ŘEKLI 9. 9. "U VÁCLAVA" (2)

Pplk. v. z. MUDr. Marek Obrtel:

Děkuji, že jsem mohl být pozván na tuto akci, byť nepříliš početně zastoupenou, ale přesto významnou. 00010Ústava České republiky v článku 1 říká, že Česká republika je svrchovaným jednotným a demokratickým právním státem založeným na úctě k právům člověka a občana. Hned v článku 10 je však suverenita a svrchovanost našeho státu popřena nadřazeností mezinárodních smluv nad zákony České republiky. Trochu divné. Já se na tomto místě tedy ptám, co musí splňovat suverénní, svrchovaný a nezávislý stát, aby takovým mohl být po právu nazývaný. Mohli bychom samozřejmě vyjmenovat spoustu pojmů jako je ekonomická stabilita, vyváženost, efektivní zemědělství, potravinová soběstačnost, fungující a nezávislé (podtrhuji) školství, zdravotnictví, sociální sféra, justice. Příkladů se najde mnoho, ale pro zajištění svrchovanosti státu je zcela jistě nutné zajištění jeho obranyschopnosti.

Náš stát však díky svým politickým představitelům sloužícím jiným pánům než svému lidu už mnoho let suverénní není. Normy a směrnice, které se na nás řítí z EU, dávají důvod k naprosté nepříhodnosti, zmatku, omezování nejen osobní svobody lidí jsou protkané nesmyslnostmi a jsou přímým útokem na svobodu a sebeurčení občanů. A tak se stalo, že i armády evropských zemí byly postupně, ale cíleně likvidovány, restrukturalizovány, nesmyslně a nepřetržitě reorganizovány, což mohu potvrdit ze svého mnohaletého působení v armádě České republiky, a byly vlastně přeměněny na expediční sbory profesionálů plnících úlohu křoví anebo chcete-li, tak užitečných idiotů při páchání mezinárodních zločinů armádami – rozumějme - kriminální finanční oligarchií zemí NATO a především a v čele s USA. Mladí muži dnes nejen že nemají základní znalosti, dovednosti a návyky potřebné k výkonu vojenské služby, ale v drtivé většině ani nechápou podstatu nebo pojem vlastenectví, nutnosti účasti na obraně vlasti a své země.

Otázkou ovšem je: Jaká je to ta jejich země? Jestli je to tahleta Česká republika nebo je to ta Evropská unie nebo je to dneska jakýsi globální svět, o který se ta osmička, dříve tedy třináctka, těch mocných snaží. A jaké příklady, které je mají táhnout, tedy ti mladí muži mají? Já se obávám, že jich v současné době mnoho není. Naše země je vtahována do zcela nesmyslné hrozící konfrontace s Ruskem. Svůj expediční sbor, rozumějme tedy armádu ČR, rozsévá po Mali, Afganistánu, Iráku, dneska i v Pobaltí. Obrana území našeho státu není řešena prostě nijak. Ba co víc, u nás za současného stavu ani nemůže být řešena, protože na to prostě nemáme. Z toho všeho, co už bylo řečeno a nejen z toho, plyne, že občané se prostě musí zajímat o politické dění v naší zemi a nejen v ní. Jde o nás, jde o naše životy a zejména tedy, my starší už můžeme říct – o životy našich dětí. Prozatím to za nás nikdo neudělá. Já na tomto místě dnes zastupuji sebe jako občana, ale také iniciativu nadstranickou, veřejně apolitickou, nazývající se Národní domobrana. Je to organizace, která vznikla spontánně zespoda, ze strany lidí, kteří vidí, že je něco potřeba s tou obranyschopností dělat, neboť až ty naše zbytky expedičních sborů, které máme v Pobaltí, až se skutečně vrhnou do nějaké nesmyslné akce proti Rusku nebo komukoli jinému, tak tady v republice nezbude nikdo, kdo by byl schopen ubránit ty naše domovy, jak z našeho názvu – Národní domobrana – vyplývá. Budeme prostě ponecháni v plen těm hordám, těch přistěhovalců – ilegálních imigrantů, které tady nechceme, ale přesto je tady začínáme mít ve stále větší míře. Smyslem není jen zvyšování vlasteneckého a branného povědomí občanů. Není to jen obrana vlastních domovů za hrozící krize a to nejen té migrantské. Není to ani výchova pouze mladé generace k obraně vlasti a zvyšování jejich povědomí o vlastenectví a nutnosti obrany, ale výsledkem nebo já bych řekl hlavním smyslem Národní domobrany je předat a podtrhuji novému politickému systému, protože ten starý je nereformovatelný, nezměnitelný a nelze s ním nic udělat. Takže budeme rádi, když se samozřejmě za našeho přičinění všech občanů tohoto státu, kteří se musí zajímat, systém změní a v té chvíli se také změní systém budování ozbrojených sil České republiky, třeba formou domobraneckých miličních jednotek, jako je tomu ve Švýcarsku nebo v současné době v Maďarsku, které je v tomto naším velkým vzorem, kde je legalizovaný tento způsob obrany území, apod. jedná se vlastně o podpoření svrchovanosti a suverenity naší vlasti, jak je hovořeno v článku 1 ústavy, kterou jsem zmínil na začátku. Protože pouze ozbrojený občan, uvědomělý, vychovaný občan, který ví, o co jde a jak je třeba jednat, může prostě naši vlast adekvátně bránit. Neudělá to, (znovu říkám) nikdo za nás. A na závěr jenom tolik:

Blíží se volby. Z toho všeho, co tady bylo řečeno je naprosto jasné, že nelze volit ve volbách subjekt, který nemá ve svém programu vystoupení z Evropské unie, nemá ve svém programu obranu státních hranic, protože jak jsme plivali a nadávali bývalým pohraničníkům za to, že vlastně po léta bránili naše hranice proti vetřelcům a škůdcům, ať už takovým či makovým, tak dneska bychom po nich sáhli velmi rádi, aby prostě naše hranice byla opět bezpečná. Je třeba také navrátit nerostné bohatství do rukou státu a prahnout po změně současného naprosto nefunkčního politického systému. Takže pokud se budou uvědomělí občané rozhodovat, určitě je třeba sáhnout do portfolia takových stran. Děkuji!

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473