INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA LK

Jednání se konalo v úterý 29. 8. 2017 a stejně jako minule řídila jeho první část statutární náměstkyně do bodu programu č. 48, kdy se dostavil hejtman. Několik zastupitelů bylo omluveno, někteří nahlásili pozdní příchod. Největší absenci měla KSČM. Ze čtyř zastupitelů chyběli dva. U paní zastupitelky nic nového. Pan poslanec možná dal přednost před zastupitelskými povinnostmi dalšímu oblbování voličů, ale možná mu křivdíme a měl jiný důvod. Zastupitelé zahájili s počtem 37 přítomných ze 45.

V úvodu jednání byli zastupitelé informováni, že v bodu 68 dochází ke změně názvu bodu, a že se dopracovává materiál, který dostanou na stůl až v průběhu jednání. Program doplněný o dva body se změnou názvu bodu č. 68 byl schválen. Bod č. 8 – jmenování přísedícího krajského soudu byl zařazen na 15. hodinu, byl v tom čase projednán. Ing. Svoboda, který má už něco za sebou byl opět schválen.

Jednání běželo bez připomínek a diskuze až k bodu č. 45, který se týkal žádosti o dotaci na hasičské muzeum v Chrastavě ve výši 20 % potřebných financí. Starosta pan Canov namítl, že projednávaná žádost nebyla úplná a chyběly materiály, které město k žádosti přiložilo. Po diskuzi a názorové výměně byl bod pro neúplnost podkladů stažen z jednání.

Diskuze vypukla kolem bodu č. 47 Aktualizace územního plánu týkající se konkrétně silničního průtahu Liberec – Tanvald. Byl předložen protinávrh usnesení, ale získal jen 13 hlasů. Poté bylo 35 hlasy schváleno původní usnesení. Další jednání probíhalo téměř bez diskuze až k bodu č. 68 Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zajišťující veřejnou dopravu. Projednání bodu byl přítomen zástupce společnosti NEXIA, který předložil kvalifikovanou analýzu situace a možností. Byl využit i videotelefonický přenos s právním zástupcem, který právě trávil dovolenou kdesi na mořské pláži a mohl živě vstupovat do jednání.

Víme, že v předcházejícím období jednalo vedení kraje o možnosti majetkového vstupu se třemi společnostmi zajišťujícími veřejnou dopravu. V daném okamžiku byla předestřena k rozhodnutí možnost koupit společnost ČSAD Liberec za výhodných podmínek. Ty se však mohou měnit velmi rychle, proto bylo nutno s rozhodnutím neotálet.  Diskuze se vlekla a občas vyvolávala dojem „zpožděného zapalování“ u některých. Ale to mohl být jen dojem. Rozhodnutí to bylo zásadní a odpovědnost velká, proto někteří váhali a snažili se „být opatrní“.

V podstatě šlo o dvě možnosti, ze kterých bylo nutno si vybrat: Buď zřídit firmu vlastního autodopravce „na zelené louce“ a začít od nuly nebo koupit ČSAD Liberec i s jeho servisní firmou.

První možnost byla jasně nevýhodná. Nehledě na vyšší náklady by nebylo možno zajistit přechod bez přerušení dopravy. Na druhé straně, když koupí ČSAD Liberec kraj získá dopravce i s jeho servisní společností, garážemi, autobusy a licencí. A to za velmi přijatelnou cenu. Otázku – v jakém stavu je firma bych považoval v dané chvíli za podružnou, kterou je třeba řešit po převzetí majetku pod dohledem vedení kraje. Situaci v dané chvíli komplikuje, že jeden z autodopravců ve chvíli, kdy cítil, že by mu mohl uniknout výhodný „kšeft“ se obrátil na Úřad pro hospodářskou soutěž se žádostí o vydání předběžného opatření. Úřad žádosti nevyhověl a probíhá správní řízení, které lhůtou 60 dní blokuje možnost koupě, resp. koupi lze provést až po uplynutí lhůty. Pro možnost koupě hlasovalo 30 zastupitelů, 3 se zdrželi, 3 byli proti. Jsem si jist, že rozhodli správně – ve prospěch kraje a lidí v něm.

Z Liberce, 29. 8. 2017, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473