VLASTENCI, SRAZ 30. 11. NA KRÁLOVĚ HÁJI!

Pozvánka na tradiční setkání vlastenců z různých spolků v Liberci na Králově háji je sice hezká na pohled, leč při jejím projednávání na krajské radě KČP se našly obsahové nedostatky. Poněkud znejistěna byla účast LKŽ, leč vzápětí vyplynulo, že kromě předsedkyně, která nemůže, se ostatní členky LKŽ zúčastní.  Dále se ozvaly dva spolky, že nejsou uvedeny mezi pořadateli, když dříve vždy byly. tak je doplňujeme: Společnost česko-kubánského přátelství a Slovanský výbor ČR.

171130 Králův háj Lbc 01

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473