HRAJE SE O SNÍŽENÍ POČTU OBYVATEL ZEMĚKOULE?

Elity už se ani netají tím, že chtějí zredukovat populaci! Záminka je již na světě

10. 4. 2020ZpravodajstvíAntiMELOUN 1554

Po celou dobu se elity pokoušely tajit před širokou veřejností své nekonečné nadšení pro kontrolu populace, ale teď už se to nesnaží ani zakrývat. V úterý byla v časopise BioScience  zveřejněna alarmující nová studie, která obhajuje globální kontrolu populace jako jedno z řešení „klimatické nouze“, které čelíme. Tento dokument již podepsalo 11 258 vědců ze 153 různých zemí a otevřeně požaduje snížení počtu obyvatel naší planety. To byl vždy cíl pro kulturu změny klimatu, ale nyní se vyvíjí velký tlak, aby veřejnost věřila, že existuje „vědecký konsenzus“, že je to nezbytné.

Doporučuji si celou studii přečíst, protože je to v zásadě plán, kam chce elita v nadcházejících letech dotlačit lidstvo.
Aby však dosáhli svých cílů, musí nás nejprve přesvědčit, že hrozí planetární katastrofa, a v této studii nám autoři směle říkají „že planeta Země čelí klimatické nouzi“…
„Vědci mají morální povinnost lidstvo zřetelně varovat před jakoukoli katastrofickou hrozbou a říci jasně, jak se věci mají. Na základě této povinnosti a níže uvedených grafických ukazatelů jednoznačně prohlašujeme, s více než 11 000 signatáři a vědci z celého světa… že planeta Země čelí klimatické nouzi,” stojí v textu.
Zní to docela děsivě, že?
Jaká řešení tedy navrhují?
Studie rozděluje potřebná řešení do šesti základních uskupení…
Dopis se zaměřuje na šest klíčových cílů: nahrazení fosilních paliv; redukce znečišťujících látek jako je metan a saze; obnova a ochrana ekosystémů; pojídání méně masa; přeměna ekonomiky na ekonomiku bez uhlíku a stabilizaci populačního růstu.
Pokud to zní hodně jako „Green New Deal“, je to proto, že je to hodně jako „Green New Deal“.
Šestý „cíl“ mě nejvíce znepokojuje. Protože pravdou je, že nechtějí jen „stabilizovat“ globální populaci.
Podle studie musí být populace Země skutečně „postupně redukována“…
„Světová populace, která se stále zvyšuje přibližně o 80 milionů lidí ročně, nebo více než 200 000 denně, musí být stabilizována – a v ideálním případě postupně redukována – v soustavě, která zajišťuje sociální integritu. Existují osvědčené a účinné politiky, které posilují lidská práva a zároveň snižují míru plodnosti a snižují dopady růstu populace na emise skleníkových plynů a ztrátu biologické rozmanitosti. Tyto zásady zpřístupňují služby plánování rodičovství všem lidem, odstraňují překážky v jejich přístupu a dosahují plné rovnosti mezi muži a ženami, včetně základního a středního vzdělání jako globální normy pro všechny, zejména dívky a mladé ženy“ – (Bongaarts a O’Neill 2018).
Ale pokud jsou lidé primárním hnacím motorem změny klimatu a pokud máme jen asi 12 let, než se dostaneme do bodu bez možnosti návratu,  jak naznačila  členka Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických Alexandria Ocasio-Cortezová, bude „postupné“ snižování lidské populace stačit k uspokojení klimatické změny pro tyto fanatiky?
Pro ty, kteří skutečné věří v tuto příčinu, by neexistoval rychlejší způsob, jak tuto krizi otočit, než radikálně snížit počet obyvatel planety. Podle nich má každý z nás „uhlíkovou stopu“ a s rostoucí populací se krize změny klimatu zhoršuje. Logickým rozšířením tohoto myšlení by tedy bylo, že kdokoli, kdo najde způsob, jak výrazně snížit globální populaci, by doslova „zachránil planetu“. Pro vás a pro mě je představa o tom, že by umíraly milióny nebo miliardy lidí, naprosto děsivá, ale pro ty, kteří plně přijali tento šílený příběh o změně klimatu, by byl takový výsledek nesmírně žádoucí.
A samozřejmě kontrola populace byla posedlostí světové elity po velmi dlouhou dobu. Před popularizací „globálního oteplování“ a „změny podnebí“, ti na horním konci sociální pyramidy sní o dramatickém redukování svého stáda.

(Převzato.)

Nic nového! S teoriemi o potřebě snižování počtu obyvatel na Zemi přišli američtí ideologové (Kissinger, Brzezinski aj.) už na konci 70. let minulého století. Původním důvodem nebyl stav klimatu, ale omezenost zdrojů, které planeta Země může poskytnout a tedy i kolik obyvatel může uživit. Tehdy stanovený cílový počet byl 1 miliarda. Myslím, že proběhly i určité pokusy o regulaci porodnosti a zavedení způsobů hmotné stimulace při nepřekročení stanovené hranice počtu dětí v rodině, zejména v nejlidnatějších zemích, jako je Čína nebo Indie. Nicméně lidstvo se množí a několikanásobně přesahuje „ideální“ cílový stav. K dosažení cílů je možno vyvolat válku. V současné době válka, která by se neobešla bez použití zbraní hromadného ničení, by s největší pravděpodobností zničila podmínky života na Zemi i pro tu 1 (aktualizováno 1,5) miliardu lidí a znamenala by konec lidstva. Přicházejí v úvahu i jiné prostředky. Biologické, jako je současná, uměle vyvolaná pandemie, která ničí obyvatele více psychicky a manipulačními opatřeními, než poškozením plic. Nebo nějaký jiný účinný uměle vypěstovaný virus, který bude ničit třeba určené skupiny obyvatel, podle věku, rasy, apod. Na těchto prostředcích se v laboratořích dozajista usilovně pracuje. Nebo může přijít jiný způsob – poškozující až smrtící záření typu 5G nebo jiné účinnější, které na nás dopadá už dnes z tisíců vypuštěných satelitů – družic. Těmto šílenostem je třeba zabránit a globálně se shodnout se na podmínkách udržitelného života. Zda se to podaří, je základní otázkou nejbližší budoucnosti.

V Mimoni 17. 4. 2020, M. Starý

Dodatek 22. 5. 2020:

Před chvílí mě nadzvedl ministr zdravotnictví ČR v českém rozhlase tvrzením, že je třeba zvýšit proočkovanost proti chřipce, když už se dostatek lékařů vyjádřil, že očkování proti chřipce, podobně i v případech jiných vakcín, má spíše psychologický – uklidňující, než léčebný efekt. Také je už dostatečně známo a ověřeno, že právě u lidí očkovaných proti chřipce probíhá onemocnění koronavirem Covid-19 mnohem hůře, než u neočkovaných. Opravdu podařený ministr….

Inu třeba má jako „vědlejšák“ propagaci očkování od výrobců vakcín nebo od "elit" usilujících o snížení opočtu obyvatel Země, nebo přímo podíl na zisku od prodejců, nebo je někým navedený, anebo je to nekompetentní blb, Vyberte si!

Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473