Hrátky s občany

ZASE BODOU "VOLBY"?!

ZASE BUDOU „VOLBY“!? (2)

Jak si můžete všimnout, je slovo VOLBY v titulku s uvozovkách s otazníkem a vykřičníkem. To proto, že je do značné míry diskutabilní, do jaké míry jde skutečně o svobodnou volbu, jak by si asi všichni občané rádi představovali. Ve skutečnosti tomu tak není.

Zobrazit celý článek

POLITICI NÁS MUSÍ SLYŠET!!!

Je důležité, aby politici slyšeli naše NE!!!!!

31. srpen 2014 

Ladislav Kašuka 

Naši politici by měli svá prohlášení koordinovat s vůlí národa, který je zvolil! Není možné, aby ve své nadutosti ignorovali vůli národa, kterému mají sloužit!

Dříve, než něco prohlásí a vydávají to za postoj českého státu vůči událostem na Ukrajině, ale i kdekoli jinde, by se měli zajímat o to, zda to co řeknou je skutečně hlasem většiny národa!

Zobrazit celý článek

OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDCŮM ČR

Otevřený dopis prezidentu republiky, vládě ČR, poslancům PS PČR a senátorům Senátu PČR

1. září 2014 |

Jaroslav Martínek |

Vážení politici,
sledoval jsem vystoupení některých z Vás v diskuzi na PL a zděsila mě slova poslankyně Miroslavy Němcové a některých dalších politiků ODS a TOP09 k vyjádření p. Putina na dotaz jednoho studenta, kde m. j. řekl, že RF si nepřeje žádný válečný konflikt, ale že RF je jaderná velmoc, a v případě napadení RF s tím musí ostatní počítat.

Zobrazit celý článek

ALE, ALE, COPAK, COPAK, ...?

Copak ale, co-ópak, ale, ale copak … copak, copak?

V Haló stránkách se objevil otevřený dopis od jisté Lysákové senátorovi Přemyslu Sobotkovi. Kdybyste náhodou nevěděli, tak k podpisu připojila i svou funkci. Kdo je Přemysl Sobotka budete nejspíše vědět …

Otevřený dopis senátorovi Přemyslu Sobotkovi

Vážený pane senátore,

reaguji tímto na Vaše prohlášení z Parlamentních listů, kde jste srovnal KSČM s nacisty a prohlásil, že pokud byste byl prezidentem, tak v případě účasti KSČM na vládě rezignujete.

Zobrazit celý článek

VYŠLO NA WWW-HANO

 

Níže uvedený článek vyšel na www-stránkách Haló noviny. K textu bychom rádi přidali několik vlastních poznámek – vyjádření (kurzívou - tučně).

 

KSČM je suverénní strana

Na serveru Novinky.cz jsem si přečetl varování »mladých komunistů« před likvidací KSČM sociálnědemokratickou stranou a před likvidací zbytků komunistické identity.

 

Poznámka Severočeské pravdy: Zbytky komunistické identity likviduje stávající vedení KSČM, zda s cílem sloučení s ČSSD nebo v součinnosti je zatím otazníkem.

Také útoky na sjezdové jednání samo a na zvolené funkcionáře jsou charakteristické pro skupinu mladých lidí ze Svazu mladých komunistů Československa, stejně jako nespokojenost s tím, jaké závěry a dokumenty přijal VIII. sjezd KSČM.

Zobrazit celý článek

MOHOU KAPITALISTÉ VÉST KSČM?

Po přečtení předešlého komentáře se každému otevře několik otázek, které už většinou několikrát padly a přibývají další. Sjezd KSČM je za dveřmi a delegáti by si měli alespoň na některé zásadní otázky odpovědět.

Do jaké míry je přijatelné a zdravé (pro stranu či pro aktéry samé), když táž osoba je ve vrcholové funkci např. 20 let. Hlavně, když se jedná o funkci s pěknými příjmy, o kterých si většina členů strany může nechat jen zdát. Na slušné příjmy se lehce zvyká a další otázkou je, zda se dere ten nebo onen o poslanecký mandát pro ideály nebo pro peníze. To druhé zcela přirozeně při delším působení nabývá vrchu, neboť jak známo, s jídlem roste chuť. Nápady na časové omezení funkcí zazněly vícekrát, ale bez úspěchu.

Zobrazit celý článek

DODATKY

(K článku „Jsem SEVEROČESKÁ PRAVDA“, v části, kde se píše o jistém Schleierovi.)

Tentýž Schleier, údajně předseda ZO KSČM v Mimoni, pokud nějaká ještě vůbec existuje, napsal 2. 4. v Haló novinách článek pod titulkem „Není, co dodat“, ve kterém tvrdí, že já - Severočeská pravda - šířím polopravdy a manipulace a nemám věcné argumenty. Já ovšem mám argumenty podloženo všechno, co jsem kdy napsala i to že pan Schleier je lhář a podvodník.

Zobrazit celý článek

OMYLY KOMUNISTY ZDEŇKA A PODVÁDĚNÉ ČLENSTVO

S těžkým srdcem jsem se rozhodl reagovat na článek „Politika a emoce aneb Lidé v ulicích“ v Haló novinách 23 3. 2012 podepsaný Zdeněk KLANICA, bývalý místopředseda ÚV KSČM.

S těžkým srdcem, protože soudruha Zdeňka Klanici si vážím, stejně jako si ho váží mnoho slušných a poctivých komunistů v okrese Česká Lípa. Považuji to však za potřebné, abych ukázal, jak velmi inteligentní člověk v důsledku omezení působených věkem, zdravotním stavem a současně jednostrannými či zkreslenými informacemi může dojít k názorům a poznání, které jsou v rozporu s realitou a podle mého názoru i s potřebami pokrokového komunistického hnutí. Přitom současně může být přesvědčen o své vlastní komunistické poctivosti a úsilí o aktivní přístup k vývoji strany i společnosti.

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473