PLÁNOVANÁ LIKVIDACE LIDSTVA?

Jde o genocidu bílé rasy?

„Imigrace je cíl. Cílem je přijmout výzvu rasového míšení. Evropa nemůže konat jinak.“ To prohlásil již před několika lety Nicolas Sarkozy v rámci EU. Představitel NATO, které v souvislosti s imigrací nehne ani prstem, Wesley Clark, vyřkl tato slova: „V Evropě už není prostor pro etnicky homogenní státy.“

A Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda oficiálně sdělil následující: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Kritiky zabijeme“

Cílem současné imigrace tedy je, aby neexistovaly „bílé“ země a to BEZ DISKUSE! Jakákoliv diskuse končí onálepkováním z rasismus anebo neonacismu.

„Cílem imigrace je propojit hnědou menšinu s bílými takovým způsobem, že nebude možné, aby bílé rasové povědomí nadále přetrvávalo.“ To řekl Noel Ignatěv, profesor Univerzity Massatchuches. Podle dostupných informací je nelegální imigrace jedna z největších psychologických operací v dějinách. Jde o několikanásobné porušení lidských práv a v podstatě se jedná o genocidu.

ans predsedkyne

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Publikováno: 5. 9. 2018.

Mnozí mohou namítnout, že genocida je násilný zločin, avšak podle Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinů genocidy z roku 1948 se dle Čl. II genocidou rozumí činy, spáchané v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou: a) usmrcení příslušníků takové skupiny; b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny; c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fysické zničení; d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí; e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

Na počátku bylo slovo rasista

Slova mají obrovskou sílu a lze jimi stavět i bořit – ostatně, i Bible praví: „Na počátku bylo Slovo“. V případě cílených rozvratů bílých států Evropy bylo na počátku také slovo – a to slovo znělo RASISTA. Označením rasista má být „odzbrojen“ každý, kdo nesouhlasí s masovou imigrací. V podstatě jde o psychologickou válku a je nutné vědět, jak se bránit, když už je člověk onálepkován. Slovo RASISTA je mainstreamem používáno jako zbraň. V teoretické žurnalistice existuje termín „vražda pověstí“ a právě v této souvislosti je mainstreamem každý nesouhlasný názor stigmatizován se záměrem, aby byl umlčen. Rasista je však nadávka POUZE pro bílé občany Evropy. Takovýmto slovem nejsou NIKDY označeni afričtí či arabští nelegální imigranti, kteří veřejně prohlašují, že nenávidí Evropany a že nás zabijí.

Aniž si to uvědomujeme, jsme také vystaveni NEUSTÁLÉ propagaci rasového míšení a to ve filmu, ve zpravodajství, v reklamě – například nyní běží v televizi reklama na Old Spice, kde bílý muž je neduživý chudák na rozdíl od černého svalnatce. Jedná se o masívní antibílé programování, které vytváří smýšlení a cítění národa. Říká se tomu také tvorba informačního pole a formují ho média. Sdílené informace jsou základem pro život všech lidí – pro to, jak se rozhodují, CO a JAK dělají a jak smýšlí.

Média však tvoří takové informační pole, které si platí jejich majitelé. Česká veřejnoprávní média ovšem nejsou v českých rukou, ačkoliv si je Češi ze zákona platí. Naopak generálním ředitelům editorům, manažerům a mnohým redaktorům našich veřejnoprávních médiích platí stáže a další vzdělávání nejrůznější agentury, televizní stanice a univerzity v USA. Netýká se to jenom ČR. Jedná se o americký projekt s cílem “zakoupit” si vliv na zákulisí všech hlavních medií v jakékoliv zemi. Novináři nejsou nezúčastněnými pozorovateli politického dění, ale „jednotkami zvláštního nasazení“, které slouží k rozbití společnosti a k její manipulaci. V současnosti média lidi pouze ohlupují a zahrnují dezinformacemi. Jedou totiž pouze v jedné pevně dané linii a všechny události mimo tuto linii jsou zamlčovány nebo překrouceny a upraveny podle dané linie.

Současná rychlost výměny informací umožňuje stále častěji odhalovat mediální lži. Lidé v média ztrácejí postupně důvěru. Pokus manipulovat českou společností na téma imigrace v podstatě zkrachoval. Už to není, co to bývalo – že „co je psáno v novinách, jako by bylo zjevené slovo boží“. IGNORUJME MAINSTREAM. Nereagujme na jimi překládanou agendu. Nastolujme témata vlastní!

ANS Stop imigraci Vítová Vladimíra

Naštvaná Lucie z Teplic píše ...

