KOHO (NE)VOLIT? (4)

Než se dáme do pokračování předvolebních přemýšlení, jedno varování, které nám došlo. 

Je naprosto pravdivé a správné. Smutné na tom je to, že člověk, který na jakékoliv kandidátce z hlediska vyššího prinipu mravního nemá co pohledávat kazí firmu - kandidátku i lidem, kteří jsou slušní a odborně zdatní. Pan Chot s drzostí sobě vlastní o sobě prohlašuje, že rozumí úplně všemu (ale není to ani vidět ani slyšet) a může tedy klidně zastávat jakýkoli post v radě i post hejtmana. Kazí to ale takovým, jako jsou Ing. Miloš Tita, PhDr. Věra Picková, Táňa Nováková, Mgr, Šárka Kalvová, a našli by se jistě i další, bohužel intrikánsky upozadění.  

chotous

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473