PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA

Přijďte také obdivovat zručnost, šikovnost a fantazii našich zdravotně postižených spoluobčanů.

vystka

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473