KAM NA PROCHÁZKU 20. KVĚTNA?

Spolek historie Mimoňska vás zve na další vycházku

ze série vycházek do zaniklých vesnic Ralska.   

Tentokrát navštívíme

B O R E Č E K

a řekneme si něco o jeho historii.

Sejdeme se v sobotu 20. 5. 2017 ve 14 hodin

u kina v Mimoni.                              

www.historiemimone.cz 

Přijměte pozvání na vycházku do Borečku. Průvodců - rodáků bude víc. Zajímavé vyprávění s téměř detektivním příběhem jedné vraždy, která se udála na Horním Borečku, nás seznámí p. Šťastný. Zakončíme ve vodáckém tábořišti, prohlížením dobových fotek a obrázků.

Za Spolek historie Mimoňska,

h logo

Karel Bidlo-organizátor a Lenka Špačková se na vás těšíme.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473