V NEDĚLI DO PEKLA!

JARNÍ POCHOD PEKLEM
chodnik
Vážení příznivci jarních výšlapů, OV KSČM v České Lípě pokračuje v obnovené tradici jarních pochodů Peklem.
Srdečně zveme nejen naše příznivce, ale i všechny ostatní milovníky přírody na začátku turistické sezóny, samozřejmě i s dětmi, na tuto akci, při které projdeme jednu z nejkrásnějších přírodních scenérií na Českolipsku.
Sraz účastníků je v neděli dne 25. 3. 2018 v 10.10 hodin před budovou nového vlakového nádraží v České Lípě.
Následně odjedeme vlakem do Zahrádek u České Lípy a údolím podél Robečského potoka se projdeme přírodní rezervací zpět do České Lípy. Buřty, případně jinou dobrou uzeninu a dobrou náladu, jako vždy, s sebou!
bledky
Procházka Peklem je krásná, na počátku jara nejvíce vyhledávaná kvůli kvetoucím bledulím. To ale závisí hodně na vývoji počasí. Letos se nám konec zimy poněkud posunul. Budou mít účastníci nedělní vycházky na bledule štěstí?

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473