Chci se podělit o jednu z mých zkušeností z OC Olympie Teplice. Nejsem zastánce dětských koutků, ale nezbylo mi nic jiného, než mého šestiletého syna umístit do tohoto koutku, abych se v klidu mohla po roce pokochat módou. V dětském koutku si hrálo pár dětí. Bylo mi řečeno nevlídným tónem od jedné z pracovnic, že jsou tu jen samé holky.

Moje reakce: „No a jaký je problém, vždyť jsou to děti!''

S mým údivem mi slečna odpověděla, že jsou tu samé arabské děti a jsou jiné mentality.

V tu  chvíli jsem málem vyletěla z kůže, moje odpověď byla: „A co jako! To jim to patří, teď se tady budou roztahovat, nebo co?''

„Ale váš kluk je blonďáček a oni s tím mají problém, mohou mu ublížit. Jsou zlí a my s tím nemůžeme nic dělat.''

Svého syna od narození vedu k tomu, aby se nebál a nenechal si nic líbit. I tak jsem tam zanechala pro jistotu tel. číslo, ale z půlhodinového nákupu jsem neměla stejně nic! Synovi se nestalo nic, zřejmě si dobyl SVÉ ... 

Ale, tak si říkám ... Kam jsme to dopracovali? Mám se bát o své dítě v dětském koutku?

Je vidět, že výchova arabských dětí je cílena k nenávisti vůči našim „evropským" dětem. Ať mi tohle,  nějaký sluníčkář vysvětlí!!! Není toto náhodou rasismus, diskriminace a utlačování lidských práv už od útlého věku dětí? Lidi, ozbrojte se, policie a politici nás neochrání a bude hůř. Teplice jsou dál, než v prdeli!!! 

Nemusíte sdílet, ale prosím, veďte své potomky proti této ješitné ideologii jménem ISLÁM!!!!!!

GALERIE PROTINÁRODNÍCH ŠMEJDŮ

Nedávno přišel do redakce soubor fotografií zmetků, kteří souhlasí s přijímáním migrantů a stávají se tak zaprodanci a vlastizrádci. Vynechali jsme několik jmen, která nám nic neříkají nebo taková, o kterých se to všeobecně ví, jako např. příživnický kapelník „Milionu chvilek“. Soubor je uveden heslem:

PODPORA MUSLIMSKÉ MIGRACE NENÍ HUMANISMUS, ALE VLASTIZRADA!

Přidáváme takových vlastizrádců, kteří potřebují svou uměleckou nebo jinou nedostatečnost podpořit politickou „zhovadilostí“ a těch, kteří se obávají, že bez politické špíny už by si ani „nevrzli“:

Michal Horáček, David Matásek, Jan Hřebejk, Jan Hartl, Michael Žantovský, Oldřich Navrátil, Tomáš Halík, Matěj Stropnický, Daniel Herman, Michael Kocáb, Dominik Feri, Olga Somerová, Michaela Šojdrová, Martina Dlabajová, Varhan Orchestrovič Bauer, Miroslav Kalousek, Jaroslav Hutka, Martin Mejstřík, Jiří Drahoš, Barbora Hrzánová, Marek Hilšer, Eva Holubová, Karel Schwarzenberg, Taťána Fišerová, Jan Hamáček, Helena Třeštíková, Miroslava Němcová, Tomáš Klvaňa, Ivan Bartoš, Pavel Bělobrádek, Jiří Mádl, Marta Issová, Jiřina Šiklová, Jan Ruml, Vavřinec Hradílek, Barbora Štěpánová, Jan Hrušínský, Jakub Janda, Marek Volner, Bára Basiková, Ivan Trojan, David Koller, Petr Fiala, Marek Benda, Václav Moravec, Miroslav Poche, Ondřej Havelka, Jaromír Štětina, Libor Rouček, Pavel Telička.

V přiložené ilustraci mnohé najdete:

Hnuj c politiky

Už v roce 1992 byl schválen program, jak vylidnit 95 % světa do roku 2030

10. 07. 2020

Agenda 21 je programový dokument Organizace spojených národů (OSN), schválený na Summitu Země v červnu 1992 v Rio de Janeiro. Oficiálně je to program pro 21. století, který přináší všem zemím světa návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a současně zlepšovat hospodářské a sociální podmínky života na Zemi. Na první poslech to mnohým zní hezky. Zvláště těm, kteří zapomněli na staré české přísloví o ptáčku, kterého lapají…

Odpůrci Agendy 21 tvrdí, že ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj či stabilizace populace jsou jen zástěrky pro ďábelský plán nastolení Nového světového řádu. Agenda 21 je nástroj, který pomáhá likvidovat národní suverenitu, nastolit centrální plánování a management všech zdrojů, docílit předání půdy do rukou světové vlády, zrušit soukromé vlastnictví, rozbít rodinu a vyvlastnit děti.

