JEN PRO DOPLNĚNÍ ZNALOSTÍ...

KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

„Rozkaz vrchního velitele vojskům Rudé armády a vojenského námořnictva:

Osmého května 1945 podepsali v Berlíně představitelé vrchního německého velení akt o bezpodmínečné kapitulaci německých ozbrojených sil.

Velká vlastenecká válka, kterou vedl sovětský lid proti fašistickým uchvatitelům, skončila vítězně. Německo je totálně poraženo.

Soudruzi rudoarmějci, rudí námořníci, poddůstojníci, staršinové a důstojníci armády a námořnictva, generálové, admirálové a maršálové, blahopřeji vám k vítěznému zakončení Velké vlastenecké války!

Na oslavu úplného vítězství nad Německem, bude dnes, 9. května, v Den vítězství ve 22 hodin vypáleno v hlavním městě naší vlasti Moskvě na počest skvělým vojskům Rudé armády, lodím a jednotkám vojenského námořnictva 30 dělostřeleckých salv z tisíce děl.

Věčná sláva hrdinům, kteří padli v bojích za svobodu a nezávislost naší vlasti!

Ať žije vítězná Rudá armáda a vojenské námořnictvo!

Vrchní velitel

maršál Sovětského svazu J. Stalin“

Osvobození Československa bylo završeno Pražskou operací. Zde se zejména novodobí historikové pokoušeli snižovat zásluhy Rudé armády a co nejvíce je přisoudit „vlasovcům“. Pro „dokreslení“ uvádíme poznámku o zajetí generála Vlasova.

O tom, jak byl zrádce Vlasov zajat, jsme si přečetli nejrůznější varianty. Proto se domnívám, že bude nejlépe uvést oficiální dokument, který napsali přímo ti, kteří Vlasova zajali. Uvedu hlášení velitele 25. tankového sboru generála J. I. Fomichyna:

„12. 5. 1945 v 16.00 velitel 162. tankové brigády plukovník I. P. Miščenko dal veliteli praporu kapitánu M. I. Jakuševovi úkol odejít do postavení 1. divize takzvané Ruské osvobozenecké arkády (ROA), zajmout Vlasova s jeho štábem a velitelem divize Bujaničenkem.

Dva kilometry na jih od Březnice potkal kapitán Jakušev velitele praporu 1. divize ROA kapitána Kučinského a ten mu prozradil, že vpředu jede kolona osobních vozů se štábem divize, kde je i Vlasov.

Kapitán Jakušev předjel kolonu a svým vozem jí přehradil cestu. Při první prohlídce Jakušev Vlasova nenašel. Jeden z důstojníků ukázal na vůz, kde měl být Vlasov.

Jakušev přistoupil k autu, kde vmáčklý mezi neznámou ženou a tlumočníkem seděl přikrytý dekou a kobercem zrádce Vlasov.

Pokyn Jakuševa vystoupit z vozu a následovat ho do štábu 162. tankové brigády Vlasov odmítl a jako důvod uvedl, že jede do štábu americké armády.

Teprve pod hrozbou zastřelení se Vlasov podřídil, přesedl do Jakuševova vozu. Na cestě se pokusil vyskočit, ale byl znovu zadržen.

Za dva dny, 15. 5. 1945, byli zajati velitel 1. divize ROA Bujaničenko, náčelník štábu divize Nikolajev, důstojník pro zvláštní služby Olchovik a osobní Vlasovův tlumočník Ressler.“

Vlasov byl dopraven na drážďanské předměstí do štábu frontu. Nikoliv ze zvědavosti, spíš se štítivým odporem si generál Petrov prohlížel muže, který stál před ním a hleděl do země. Člen vojenské rady generálporučík Krajňukov si zřejmě vzpomněl na okřídlená slova, která Gogol vložil do úst Tarase Bulby a pohrdavě se Vlasova zeptal: „Tak co, pakáži zrádcovská, slouho fašistická, pomohli ti tvoji hitlerovci?“

V doprovodu stráže dopravili Vlasova letadlem do Moskvy. Čtenáři jistě vědí, že vojenské kolegium Nejvyššího soudu odsoudila Vlasova za zradu a krvavé zločiny k trestu smrti provazem.

Boje na území Československa pokračovaly ještě do 12. května 1945.

V závěrečném hlášení o skončení pražské operace ze dne 14. května 1945 stojí: zajato 258 661 nepřátelských vojáků a důstojníků, ukořistěno 649 tanků a samohybných děl, a mnoho jiného válečného materiálu, 793 letadel a 41 131 automobilů. …

(Z knihy Vladimíra Karpova „Generál poslední bitvy.“)

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473