"INCIDENT" V CHOMUTOVĚ

PŘEDSEDA - REFERENDUM ČSR

www.referendum-csr.cz | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮM

728 279 284

PROHLÁŠENÍ REFERENDA ČSR

Protestní nóta občanského odporu proti devastaci naší země a právnímu, ekonomickému i existenčnímu marastu, ve kterém většinu občanů této země nutíte žít.

Určené emailovou i veřejnou cestou k rukám ….

- Prezidentu České republiky … Miloši Zemanovi

- Parlamentu České republiky … poslancům PČR

- Senátu České republiky … senátorům PČR

- Předsedovi Vlády České republiky … Bohumilu Sobotkovi

V sobotu 27. 5. 2017 k incidentu v Chomutově. Prvním průkazným faktem nesporně je, že podnapilá

osoba v hádce ohrožovala najížděním svou dodávkou na další osoby a ohrožovala je na životě. Při tom zdemolovala i automobily zaparkované v prostoru svého útoku s více jak sto tisícovou škodou. Z tohoto bezpečně průkazného faktu vyplývá, že podnapilý řidič vozu byl pachatelem pokusu o vraždu.

Druhým holým a nesporným faktem je, že další osoba s legálně drženou zbraní tuto použila, aby

pachatele pokusu o vraždu zastavila a zabránila mu v pokračování pokusu o vraždu najížděním

automobilem na další osoby. Na straně jedné je tedy pachatel pokusu o vícenásobnou vraždu a na straně druhé jiná fyzická osoba, která pohotově zareagovala a pachatele pokusu o vícenásobnou vraždu zastavila.

Na těchto známých faktech není nic více a nic méně, než je popsáno. Přesto na osobu, která jednala

ve veřejném zájmu na straně ochrany života ohrožených osob na životě proti průkaznému pachateli pokusu o vícenásobnou vraždu je dnes uvalena vazba. Případ je zpolitizován jak politickými vlivy, tak propagandou o rasistickém podtextu.

Dalším nesporným faktem je, že na výše uvedených skutečnostech není vůbec nic s rasistickým

podtextem. Zločinec ohrožoval životy a majetek lidí, byl zastaven a díky tomu nebyla smrt na stranách

třetích osob. Závěr je jasný, pachatel pokusu vraždy byl zastaven občanem. Bez ohledu na to, jakého původu je. To s fakty naprosto nesouvisí. Přesto je výkonem policie a státního zastupitelství konáno tak, že to odporuje právní podstatě a principům, proč paragrafy pro ochranu veřejného zájmu vznikají. Trestní řád a postupy jsou dnes postaveny díky stupiditě parlamentních zástupců, kteří tvoří zákony tak, že vyšetřovatel ani jinak konat nemůže. Zvláště ne pod politickým tlakem.

Presumpce neviny a skutková právní postata je absolutně pomíjena a vyšetřující orgány bohužel musí

postupovat tak, jak jim naprosto zcestně postavená dikce zákona i praktická zaběhlost přikazuje. Absolutně to popírá právní podstatu, kdy je jasně stanoven jako primární cíl ochrana života, zdraví a majetku osob. Šetrnost k podstatě ochrany osoby pachatele je prvek až sekundární. Zákony vznikají z primární dikce především ochrany společnosti a života řádně se chovajících osob, ne pachatelů.

PŘEDSEDA - REFERENDUM ČSR

www.referendum-csr.cz | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮM

728 279 284

Postup vyšetřování ve věci Policií nemůže předjímat na základě politického tlaku, že osoba, která

zachránila jiné osoby ve věci veřejného zájmu, je pachatelem vraždy a uvalit na něj vazbu pro trestný čin vraždy, aniž by k tomu měla jasný a zřejmý důkaz. Zejména ne pro politické pojetí věci z jakéhokoliv spekulativního pohledu. Předjímání vyšetřování postrádá zákonem povinné stanovené znaky skutkové podstaty. Chybí důkaz o úmyslu spáchat vraždu, který je povinným znakem pro § trestného činu vraždy. Už proto je obvinění pro uvalení vazby pro § vraždy v podstatě nepřípustné. Samotný předpoklad, co kdyby to tak bylo, nestačí.

Předjímání o nepřiměřené obraně není důvodem pro kvalifikaci jako trestný čin § vraždy. Navíc o

nepřiměřenosti obrany rozhoduje až soud, nikoliv policejní vyšetřování a už vůbec nemůže být

odůvodněním pro sdělení obvinění pro podezření z § vraždy ani pro uvalení vazby s tímto odůvodněním.

Z celého případu je zcela jasné, že vyšetřování nevychází z právní podstaty, pro kterou dikce zákona

vznikla, ale z vůle a výkladu naprosto nesprávně nastaveného postupu uplatňování dikce zákona a

z předjímání vyšetřujícími orgány podle představ zpolitizovaného vlivu, nikoliv z faktického stavu faktů a důkazů. V podstatě zločin páchaný výkonnou mocí.

