ZE SETKÁNÍ NA KRÁLOVĚ HÁJI

SETKÁNÍ VLASTENCŮ V LIBERCI

V odpoledních hodinách ve čtvrtek 30. 11. 2017 zaplnili velký sál Gastronomického centra na Králově Háji v Liberci pokrokoví lidé a vlastenci z tuzemska i zahraničí.

kh sal

Pohled do sálu na účastníky.

Účastníky z pověření Koordinačního centra vlasteneckých organizací v Liberci přivítal a celým průběhem akce přítomné provázel předseda Liberecké krajské rady KČP Leoš Hamrský. V úvodu se omluvil Slovanskému výboru ČR v Liberci a oblastní organizaci Společnosti česko-kubánského přátelství, jejichž loga vypadla z pozvánky na tuto akci.

Na úvod setkání zapívala Terezka Bušová českou a slovenskou hymnu. Poté byli přivítáni významní hosté: Zástupce vojenského a leteckého přidělence Ruské federace v ČR pplk. Dmitryj Nepomnyaschikh, předsedu Svazu demokratické levice z Lubaně v Polsku přítele Edwarda Witeckého. Z domácích hostů ing. Emila Kulfánka, plk. v. v. 1. místopředsedu ÚV ČSBS, místopředsedu NR KČP Zbyňka Cincibuse, předsedy Oblastních výborů ČSBS z Jablonce n/N. Ing. Františka Radkoviče, Liberce JUDr. Petra Ptačovského a České Lípy sestru Mansfeldovou, člena ÚV ČSBS a předsedu OV Jičín pplk. v. v. Viléma Janoucha s předsedou střeleckého oddílu Dixe Zdeňka. Dále Předsedu Oblastního výboru ČSOL Česká Lípa Břetislava Henkeho a jednoty ČSOL Pardubice Radovana Trávnického. V průběhu vystoupení sdělil plk. Kulfánek, že není nejvyšší přítomnou vojenskou hodností. Tou byl přítomný gen-mjr. v. v. Hudský, předseda svazu vojáků- důchodců z Liberce.

Do tradičního křesla pro hosta nejdříve usedl ruský podplukovník (na snímku v rozhovoru s L. Hamrským)

leos a Rus

Ruský podplukovník citoval prezidenta Putina asi v tom smyslu, že Rusko nemá armádu k tomu, aby někoho ohrožovalo nebo někoho chtělo napadnout, ale proto, aby mohla bránit ruskou zem a ruský národ.

Po něm zasedl do křesla pro hosta plukovník Kulfánek.

csbs kh

Z výzdoby za 1. místopředsedou ČSBS je vidět, že Vánoce se kvapen blíží.

Oba odpovídali na otázku z vojenské oblasti – týkala se výkonu vojenské služby v Rusku a názoru na to, zda by měla být vojenská služba také v ČR. V té souvislosti uvedl druhý host, že armáda ČR v současném stavu by byla schopna bránit jeden ze 14 krajů ČR po dobu asi dvou týdnů.

Oba odpovídali na otázku, co si myslí o potřebě branné výchovy obyvatelstva, zejména na školách. K tomu odpověděl ruský host, že předpokládá v době 1-2 roky zavedení povinné branné výchovy na školách. V chaotickém školství bez systému, které je současně v ČR si sotva lze něco podobného představit.

Mezi vystoupeními hostů zněly dobře vybrané známé písně v podání sourozenců Bušových – třeba „Kdy vzlétnu já“ nebo „Voda, voděnka“ z pohádky S čerty nejsou žerty (zpěv, kytara, housle, klávesy) a dua harmonikářů s písněmi i podle přání účastníků.

Účastníky pozdravil i předseda OV SLD z Lubaně Edward Witecki (na snímku v modré vestě u stolu s kolegy, Oldou Baťkou a Tondou Sukem).

kh ol ed

V závěrečné části byla předána ocenění Liberecké krajské rady KČP za osobní aktivní účast při akci umístění pamětní desky vyhnaným Čechům antifašistům a židům v roce 1938 na průčelí vlakového nádraží v Liberci. A to ing. Emilu Kulfánkovi, plk. v. v., Ing. Františku Radkovičovi, Radovanu Trávnickému a k 60. Narozeninám (18. 11. 2017) Václavu Větrovcovi, vlastenci a předsedovi OV KSČM Česká Lípa.

Myslím, že premiérově se zaskvěla jako recitátorka Táňa Nováková z Jablonce n. N. (na snímku s číší ušlechtilého moku v ruce – vedle ní sedí její sestra),

jablini

která přednesla pro nás neznámou báseň „O mistru Janu Husovi“, která byla náhodou nalezena ve staré knize knihkupce Jiránka z Turnova.

Čtvrteční „chvilku poezie“ rozšířila členka LKŽ Marie Zábranská básní Jiřího Wolkera „Okno“. To nebylo z pohodové kultury všechno. Místopředseda Národní rady KČP Zbyněk Cincibus (na snímku u stolu s Věrou Mansfeldovou)

c a m

připomněl prezidenta Masaryka, kterým se mnozí hodně oháněli v listopadu 1989 a těsně po něm, ale rychle se ohánět přestali a obrátil se na přítomné, abychom si společně zazpívali oblíbenou Masarykovu „Ach synku, synku“. A zazpívali jsme si. Úspěšně debutující recitátorka a členka krajské rady KČP Táňa Nováková na závěr přednesla báseň Jaroslava Seiferta „Vánoční koleda“ a poděkováním účastníkům, hostům i vystupujícím setkání zakončila. 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473