Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 26. 9.

Informace z 8. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017

Jednání se konalo v úterý 26. 9. 2017. Začalo s několika minutovým zpožděním, protože téhož dne probíhala jednání a besedy kolem dopadů rozšiřování těžby na dole Turow přilehlého z polské strany k našim hranicím na české příhraniční obce. Při pořádání pietní akce „Ha-Sr-He“ 22. 9. 2017 jsme v jedné obci narazili i na plakát, který zval k účasti na besedě za přítomnosti lidí z ministerstva životního prostředí ČR v této záležitosti. Nemohu se ubránit dojmu, že vláda v tomto směru nekonala, co měla už dávno konat. Jde o to, že rozšiřování těžby v těsné blízkosti hranic zlikviduje zdroje pitné vody příhraničních obcí na české straně. To se ví už dost dlouho a řešení nebylo na kraji, ale na vládě. Jedná se o mezistátní problém Polsko-ČR. A vláda ČR v této věci dosud víc spala, než konala. Na úrovni kraje se už nějaký čas hovoří o nutnosti budování náhradních zdrojů vody pro dotčené obce. Prostě se to ví. Ale kdo zaplatí dopady rozšiřování těžby v Polsku? Vláda ČR ze státního rozpočtu? Polsko?

Jednání bylo zahájeno s počtem 33 zastupitelů, který se v průběhu rozšířil až na 38. Omluveni byli dva. Po projednání obvyklých úvodních bodů programu byl projednáván bod 41 „Kandidatura Libereckého kraje na pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2019.“ Bod byl zařazen za bod 7), protože se jednání účastnil předseda Českého olympijského výboru pan Kejval.

Zastupitelstvo schválilo střednědobý rozpočtový výhled, když dosavadní na roky 2016-19 je v platnosti, bylo třeba ho aktualizovat – prodloužit. Stalo se na léta 2018-21.

Byla schválena další etapa „kotlíkových dotací“ s tím, že v této fázi navazující na předešlé, bude možno podávat žádosti pouze elektronicky a krajský úřad by měl dát v nejbližší době k dispozici vytvořenou elektronickou „žádanku“.

Došlo ke změně zastoupení ve výborech ze strany A 2011. Ze „sociálního“ výboru odešla Mgr. Jana Svobodová, která nahradila ve výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Martina Krejčího. Ten z tohoto výboru odstoupil. Za odešlou Svobodovou přišla do „sociálního“ výboru Lenka Binderová.

Z písemně předložených informací nás zaujalo:

Z funkce ředitele záchranky byl odvolán MUDr. Vladimír Hadač. Řízením záchranky byl pověřen MUDr. Jan Lejsek do doby, než bude na základě řádného výběrového řízení jmenován nový ředitel.

Byla vyhodnocena soutěž obecních kronik vyhlášená radou kraje ve spolupráci s Ještědskou pobočkou České archivní společnosti a Severočeským muzeem v Liberci ve dvou kategoriích. Obce do 2000 a nad 2000obyvatel.

V těch menších bylo následující pořadí:

1. Horní Branná, 2. Blatce, 3. Vlastibořice, 4. Loučky, 5. Radimovice.

Ve větších (nad 2000) bylo pořadí:

1. Jilemnice, 2. Turnov, 3. Lomnice nad Popelkou, 4. Chrastava, 5. Stráž pod Ralskem.

Z Liberce 26. 9. 2017, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473