhli výsledků, na které jiné národy potřebovaly staletí. Chceme měnit svět k lepšímu. Budovat Rusko, o kterém všichni společně sníme. Já věřím, že to tak i bude. Děkuji!

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473