VLASTENCI SE SEŠLI V LIBERCI

PROBOUZEJME DALŠÍ VLASTENCE!

Jde o to, že možná dost lidí se považuje za vlastence. Mají siný vztah ke své domovině – vlasti, ale mají ho především uvnitř v sobě. Oni to tak cítí a nešíří to nikam jinam, jako jiné své vnitřní city. V době, kdy je náš stát a vlast – jeho existence ohrožována ze stran prodejných médií, ale i celé řady nositelů zákonné a výkonné státní moci, je velmi nutné, abychom tento svůj vztah a své city velmi hlasitě dali najevo. Ale také se pravdivě a objektivně informovali o situaci a nebezpečích, která nám ze situace, jak se vyvíjí, hrozí. To bylo např. iniciativním smyslem setkání členů KČP, vedení Asociace národních sil a zástupců téměř jediného aktivního vlasteneckého média – České národní listy a jejich sympatizantů v Liberci 28. 2. 2018. Setkání bylo věnováno tématu působení spolků typu Sudetoněmeckého landsmanšaftu a jejich protičeskému a protislovanskému působení. Velmi dobře se chopil stručného seznámení a orientace v problematice Dr. Tuleškov, vydavatel Českých národních listů (zcela vpravo). Další místa v průčelí semináře zaujali představitelé Aliance Národních Sil (ANS), předsedkyně a současně předsedkyně Českého mírového fóra PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. a místopředseda ANS Ing. Jaroslav Tichý (vlevo od V. Vítové) a spolupracovník ČNL Ing. Reif (zcela vlevo)

28 2 LB

Ze základního vystoupení byl pořízen zvukový záznam, který nám umožní seznámit i vás, naše čtenáře, se základními body a obsahem podrobněji. Dnes jen orientačně taková upoutávka: Hovořilo se samozřejmě o odsunu, který byl logickým výsledkem činnosti Němců samých na našem území. Také o tom, že Československé republice se dostalo mezinárodní pochvaly za způsob provedení odsunu. Hovořilo se i o tzv. „divokém odsunu“ těsně po válce, který byl po nějaký čas vítěznými mocnostmi tolerován a nakonec legalizován.

Účastníci měli k dispozici pro názornost i několik výtisků mapy pocházející z německých zdrojů, vydané v Německu v roce 2016, dokazující, že původní Německý plán Drank nach Osten má mít pokračování. Podle této mapy by se neměla stát ČR sedmnáctou spolkovou zemí (jak se někteří naši „politici“, zejména pan Herman a jeho kamarádi, vyjádřili, že by jim to nevadilo), ale česká republika by měla být rozdělena na několik regionů a tyto regiony by připadly každý jiné zemi (jeden Bavorsku, druhý Rakousku, atp.). Zajímavým je, že na této mapě už vůbec není Slovensko, ale jen Maďarsko.

Hovořilo se také o údajné změně stanov landsmanšaftu. Ta ovšem neplatí, protože nebyla soudně registrována. Proto stále platí základní dokumenty landsmanšaftu, zejména Charta německých vyhnanců. Signatáři jsou z velké většiny němečtí nacisté. Vzhledem k našemu regionu přišel na přetřes i uznaný válečný zločinec z Vratislavic – Porsche, také čestný občan města Liberce Konrád Henlein. Dnes tolik, více příště.

Přítomní účastníci (část na fotografii) akci hodnotili jako velmi dobrou.

lidi 2

Dověděli se mnohé, co nevěděli, protože v našich sdělovacích prostředcích se tyto věci vůbec neuvádějí. O to více musíme cenit práci dobrovolníků, kteří překládají zahraniční, zejména německé zdroje a tyto informace nám přinášejí. Přirozenou reakcí účastníků byla následující živá beseda.

V další části potom vystoupili představitelé vlastenecké ANS, aby seznámili přítomné se svou prací a svým programem, se kterým šli do voleb, bohužel, protož neměli registraci jako hnutí nebo strana, pod nevyhovující a pro lidi nepřijatelnou firmou. Programem, který svými základními body je skutečně nejlepším a řešícím nutné problémy možné existence a dalšího vývoje naší společnosti a národa.

Na akci byla podepisována petice proti Dublin IV. Také se připojili další podpisy k záměru, aby ANS mohla s tisícovkou podpisů a dalšími náležitostmi požádat o registraci na ministerstvu vnitra.

Z Liberce 28. 2. 2018, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473