BLBOST V ČASE KORONY

Jak se snadno domyslíte, k titulku mě inspiroval název televizního seriálu „Láska v čase korony“. Jen název. Před zhlédnutím byť jediné minuty seriálu jsem byl uchráněn a varován debilními upoutávkami, jako nakonec v této době mě taková názorná varování a odrazují od mnoha podobných „velkolepostí“.

Chci se nyní zabývat oběma fenomény, se kterými se, my lidé, setkáváme denně po celý život.

ANS MRS 2

 

 

 

 

 

 

LÁSKA a BLBOST. Říká se, že láska kvete v každé době a v každém věku. Podobně by se mohlo říkat, že blbost kvete v každé době a v každém věku. Lásky i blbosti nemá každý stejně. S obojím se potkávají různí lidé obojího pohlaví v různém množství. Tak to bylo, je, ale bude-li, je velkou otázkou.

LÁSKA. O lásce bychom mohli říct, že vzniká na základě přírodní zákonitosti. Je to z přírody vycházející vztah, který se může vyvíjet mezi normálním mužem a normální ženou. Mnoho okolností, faktorů i náhod působí na to, jak láska vzniká, zda a jak se vyvíjí, trvá, nebo zaniká. Také prostředí – společnost a její kultura, ve které dotyční lidé žijí.

V současné době a stavu naší společnosti je celkem jasné, že láska je záležitostí ohroženou, stejně jako schopnosti a možnosti lidí lásku prožívat. Z přírody vycházející vyvinutá zákonitost – volba partnera nebo partnerky je ze všech stran ohrožována a ničena. Základem je určitě to, co si člověk do života přinese ze své rodiny. Vztahy, které v rodině jsou, ovlivňují a formují potomky. Samozřejmě vztahy v řádně fungující rodině ve složení: otec, matka, děti. O uspořádané a funkční rodině je možno jistě říci, že je základem státu. A stát by měl ve svém vlastním zájmu pečovat o to, aby společnost – prostředí, ve kterém žijeme – bylo co nejpříznivější pro existenci co největšího počtu normálních a řádných rodin. Pokud to stát nečiní, říká si o problémy ve vývoji své vlastní společnosti i národa.

Jestliže je základem rodiny přirozený, tedy přírodou daný vztah muže a ženy, vidíme dost jasně, že se objevuje celá řada nepřátel této přírodní zákonitosti. To je velmi alarmující. Konflikt s přírodou a přírodními zákony nemůže pro člověka skončit jinak než katastrofálně – zánikem civilizace.

Bohužel děti se z původního prostředí pohodové rodiny (v ideálním případě) dostávají nástupem školní docházky a někdy už i dříve mezi mnoho vlivů, které je mohou formovat i deformovat. Třeba biologickou zvráceností jako je homosexualita. Ta je naprosto v rozporu s přírodní zákonitostí, ale je dnes mnohými idioty zvýrazňována až oslavována, jako jakýsi projev úchylného lidského práva. V každém případě jde o úchylku na úrovni zdravotního postižení. Postižení lidé s ní mohou jistě žít a mohou být ostatní společností ohleduplně tolerováni, jako celá řada jiných trvale nemocných lidí s jinými defekty. V každém případě jde o lidi, kteří nejsou úplně normální. Děsivé je, pokud se takoví lidé dostávají na pozice, na kterých mohou o něčem rozhodovat a něco ovlivňovat, včetně tvorby zákonů. Nenormální lidé nemohou normálně rozhodovat, protože jejich anormalita se musí promítat do nenormálností jejich rozhodování.

Objevují se i horší debility. Např. nápady na zrušení základní přírodní dvojpohlavnosti a její nahrazení mnohopohlavností nebo, že děti nebudou respektovat vrozenou pohlavnost, ale budou si moci vybrat, jakou pohlavní zpotvořeninou chtějí být z nabídky několika desítek naprostých pomateností. Celkově nám z toho vychází, že přirozená lidská láska ztrácí podmínky, aby mohla do budoucna vůbec existovat.

To je varující, jako celá řada jiných jevů, zejména pokračující debilizace vzdělávání. Hrozné je, že nikdo to neřeší a naše vláda, jako v případech mnoha dalších kritických jevů nejedná, nezakročuje, nekoná.

