NÁRODNÍ VÍTĚZSTVÍ

A JAK JSME TO VYBOJOVALI?

V %:                   ČR     CL     JN     LB     SM     Mimoň

Účast:               66,6   59,0   65,7   65,0   72,1      55,3

Zeman              51,4   58,7   46,5   49,1   43,3      66,5   

Drahoš             48,6   41,3   53,5   50,9   56,7      33,5

Zajímavé je, že proti volbám prezidenta v roce 2013, kdy byla účast ve druhém kol nižší (1. kolo: 61,3% - 2. Kolo: 59,1 %), tentokrát byla účast ve druhém kole vyšší (1. kolo: 61,9 % - 2. kolo: 66,6%). Mohlo by to nasvědčovat tomu, že aspoň některým lidem došlo, že jde o nás a naši další existenci. Zajímavé také je, že se svým způsobem naplnila i „typovačka“ Jany Hamplové, jak mohou manželky kandidátů ovlivnit výsledek, V anketě – která manželka je sympatičtější – nenápadná Ivana Zemanová rozdrtila okázale se producírující Evu Drahošovou, když získala 91 % a její „soupeřka“ jen 9 %. Vzorek 27449 respondentů má slušnou vypovídající hodnotu.

Výsledný rozdíl mezi oběma kandidáty – 152184 hlasů – se může někomu zdát těsný. Po dlouhodobé protizemanovské hrubé a demagogické kampani podporované kromě různých „úspěšných“ podnikatelů (jinak řečeno šikovných zlodějů) sdělovacími prostředky v čele s Českou televizí je každé vítězství úžasné a cenné.

Upřímně k němu blahopřejeme panu prezidentovi, paní Ivaně a všem nám slušným, poctivým lidem a vlastencům v naší vlasti – České republice!

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473