VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ (3)

Připomínáme - pozvánka už v našich "informacích" byla zveřejněna:

betlsvetlo

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473