V duchu ideologie snižování počtu obyvatel na Zemi je to jistě správně. Už tak hanebně nízká porodnost zejména v tzv. civilizovaných zemích, např. v Evropě se ještě sníží a obyvatel bude ubývat, jak si to přejí vládnoucí elity.

Celkově ale asi ubývat nebude. Nejsem znalec, ale neslyšel jsem dosud nic o homosexualitě u černochů nebo arabských národů a spíše myslím, že v některých kulturách je homosexualita těžkým trestným činem, jako bývala za první republiky i v Československu. Výsledek je potom zřejmý. Ubývající „bělochy“ nahradí jiné „rasy“ a národy, s podstatně vyšší porodností, např. probíhající islamizací či jinými zločinnými nekulturními zločiny.

BLBOST je na tom nesrovnatelně lépe. Být blbcem je i pohodlné. Po opuštění batolecího věku, čeká na rostoucího a vyvíjejícího se človíčka celá armáda debilizačních prostředků technicky stále vyspělejších. Výsledkem se v naprosté většině stává tvor, který skoro nic neví, nemá schopnost používat šedé buňky mozkové, jak říká Hercule Poirot, vůbec nic neumí, ale je zcela závislý na elektronicky dodaných informacích. Přitom není schopen posoudit jejich kvalitu, pravdivost a smysluplnost. Kromě toho se vytrácejí i jiné schopnosti, které odlišují člověka od zvířat.

V osobně bezkontaktní společnosti, kde se lidé nesetkávají, ztrácejí schopnost mluvy a řeči, gestikulace, mimiky i dotyků a jiných výjimečností vyjádření své osobnosti, kterými by měli být nadřazeni nad zvířata.

Můžeme oprávněně říct, že blbost lidská značně narůstá a její narůstání je všemožně podporováno. To naprosto vyhovuje různým vládcům. Blbci jsou dobře manipulovatelní a mohou se dobře ovládat.

Na příkladu koronavirové nákazy, která není pandemií ani epidemií, si to můžeme dobře ukázat.

BLBOST V ČASE KORONY

Nákaza uměle vyrobeným koronavirem (bez ohledu na to kde byl vyvinutý a proč použitý) nemá počet obětí, podle kterých by mohla být zařazena do kategorie epidemie, natož pandemie, a to přes veškerou snahu o falšování statistik obětí. Je dostatečně známo, že v mnoha zdravotních zařízeních, je každý zemřelý s koronovirem, který zemřel na infarkt nebo jiné závažné onemocnění, registrován jako oběť korony. Zjednodušeně řečeno: Korona není chřipka, ale ani zánět plic, které jsou nebezpečnějšími. Koronavirus narušuje přenos kyslíku do krve, podle některých studií zejména v kombinaci se zářením 5G, kde dochází v krvi k oddělování železa od hemoglobinu.

Jak potvrdil jistý americký senátor, včetně uvedení částek, jsou nemocnice hmotně interesovány ke zkreslování – zvyšování počtu obětí covid-19. Když v nemocnici v USA zemře pacient např. v důsledku fraktury lebky a jako příčina je uveden covid-19, dostane nemocnice částku kolem 13000 dolarů, v případě použití ventilátoru, který postiženému nepomůže, ale naopak přispěje k jeho smrti, je to téměř trojnásobek této částky.

Roušky. Je jistě náramné, že pro nedostatek úředně nařízených roušek, zasedly tisícovky žen k šicím strojům, aby vyrobily roušky. Těm ženám jistě patří uznání a obdiv. Je mi líto, ale jistě to není první případ zneužití vzácných přirozených aktivit. Uvědomme si, že virus není poletavá částice, kterou bychom mohli kdekoli vdechnout. Nelétá, padá. Pokud je někdo nakažen a kašlem, plivnutím nebo jinak ze sebe vypustí viry, viry klesají a ulpívají na předmětech a na zemi. Takže je velmi správné mytí rukou pokaždé, kdy jste byli v jiném prostředí a brali do rukou nějaké předměty nebo se něčeho dotýkali. Na adresu televizních redaktorů a autorů stupidních umývacích rad mám potřebu říci, že mytí rukou nás naučili naši rodiče, když jsme byli malí, a protože se tím řídíme, nemohli jsme to zapomenout. Pokud jsou návody a upozornění věnovány lidem, kteří se nemyjí, mohly by být označeny nějakým symbolem „pořadu pro špindíry“, obdobně jako pořady nevhodné pro děti. Rady a návody vhodné možná pro lidi došlé z pralesa, bez civilizačních hygienických návyků musí urážet naprostou většinu civilizované populace. Vzhledem k četnosti a podsouvané potřebě, by z mytí rukou mohla vzniknout nová vysokoškolská kvalifikace. U nás nic nemožného, jestliže se to na našich tzv. vysokých školách i mnohem nemožnějšími specializacemi jen hemží.

