PRO ZAPRODANCE A VLASTIZRÁDCE!

Mezinárodní Petrohradské ekonomické fórum 2017

Hovoří prezident Moldavské republiky:

„Vážené dámy a pánové, vážený prezidente Putine, vážený premiére Indie, vážený kancléři Rakouska, vážení přítomní.

Rád bych pozdravil účastníky fóry jménem Moldavské republiky – jménem svého státu. Účastním se práce Petrohradského fóra už od roku 2008, ale poprvé jako prezident. Chtěl bych poděkovat prezidentu Ruské federace a organizátorům za to, že nám umožnili vystoupit na tak důležité akci. Je to velice důležitý signál pro náš národ. V rámci tohoto fóra se vždy diskutovalo o velmi aktuálních a důležitých otázkách. Platí to i pro současnou etapu. Myslím si, že všechny zajímá, s jakými výzvami se budeme v budoucí době střetávat. Týká se to všech ekonomik. Těch malých i velkých, nezávisle na jejich potenciálu. Podle mého názoru je tu několik principiálních věcí, ze kterých je třeba vycházet. Tou nejdůležitější je skutečnost, že svět přestal být jednopolárním. V souvislosti s tím se principy globalizace musí stát minulostí. Místo jednopolárního světa nastoupila doba mnohopolárního světa. Globalizace se počala pomalu měnit na nový princip. Je to princip glokalizace, který se projevuje zesílením lokální svébytnosti národů, států a sociálních systémů. Co to znamená v praxi, či jak je možné to vyjádřit jednodušeji? Doba, kdy jednotná pravidla a normy vypracované v jednom státě museli přejmout všichni ostatní je minulostí. To dříve, doslova nedávno bylo módní, považovat to, co je dobré pro určitý stát, např. pro USA, za báječné pro celý svět. A pokud jste chtěli ve svém státě či doma něco reformovat, bylo nejlepší dělat „euroreformy“. My všichni jsme si nakonec uvědomili, že jsme jiní, než západní svět. Máme jiné obyčeje, máme jiné hodnoty. A umělé vnucování zámořských principů k ničemu dobrému nevede. Již Konfucius říkal, že když cesty nejsou stejné, nelze si dělat společné plány. Každý region, každý stát má svou dějinnou cestu. Jak tu minulou, tak tu budoucí a nelze na ně uplatňovat společná pravidla a normy. To samé se dělo a stále děje v Moldavské republice. Střetli jsme se se stejnou situací. V souladu s předepsanými principy globalizace doslova před několika lety – v roce 2014 – Moldavsko podepsalo dohodu, svou podstatou zotročující, o asociaci s Evropskou unií a vytvořila se zóna „svobodného obchodu“. Přičemž začaly platit asymetrické podmínky ve prospěch výrobců z Evropské unie. Slibovali nám „modré z nebe“. Uplynuly 3 roky. A výsledek? Moldavský trh zaplavilo evropské zboží. Přišli jsme o dvě třetiny našeho exportu do Ruska. Několikanásobně klesly zahraniční investice. Podstatně vzrostla korupce. Dopadlo to tak – jak se říká mezi lidmi – „co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka“. Ty nám teď stojí v cestě. Po 8 letech proevropské a zcela jednoznačně protiruské politiky jsme po loňských prezidentských volbách začali tu situaci napravovat. Vrátili jsme se ke strategickému partnerství a dialogu s ruskými partnery, obnovil se export, ekonomická spolupráce mezi námi. Jen za první čtvrtletí tohoto roku vzrostl export z Moldavské republiky do Ruska o 42 %. Začali jsme řešit problémy s migranty a podepsali jsme dohodu o spolupráci s euroasijským ekonomickým svazem. Máme v úmyslu tam získat status pozorovatele. Nakonec jsme si tedy vzpomněli na Konfuciova slova a začali jsme připravovat plány společně s těmi, se kterými máme společnou cestu, se kterými máme společnou historii. A my máme společnou staletí trvající historii. Mimochodem v tomto roce jsme slavili 25. výročí diplomatických vztahů mezi Moldavskem a Ruskem. Ale první diplomatické vztahy jsme navázali již na konci 15. století. Máme společnou staletí trvající historii. Spojuje nás Dmitrij Kantemir, který byl mimochodem hlavním rádcem Petra Velikého, jenž postavil toto překrásné město – Petrohrad. Spojuje nás pravoslavná církev a společná víra. 98 % občanů Moldavské republiky je pravoslavného vyznání.  Spojuje nás společné vítězství ve Velké vlastenecké válce. To nám nikdo nevezme.

