Z LIBERECKÉHO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 27. 3. 2018

Informace z 3. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018
Jednání se konalo v úterý 27. 3. 2018. Omluvených bylo 7 zastupitelů. Naštěstí už vesměs nikoliv ze zdravotních důvodů jako minule, ale nejvíc pro pracovní povinnosti. Z omluvených chyběli asi 4 radní a náměstkové, takže některé body programu v jejich nepřítomnosti předkládal „náhradně" hejtman Půta. Na stav navrženého programu to nemělo žádný vliv, takže byl v podstatě beze změn schválen v navržené podobě. Bylo to pravděpodobně nejkratší jednání krajského zastupitelstva. 43 bodů programu bylo úspěšně projednáno během jedné hodiny. Poněkud výjimečně působilo, že nebyl přítomen žádný příslušník veřejnosti, který by žádal o slyšení před krajským zastupitelstvem. Valnou většinu bodů projednávali zastupitelé v počtu 37, teprve až v závěrečných bodech se počet zvýšil na
38, jak to vycházelo z celkového počtu 45 při sedmi omluvených.
Jak jsme informovali minule, rezignoval na funkci krajského zastupitele pan Beitl z Jablonce nad Nisou, zvolený v dresu ODS. Na jeho místo postoupil místostarosta České Lípy Mgr. Juraj Raninec. Ten v úvodní části složil slib krajského zastupitele.

juraj-raninec

Na snímku Mgr. Juraj Raninec před stojícím zastupitelstvem naslouchá slovům slibu krajského zastupitele, aby poté svým prohlášením „slibuji" a podpisem slibu se stal krajským zastupitelem.
V závěru minulého jednání došlo k poněkud nepřehlednému odvolávání, pozůstávání a vyměňování některých členů některých výborů, které bylo uzavřeno s tím, že na následujícím jednání se bude pokračovat novými návrhy. A první část toho se udála, když za odvolané zastupitelstvo zvolilo nové členy Výboru cestovního ruchu a památkové péče. Byli jimi Mgr. Michal Panáček (návrh Změna pro Liberecký kraj) a Mgr. Michal Krčmář (společný návrh).
Protože většinu programu tvořily běžné a vesměs drobné majetkoprávní operace (koupě, prodeje a výměny), nebylo zde nic zvláštního, co by asi vyžadovalo vaši ctěnou pozornost. Snad příště bud lépe.
(Zpracováno z on-line přenosu z Liberce), 27. 3. 2018, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473