Je naprosto jasné, že obvinění z vraždy a vazba je natolik zásadní precedens, že je nepřípustné kroutit podstatu práva a spravedlnosti naruby, protože míjí naprosto svůj původní účel i záměr. Oběti ani ochránce veřejného zájmu nemohou být postaveni do role pachatele zločinu a pachatel zločinu do role oběti.

Máte-li vy všichni, kdo tvoříte zákony nebo s nimi pracujete, nebo si je svérázně vykládáte, dojem, že

je nepřípustné, aby se občané bránili sami, postarejte se zásadně a účinně o to, aby byli občané v bezpečí a nemuseli se bránit podobným vražedným excesům sami. To se nedělá tak, že občanům zakážete se bránit.

Na to nemáte mandát.

Neumíte se postarat o bezpečí občanů, což je vaše primární povinnost? Tak se ani nepokoušejte

pomyslet, že byste donekonečna mohli kroutit skutečným veřejným zájmem a skutečnou právní podstatou obstrukcemi, zmanipulovanými výklady, zdeformovanými právními řády a praxí výkonné moci proti zájmu řádných občanů.

Máme toho už dost, mohu mluvit za všechny slušné občany této země, protože téměř celý národ, až

na výjimky, chce mír, klid, bezpečí a důstojné podmínky k životu. Ani jedno občanům neumíte zajistit a

nepochybujte o tom, že toto je nezpochybnitelný společný jmenovatel všech občanů této země.

Přijměte tuto občanskou nótu tak, že na sklonku své bezohledné mafiánské vládnoucí existence

nepřekročte hranici, kdy bude bezpečně platit prognóza, že byste mohli velmi lehce býti souzeni sami,

protože pohár občanského odporu již přetéká a opravdu není radno jej nadutě podceňovat, za všechny vaše zločiny, které v průběhu svého vládnutí pácháte proti své zemi, občanům a národu.

Umíte-li zasednout v zákonodárném sboru a velice rychle jednat o zvýšení svých platů, zasedněte nyní a okamžitě projednejte narovnání právních deformací trestního řádu, které způsobují, že ochránce veřejného zájmu a životů jde do vazby pro údajnou vraždu, dokonce bez povinných důkazů stanovených zákonem a pachatel pokusu o vícenásobnou vraždu je stavěn ve společnosti do role oběti či pouhého opilce s tím, že by to snad měla být dokonce omluvenka.

Nezáleží na tom, jak kroutí média na přeskáčku s teoriemi v novinových článcích. Záleží na tom, zda

kroutí zpolitizovaná legislativní a výkonná moc státu s paragrafy tak, jak jí to vyhovuje a nikoliv v zájmu skutečné podstaty práva a spravedlnosti a zájmu občanů.

PŘEDSEDA - REFERENDUM ČSR

www.referendum-csr.cz | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮM

728 279 284

Proto požadujeme, aby člověk, který hájil veřejný zájem, byl okamžitě propuštěn z vazby, zbaven

obvinění z vraždy, a aby bylo dále vedeno vyšetřování ve věci, nikoliv proti osobě. Teprve potom, až budou zajištěny případné jasné a průkazné důkazy, že se jedná o vraždu, aby bylo postupováno standardně, jak se má. Předchozí politické vůle a předpojaté vyšetřování musí být neprodleně zastaveno. Nemáte to v trestním řádu, okamžitě to tam vraťte, respektive doplňte. Okamžitě.

Je nám úplně srozumitelné, že současné nastavení rádoby právních postupů je rádoby platné, lze za

ním ale schovat jakékoliv kroucení s paragrafy, právem a spravedlností. Nelze obviňovat konkrétní

vyšetřovatele, ale váš systém, který jste zavedli, uzákonili a umožnili přerůst v cosi zločinného.

Urychleně zasedněte, konejte a opravte své vlastní paskvily právního řádu, které jste připustili. Umíte

to okamžitě s vašimi platy, konejte neprodleně i teď. Udělejte to, jak chcete, ale zajistěte opravu

manipulativního vyšetřování, nevinného propusťte, jinak přijměte již zmíněnou prognózu

nezpochybnitelného občanského účtu, který vám bude zanedlouho vystaven. Tento případ je nadmíru

mimořádná situace.

Referendum ČSR

občanské hnutí v registračním řízení

Jindřich Tichý (předseda), Jiří Černohorský (místopředseda)

- Adresa:

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

Sněmovní 4

118 26 Praha 1 - Malá Strana

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- Adresa:

Kancelář prezidenta republiky

Hrad I. nádvoří č. p. 1

Hradčany

119 08 Praha 1

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- Adresa:

Senát

Valdštejnské náměstí 17/4

Praha 1, 118 01

- Adresa:

Úřad vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

Praha 1 - Malá Strana

PSČ 118 01

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- Adresa:

Ústavní soud

Joštova 8, 660 83 Brno 2

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: z2tadw5

- Adresa:

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3

poštovní schránka 21

170 34 Praha 7

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: 6bnaawp

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473