A co přijde potom? Naše děti bude vychovávat stát, práci si nebudeme vybírat, ale bude nám určena, cestování bude opět omezené, vytvoří se tzv. obydlené zóny, do kterých se lidé budou masivně stahovat, nastolí se globální edukace založená na ohlupování a dojde k takzvané depopulaci Země.

Co je v plánu

Vyústěním Agendy 21 je postupné vytvoření nedostatku jídla a nasazení vysokých cen. Stále přísnější předpisy mají položit malé pěstitele na kolena, časem si lidé nebudou moci pěstovat jídlo ani doma, pochopitelně “v zájmu jejich bezpečnosti”. Veškerá produkce potravin bude v moci korporací. Dodávky a distribuce potravin budou sledovány, aby nikdo nemohl prodat jídlo tomu, kdo ze systému uteče.

Mnohé nasvědčuje platnosti zpráv, že sucha, záplavy a tornáda, které ničí úrodu farmářům a pěstitelům, jsou výsledkem pokusů manipulovat s počasím. Ve smyslu tohoto vývoje jde o vojenskou zbraň proti drobným zemědělcům a vlastníkům půdy po celém světě. Velkým společnostem takové pokusy neubližují, protože mají přístup k neomezeným fondům.

Existují hypotézy a podezření, že k manipulaci počasí slouží i takzvané chemtrails, které lze pozorovat na obloze. Podle stoupenců teorie nejde o kondenzační stopy, které po chvíli zmizí, nýbrž o stopy, které zůstanou na obloze, roztáhnou se a nakonec spadnou na zem. Údajně obsahují stroncium, hliník, baryum, okyselují vodu i půdu a vážně ohrožují lidské zdraví.

Obdobně se důvodně spekuluje o zneužívání HAARP či podobných technologií (HAARP – civilní a vojenský výzkumný projekt USA realizovaný na Aljašce). V technických studiích k HAARP je uváděno, že “rozprášené kovové částice jako je hliník, baryum a stroncium mohou zvýšit vodivost atmosféry, a tak umožnit zvýšit efektivitu manipulace s počasím.” Podle tohoto výkladu HAARP dokáže měnit proudění vzduchu, a tak měnit i vzorce chování počasí, což se uvádí i ve zprávě pro Evropský parlament z devadesátých let.

V podobné “dobročinnosti” jsou velmi aktivní miliardářské celebrity.  Například Bill Gates mimo jiné obhajuje nutnost “světové vlády”. Financuje očkování v rozvojovém světě, které je masovým experimentem regulace plodnosti (v roce 2014 katoličtí biskupové Keni obvinili dvě organizace OSN ze sterilizace miliónů dívek a žen pod záminkou očkovacího programu proti tetanu, který byl sponzorován vládou Keni), financuje projekty podporující změnu klimatu, spolupracuje s firmou Monsanto, která produkuje GMO potraviny, prosazuje zavedení kamerových systémů na školách a tak dále.

Varování před tímto plánem přišlo už dávno

Na závěr pár myšlenek z přednášky doktora Richarda Daye, bývalého ředitele Společnosti pro plánované rodičovství, sponzorované Rockefellery, kterou přednesl na setkání amerických pediatrů ještě v roce 1969.

Varoval před plánem světových elit, který zahrnuje snížení počtu obyvatel na Zemi, povolenky k rození dětí, sex bez reprodukce, sexuální osvětu mládeže jako nástroje světovlády, podporu potratů jako nástroje ke snížení počtu obyvatel Země, podporu homosexuality, usnadnění umírání a zavedení pilulky smrti, omezení přístupu k bezplatné zdravotní péči, přísně kontrolovaný přístup k lékům, potlačování léčby rakoviny, vyvolávání srdečních infarktů, úmyslně komplikovanou diagnostiku nevyléčitelných nemocí, podporu spotřeby alkoholu a drog, sex a násilí jako součást zábavných programů, kriminalitu jako nástroj ovládání společnosti, větší počet věznic, terorismus za účelem kontroly, odstranění některých knih z knihoven, školní docházku jako nástroj slepého a odevzdaného přijímání názorů a postojů, které nesnesou diskusi ani kritiku.

Richard Day v roce 1969 řekl, že se plán začal realizovat. V roce 2016 je jasné, že jeho naplňování je v plném proudu. A mnozí si myslí, že jde o “pokrok”.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473