Rouška vás může chránit před vdechnutím virů jen v případě, že by vám je nakažený vykašlal nebo kýchnul přímo do obličeje. V tomto případě je dvoumetrový odstup více než dostatečným opatřením, protože tak daleko pouhé prsknutí nedosáhne. Roušku by měli nosit pouze nakažení, aby nešířili viry a nezamořovali okolí a předměty v něm. Pro ostatní je rouška prostředkem zatěžujícím a škodlivým. Rouška ztěžuje dýchání a zvyšuje zátěž srdce. Ověřil jsem si to při pravidelné čtvrtletní kontrole na kardiologii, kdy počátečním výkonem je změření tlaku. Měl jsem tlak 150/80, což je v mém věku tlak zcela normální. Jenže můj tlak se už dlouho trvale pohybuje těsně kolem 120/70. Paní doktorka mi potom potvrdila, že všichni pacienti, kteří se toho dne dostavili ke kontrole, měli podstatně vyšší tlak, než obvykle mívají, a to právě v důsledku ztíženého dýchání přes roušku.

To ale může být u lidí s vyšším tlakem život ohrožující.

Snad bych se měl ještě zmínit o pojmech – lék a vakcína.

Lékem je přípravek, který původ – původce nemoci zlikviduje. Vypadá to, že takový lék na covid-19 není. Prosazování vakcíny má více důvodů. Prvním, jak je v kapitalismu obvyklé, jsou peníze. Výroba vakcín, jakož ale i mnoha léčiv je obrovský byznys a možnost vydělat úžasné prachy bez ohledu na to, jestli léčivo – vakcína má nebo nemá nějaké účinky. Jak se ukazuje, stačí vyvolat atmosféru strachu, a lidé si nechají naočkovat nebo předepsat cokoli.

Vakcína není lékem a nemoc neléčí. Je to zpravidla naočkování nemoci, proti které má působit. Léčebný efekt spočívá v tom, že lidské tělo reaguje a samo si vyrobí protilátky.

A) Když vyrobí, je dobře.

B) Když protilátky nevyrobí, naočkovaný prodělá chorobu v horším vydání než bez vakcíny, případně na nemoc zemře. Zdraví mladí lidé mají asi větší šanci přežít, starší, s oslabenou imunitou a nemocní se dostanou do kategorie B)

Pokud se týká nařízených vládních opatření.

Připomíná mi to jeden vtip z časů vojenské základní služby:

Jaký je rozdíl mezi českým a německým vojákem? Německý voják, když dostane i sebeblbější a nesmyslný rozkaz od nadřízeného – velitele, nepřemýšlí o něm, jde a vykoná ho.

Český voják, když dostane blbý a nesmyslný rozkaz od nadřízeného – velitele, jde a vykoná ho (protože to na vojně jinak nejde), ale myslí si: velitel je vůl, debil nebo velitel se zbláznil, apod.

Zdá se, že v tomto smyslu germanizace naší společnosti už dost pokročila. Poslušnost i v případě blbých a nesmyslných opatřeních je velká.

Jsem proto rád za každého, kdo si dokázal i v době korony zachovat nadhled a zdravý názor a oceňuji odvahu, smysl a věrnost lékařské etice u takových odborníků (MUDr. Pirk a další.), kteří se dokázali jasně k problému vyslovit bez ohledu na to, jaké jsou v čase korony nařízené a velitelstvem šířené smysly i nesmysly, ba i blbosti.

Ve Vižňově 3. 6. 2020, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473