V BRNĚ SE OPRAVDU ČINÍ!

O čem ani netušíte.

Zatímco naše vláda se idiotsky usmívá a v tichosti dává peníze z našich daní neziskovkám, tyto zatím rozvíjejí v tajnosti svoje programy.

Jedním z těchto programů je vyjednávání návštěv s řediteli škol a školek. Při těchto návštěvách si často vodí sebou jako doprovod osoby z islámských států, které potom vyprávějí našim dětem jaký je islám krásné náboženství, ukazují jím krásné šátky a ptají se, jak se děti jmenují a následně pak jim ukazují, jak se jejich jména píší na destičky arabsky. Děti samozřejmě nemohou pochopit zrůdnost takového počínání a ve své bezelstnosti mohou „naskočit“ na tuto cestu do pekla.

Toto všechno se děje za zády rodičů, kteří si v zaměstnání myslí, jak se jejich ratolesti mají ve školce či ve škole dobře a jak je o ně postaráno. Toto kulturní „obohacování“ je směrováno zvláště pro tato nevinná stvoření. Proto je nutné okamžitě ředitelům těchto vzdělávacích zařízení nastavit velmi tvrdé mantinely. Zítra již může být pozdě.

Takže už i u nás. Na brněnské škole muslimové se souhlasem vedení školy propagují dětem islám. Škola nic měnit nechce. Čtěte o šokujících skutečnostech

Na návštěvě cizinců na základní škole Heyrovského 32 nic měnit nebudeme. Takové je zatím stanovisko základní školy na Heyrovského 32 v Brně-Bystrci. Škola neplánuje vydat ani žádné dodatečné informativní materiály pro rodiče.

Plánovaná týdenní návštěva pětice cizinců z různých zemí včetně islámských vzbudila negativní pozornost některých rodičů žáků školy.

Ti vidí v programu, organizovaném neziskovou organizací AIESEC, která se otevřeně hlásí k hodnotám multikulturalismu, nepřípustnou indoktrinaci. Zpochybňují také zdůvodnění školy, která v souvislosti s cizinci ve škole mluví o výuce jazyků.

„Tvrzení školy, že se jedná o výuku anglického jazyka, který mají vyučovat osoby, jejichž mateřským jazykem angličtina není, se mi zdá kamuflující a směšné. Údajní učitelé mají být mimo jiné muslimského vyznání. Nedělám si iluze, že z jejich strany nedojde k propagaci islámské nenávistné ideologie, byť i jen v podprahové rovině,“ zkritizoval celý projekt Hynek Charous, jehož dcera školu navštěvuje. Pan Charous upozornil, že podobná návštěva údajných jazykových lektorů na základní škole v Brně-Líšni byla ze strany školy naprosto nezvládnuta. 

„Kromě oblékání do tradičního muslimského oděvu a focení s jordánskou vlajkou v pozadí, došlo i na přednášku o islámu a kultuře muslimských zemí,“ popsal událost Hynek Charous a doložil její průběh fotografiemi. Podle jeho názoru tím škola překročila hranici mezi informacemi, k nimž mouhou žáci zaujmout kritický postoj, a propagandou. „Škola neposkytuje žádné záruky, že to tentokrát nebude stejné. Nechce ani vyzvat děti ke kritickým otázkám.“ Ne všichni však názor pana Charouse sdílejí. Část lidí nevidí v návštěvě ani v jejím kontextu nic nesprávného.

„AISEC je sekta! Potvrdí vám to i lidi, co tam dělali. Ve vedení této společnosti jsou muslimové, co potřebují rozšířit ten mor i tady. Jednoduše, proč nejsou na školách v arabských zemích přednášky o křesťanství, nebo třeba ateismu? My máme být multikulti a oni ne? Něco je tady špatně. Za chvíli budou děti povinně nosit do školy ty prostěradla na hlavě…“ odsoudil neziskovou organizaci Lukáš Martinát. Další upozornili na jiné aktivity základních škol, v nichž prý vyučující informují o islámu nekriticky zaujatě a nutí k tomuto postoji i žáky.

Po zveřejnění článku již o multikulturní návštěvě cizinců již jednala škola, členové školské rady, Klub rodičů i rada městské části. O žádných změnách však až dosud rozhodnuto nebylo.

„Ředitelka školy mne nekontaktovala a žádné dodatečné informace vztahující se k návštěvě rodiče nedostali,“ sdělil Bystrčníku pan Charous. „Nechtějí změnit vůbec nic.“

České děti verbuje web islamistů: Rodiče pošlete k čertu!

Když se rozhodneš pro jediného boha (arabsky Alláha) a rodiče s tím nesouhlasí, můžeš je poslat k čertu… To dětem vzkazují autoři webu propagujícího islám v Česku.

Blesk na svérázné výzvy webu sharia4czechia.com upozornil ve včerejším vydání. Tvůrci stránky dokonce radí nezletilým dětem, aby se k islámu přihlásily tajně.To v případě, že s tím rodiče nebudou souhlasit. "V islámském právu je člověk odpovědný sám za sebe od puberty," tvrdí autoři stránek.

Reportér Blesku zkusil web kontaktovat jako fiktivní patnáctiletá dívka se zájmem o islám. Dostal obsáhlé instrukce, kde se mimo jiné říká, že dítě může odmítnout poslechnout své rodiče ve dvou situacích - když mu přikazují hřích a když mu zakazují islám.

Český web radí: Manuál pro děti, jak se stát muslimem

Alláhu akbar, mámo, od rána jsem muslim! Takový šok můžou prožít rodiče

Obsahuje oficiální výklad islámu podobnou instrukci? "Nejsem si toho vědom," pochybuje ale Šádí Shanaáh (33), učitel dějin Blízkého východu na Anglo-americké univerzitě v Praze. Advokát Jan Černý je navíc názoru, že oslovování a navádění dětí tímto způsobem je protiprávní. "Protože dítě není schopno vidět všechny důsledky svého rozhodnutí. Jedná bez vůle rodičů," řekl Blesku

Orientalista Bronislav Ostřanský z Akademie věd ČR má pro existenci webu jediné vysvětlení: "Islám nezná hierarchii jako třeba křesťanská církev. Muslimové sami nejsou jednotní v tom, kdo za ně má mluvit do médií."

Dalším velkým nebezpečím je prodej nemovitostí našich občanů arabákům, kteří tímto způsobem zde získávají domovské právo.

(Možná Brno usiluje o získání statutu hlavního města. A když se nestala Morava zemí, bude stačit pro začátek muslimská enkláva nebo sudetsko-německý euroregion? To je ale dilema, že? – Pozn. RSP)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473