DODATKY

(K článku „Jsem SEVEROČESKÁ PRAVDA“, v části, kde se píše o jistém Schleierovi.)

Tentýž Schleier, údajně předseda ZO KSČM v Mimoni, pokud nějaká ještě vůbec existuje, napsal 2. 4. v Haló novinách článek pod titulkem „Není, co dodat“, ve kterém tvrdí, že já - Severočeská pravda - šířím polopravdy a manipulace a nemám věcné argumenty. Já ovšem mám argumenty podloženo všechno, co jsem kdy napsala i to že pan Schleier je lhář a podvodník.
Nebo: „Není snad pravda, pane Schleiere, že jste na základě lživých informací paní Hudakové o mně šířil, že jsem chtěl kandidovat v komunálních volbách v roce 2010 za TOP 09? Není snad pravda, že jste mě na základě těchto lží a z tohoto důvodu navrhoval vyloučit ze strany, a když vám to neprošlo na schůzi výboru ZO KSČM, navrhoval jste to znova na členské schůzi, kde to opět neprošlo? Není snad pravda, že jste o mě šířil lži, že se podílím na zakládání nové politické strany? Je to prokazatelná pravda! Tak kdo tady lže a manipuluje? Na rozdíl od vás já mohu právem a smysluplně použít titulek vašeho článku: NENÍ, CO DODAT!“

(Tolik vsunuté vyjádření otce – zakladatele.)

Panu Chotovi a kolektivu bych chtěla poděkovat, že mě upozornili na nepatrnou vadu krásy, které si po dva roky nikdo nevšiml a přispěli tak k tomu, že mé internetové stránky www.severoceskapravda.cz jsou bez i té nejmenší chybičky. Také děkuji za reklamu přetištěním části mé titulní stránky a rozeslanou mnohým, kteří mají jistě také radost, že byla provedena sice nepatrná kosmetická změna, ale k mému prospěchu. SEVEROČESKÁ PRAVDA

(K článku „Omyly komunisty Zdeňka a podváděné členstvo“.)

Poznámka pod čarou:

Bylo by dobře odpovědět i na otázku Zdeňka Klanici v závěru článku: „Kolik lidí čte Haló noviny?“

Odpověď by byla – málo. Dle mých zkušeností stále méně. Byly doby, kdy já i mnozí další jsme intenzivně propagovali Haló noviny, jako jediné, které objektivně informovali o KSČM a dění v ní, také dodávaly argumentační materiál pro potřeby komunistů.

Postupem času však Haló noviny přestávaly plnit informační a argumentační potřeby komunistů a naše agitační práce v důsledku toho postupně klesala až na nulu. Bohužel jsme se dostali až do časů, kdy Haló noviny poskytují prostor dezinformátorům a lhářům, jen když pějí ve prospěch některých funkcionářů ve vedení KSČM. Obrana proti tomu není téměř žádná, nebo jen na těchto stránkách, případně Dialogu.

Tak jsme se např. mnozí podivili v Haló novinách publikované informaci o okresní konferenci v České Lípě. Divili jsme se do té doby, než jsme zjistili, že zdrojem je zasloužilá umělkyně s velmi bujnou fantazií, jejíž umělecké schopnosti spočívají zejména v přebásnění skutečností do neskutečných podob.

Když jsem poslal Haló novinám článek uvádějící věci slušně a mírně na pravou míru s tím, že natírání věcí a situací na růžovo nikdy nikomu neprospělo, dostal jsem málo slušnou odpověď od p. Kojzara st. (v případě tohoto pána nikoli nečekanou), že můj článek otištěn nebude.

O zmateném článku již tříletého člena KSČM, který do strany vstoupil, pak opět vystoupil, pak si to zase rozmyslel, sám sebe navrhoval do funkcí, atd., jistého Schleiera, jsem se zde již vyjádřil.

Bohužel jsem nutně dospěl k závěru, že v době zhoršování životní úrovně a podmínek pro slušný život, ušetřím nakolik tisíc ročně za noviny, jejichž jsem přes 20 let předplatitelem, které však dnes m. j. šíří i dezinformace a lži. Smutné, velmi smutné. M. Starý 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473