VYŠLO NA WWW-HANO

 

Níže uvedený článek vyšel na www-stránkách Haló noviny. K textu bychom rádi přidali několik vlastních poznámek – vyjádření (kurzívou - tučně).

 

KSČM je suverénní strana

Na serveru Novinky.cz jsem si přečetl varování »mladých komunistů« před likvidací KSČM sociálnědemokratickou stranou a před likvidací zbytků komunistické identity.

 

Poznámka Severočeské pravdy: Zbytky komunistické identity likviduje stávající vedení KSČM, zda s cílem sloučení s ČSSD nebo v součinnosti je zatím otazníkem.

Také útoky na sjezdové jednání samo a na zvolené funkcionáře jsou charakteristické pro skupinu mladých lidí ze Svazu mladých komunistů Československa, stejně jako nespokojenost s tím, jaké závěry a dokumenty přijal VIII. sjezd KSČM.

 

Pozn. SP: Nespokojenost s výsledky sjezdu nevyjadřuje jen skupina mladých komunistů, ale dle našich poznatků téměř polovina KSČM, včetně desítek mladých komunistů, o kterých se píše níže.

Jde o malou skupinu občanů hledajících své místo ve společnosti, jež se hlásí podle svých slov ke komunistickým idejím. Desítky mladých komunistů, kteří pracují v komisích mládeže v centru, v krajích a okresech, kteří jsou zastupiteli či dokonce poslanci a účastní se stranického života, jsou však zcela jiného názoru než občanské sdružení, jež ve svém názvu použilo slovo komunistický.

 

Pozn. SP: Uvádění mladí komunisté se na rozdíl od některých funkcionářů KSČM, včetně autora článku, jako komunisté i chovají. Proto také používání slova „komunistický“ má v případě těchto mladých větší oprávnění, než u současné KSČM, jak jsme už vícekrát poukazovali.

 

Hodnotím dokonce, že právě mladí členové strany či její souputníci úkoly sjezdu vzali za své, a dokonce je už začali projednávat na svých schůzích. To je, podle mého, velmi významný posun.

Pokud jde o varování oné zmíněné skupiny, mohu jen konstatovat, že o svém postupu rozhoduje KSČM jako suverénní strana, a to na základě sjezdem schválených dokumentů, a žádné zájmové sdružení nebude KSČM určovat, jaká má být její politická linie.

 

Pozn. SP: Samozřejmě, že dokumenty byly na sjezdu většinově schváleny. Na druhé strany se je třeba po zkušenostech z minulých let ptát, jakou cenu či význam mají dokumenty, které se neplní, jako např. usnesení minulého sjezdu, či stanovy, které se nedodržují?

Pokusy vnucovat nám některé podivné ideje či nakazovat nám, jak máme postupovat, ze strany kohokoliv, navrhovat postupy a řešení, jež jsou v rozporu s obsahem sjezdových dokumentů, zásadně odmítáme. Chápu ovšem, že někteří jednotlivci, které zmíněné sdružení podporovalo, nebo jsou dokonce jeho členy, měli mnohem větší ambice a neunesli svá odmítnutí delegáty sjezdu.

Vedení KSČM bude proto nadále nabízet spolupráci všem politickým subjektům, které stojí na pozicích odporu proti současné pravicové vládě, ale zároveň se nebude podřizovat komukoli. KSČM je totiž suverénní strana, která má svůj jasný program a jako jediná není spojena s korupcí a má co občanům nabídnout. Jakékoli avantury proto zároveň odmítá.

Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM

 

Pozn. SP: Poněkud arogantní póza autorovi vlastní, o jejímž obsahu je možno pochybovat. Pokud má KSČM občanům co nabídnout (ale konkrétně), tak proč to nevědí ani její členové o veřejnosti ani nemluvě. Zatím jsme toho kromě alibistických vyjádření pana předsedy mnoho neslyšeli ani nečetli.

M. Starý, šéfredaktor SP, 6. 6. 2012

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473