KOHO CHLEBA JÍŠ, TOHO PÍSEŇ ZPÍVEJ

LŽE SE I V TELEVIZNÍCH SOUTĚŽÍCH…

… jako např. Aleš Háma dnes, 7. 9. 2020 v soutěži „Kde domov můj?“ Kde opakoval mezinárodním soudem pro lidská práva vyvrácenou lež o povraždění tisíců polských důstojníků Rusy v Katyni. (Není u nás jediným lhářem tohoto druhu. Veřejně pronesenou pravdu jsme u nás snad ještě nečetli ani neslyšeli – pozn. RSP)

Zprávu o rozhodnutí soudu ve Štrasburku přikládáme:

ŠTRASBURK Evropský soud pro lidská práva vynesl naprosto senzační nález! RUSKO NENESE ODPOVĚDNOST ZA VRAŽDU TISÍCŮ POLSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ V KATYNI!

Přelomový rozsudek přepsal historii. 

„Dokumenty“, předložené za Gorbačova a Jelcina, svědčící o tom, že v popravě desítek tisíc polských důstojníků je vinen Stalin a sovětská strana plotu, SHLEDAL SOUD PODVRHEM.
V tuto chvíli ovšem mlčí všechna „liberální média“ v Rusku (Echo Moskvy, Novaja gazeta, mlčí Grani) a je jen samozřejmé, že i naše média. Přitom je to s podivem, protože to je naprosto senzační odhalení! Co teď s tím?
Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva zní – RUSKO NENESE ODPOVĚDNOST ZA HROMADNOU POPRAVU POLSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ V KATYNI.
Je to skutečně senzační rozsudek. Znamená to, že za posledních 20 let se ruské vedení kálo za zločin, kterého se ve 40. letech minulého století dopustil někdo jiný. (Nemyslíme, že by se posledních 20 let Rusko kálo za Katyň. Pokud někdy, tak to skončilo s opilcem Jelcinem – pozn. RSP)

Ukázalo se, že „Dokumenty“ o popravě v Katyni, které se objevily v 80. letech z rukávu člena Politbyra KSSS Alexandra Jakovleva, nejsou nic jiného než falsum, proto je soud vůbec nevzal v úvahu.
Někdo z okolí prezidenta Gorbačova, měl potřebu zkompromitovat ruské dějiny i samotného Stalina (i když beránek to opravdu nebyl). Co je ale ještě důležitější, že bylo třeba, aby k tomu došlo těsně před rozpadem Sovětského svazu.“
Sergej Kirsanov

Tolik zpráva. Když někomu šlápneme na nohu, považuje většina lidí omluvu za normální slušnost. Co asi bude následovat poté, co se ukázalo, že Západ (a to včetně naší prťavé zemičky) obviňoval Rusko z desítek tisíc zmařených životů, které má na svědomí někdo docela jiný. Bude následovat omluva? Důvody pro ni se totiž v poslední době vrší doslova aritmetickou řadou.
Co vzbuzuje nesmírnou zvědavost, jsou česká média. Dokážou se alespoň k takové události postavit čelem, nebo budou opět vytírat svou krasomluvou něčí pozadí? Ve chvíli, kdy dopisuji tento článek, jsou ruská média plná této informace. Na českých médiích je ovšem podstatně důležitější zpráva, že podle Francouzů opalování nahoře bez už není „in“.

Jinou nepravdou je celá řada vyjádření různých lidí a tzv. představitelů odvolávajících se na symboly Evropské unie.

Každý územní celek užívající své symboly musí mít tyto symboly uzákoněné v základním zákonu – ústavě. Taková smlouva o Ústavě Evropské Unie byla připravena a projednávána v jednotlivých členských zemích EU. V některých zemích na úrovni parlamentů, v některých v referendu. Projednávání smlouvy o Ústavě Evropské Unie zkrachovalo po neschválení ve Francii a Nizozemsku a Ústava Evropské Unie tudíž neexistuje, neexistují ani zákonné symboly EU.

Proto modrá vlajka se zlatými hvězdami není schváleným zákonným symbolem Evropské unie a Óda na radost byla pouze uvažovaná jako budoucí hymna EU, ale není uzákoněnou hymnou – jedním ze symbolů EU, jak říkají mnozí, nejen pan Háma.

V Mimoni dne 7. 9. 2020, Miroslav StarýámaHá

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473