Samozřejmě, že se to mnohým nelíbí. Následovaly provokace, i ty z posledních dnů. Diplomatické skandály, vzájemné vypovídání diplomatů. Já si myslím, že všem musí být jasné, co je a bylo cílem takové snahy. Chtějí vyprovokovat nové přerušení vztahů s Ruskou federací. Překazit moldavskému prezidentovi jeho úsilí. Jsem přesvědčen, že to všechno překonáme a jenom nás to posílí. Budeme důsledně hájit své zájmy, navracet se ke strategickému partnerství. Upevňovat státnost Moldavska založenou na neutralitě. Sjednocovat stát a vyřešíme i problém s Podněstřím. Je principiálně důležité opustit globalizaci, ve které není pro Moldavsko místo. Protože by nás to prostě rozdrtilo na prach. Naší ekonomiku, naše tradice i naši víru. Je třeba přejít ke glokalizaci. Vstoupit do těch regionálních svazů, postupovat společně s těmi státy, se kterými máme společné zájmy, společnou historii a společnou budoucnost. Nedávná hořká zkušenost Moldavské republiky nás nutí opět obrátit náš zrak směrem k té koncepci, která se dlouhou dobu nacházela na okraji světových ekonomických trendů, a kterou je třeba vzkřísit. Mám na mysli strategii a princip suverénní ekonomiky. Mimochodem, dnes se hodně mluvilo o digitální ekonomice. Velmi málo zde přítomných ví, že u nás na Moldavsku máme jedno z nejdokonalejších pokrytí internetem. Jedním z nejrychlejších internetů na světě. Zaujímáme 5. místo na světě. Myslím, že internet je pro digitální ekonomiku velice důležitý. Budeme budovat náš stát, svoji budoucnost, vycházejíce z našich národních zájmů, ze zájmů našich občanů a ekonomických subjektů. Budeme obchodovat a udržovat přátelské vztahy se všemi, se Západem i Východem, ale ne společně s někým proti někomu. Jakékoli sankce a fobie jsou kontraproduktivní. Moldavsko nesmí a nebude udržovat vztahy s těmi, kteří nám chtějí vnutit to, co je nám k ničemu. Navštivte nás! My jsme národ pohostinný, ale nesmíte nám vnucovat svoje zákony a hodnoty. Jsme připraveni přátelit se i obchodovat, ale bratrsky, ne pansky.

V závěru bych se chtěl obrátit ke všem těm, kteří stále vidí budoucnost svého státu – svého národa přes růžové brýle jednopolárního světa. Vzpamatujte se! Přestaňte hrát roli pěšáků v geopolitických šachových hrátkách! Nenechte se zneužívat jako regionální potrava pro děla kvůli řešení něčích geopolitických záměrů! Vzpomeňte si, až budete rozhodovat o budoucnosti svého státu, svého národa, vzpomeňte si na Konfucia. Nesmíte se spojovat s těmi, kteří vidí budoucnost vašich národů jinak. Děkuji za vaši pozornost." (Potlesk.)    

(Přepis videozáznamu.)

A dodatek pro naše občany:

K videozáznamu bylo připojeno dost souhlasných vyjádření (komentářů) občanů ČR. Jen souhlasit je ovšem velmi málo. Pro nás - naši zem a národ - z toho vyplývá nutnost vymanit se z zotročujícího, omezujícího a likvidačního sevření Evropské unie! Jenže! Kdo má u nás v programu vystoupení z EU a nastoupení cesty rovné spolupráce a samostatnosti? Jen Aliance Národních Sil, jinak NIKDO!!! (RSP)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473