O ČEM JE "KORONA-DIVADLO"?

V. Pjakin 16. 3. 2020: Korona a jak se vytváří neuvěřitelný informační mediální tlak na lidi, který je zbavuje rozumu.

Otázka: Epidemie koronaviru vypadá jako grandiózní divadlo. Oficiálně tisíce nakažených, ale v nemocnici a na sociálních sítích nic. Povolení na testování má jen několik laboratoří na světě. Merkelová říká, že bude nějakých 60 - 70 % nakažených, ale žádné vážné opatření nepřijímá. Ale doporučuje umývat si ruce a nechodit na shromáždění. Kdo to zorganizoval a pro koho je to výhodné? Vypadá to, že Čína se s tím vypořádává, ale ve světe vzniká panika. Co se ve skutečnosti odehrává?

Odpověď V. Pjakina:

ajpkin

Správná identifikace je, že situace s koronavirem je grandiózní divadlo, že je to celosvětová mystifikace v plném slova smyslu, protože ani jen to, co je to vlastně koronavirus, dodnes není známo. Čína o něm mlčí, pracuje na nějaké své mutaci. Mnoho věcí je zatím nesrozumitelných. Jedni využívají jednu metodiku, druzí jinou. Některé státy žijí spokojeně a ani nevědí, že ve světě nějaká pandemie je. V jiných státech lidé šílí.

Koronavirus má dva aspekty - ekonomický a sociální. Ekonomický předpokládá, že v rámci krize ekonomiky budu zlikvidovaná nezabezpečená aktiva a bude vypuštěn tlak z inflační bubliny tlačící na ekonomiku. V sociální oblasti se přetvoří státní zřízení a mezinárodní síly tak, aby bylo možno dosáhnout úplnou řiditelnost společnosti a vytvořit z Číny centrum koncentrace řízení. V mainstreamu a „nezávislých“ médiích je jen a jen koronavirus, jako by nic jiného ve světě neexistovalo. V realitě je obyčejná chřipka nebezpečnější pro lidi, než koronavirus. Mluvili jsme o tom, že hlavní úloha koronaviru je vytvořit z Číny centrum koncentrace řízení nebo spíše posunout se dále v tomto procesu. O tom, co všechno se v Číně udělalo, jaké opatření, jak to zvládají, se mluví neustále. A kolik lidí umírá? Necelých 0,4 % nakažených. (Hranice, kdy je hlášena pandemie je 12 % - pozn. RSP)

Je jasné, že s koronavirem jsou spojené určité zájmy. Hysterie a rozšíření po celém světe je svědectvím o tom, že toto je prostředek řízení k dosáhnutí stanovených cílů. V Číně sebrali něco nového a tím vystrašili svět. Je jedno, že úmrtnost není vysoká, je jedno, že v sousední provincii na ptačí chřipku zemřelo víc lidí, jak na koronavirus na celém světě. Hlavně: strašit je třeba něčím novým. Účast všech masově komunikačních prostředků státu v rozšiřování hysterie s koronou ukazuje, že toto divadlo je určené na přetvoření veškeré řídící situace ve světě.

Je to připravené představení, kterého nevyhnutelnost je podmíněna potřebami, jak nadstátního, tak státního řízení. Kromě vypouštění tlaku z inflační bubliny se řeší i sociální otázky. Politologové a politici svými výmysly a konáním přivedli celý svět do katastrofálního stavu, který si vyžaduje významnou korekci - nápravu.

Ve světě rostla hysterie. Objevil se koronovirus a např. hysterie s klimatickými změnami, když už nevěděli, kam ještě „Grétku“ strčit, se uklidnila.

Migrační krize, kterou vyhrožovalo Turecko Evropě. Kde jsou dnes reportáže mainstreamu z turecko-řecké hranice? Turecko navíc pochopilo, že může být úplně zablokované jako ohnisko korony. Teroristické organizace, a my víme, že to jsou nástroje realizace zahraniční politiky konkrétních států, zastavují akce ze strachu před koronou. Jeden z největších strachů bylo očekávání války. Systémy globálních elit a státní elity USA byli na válku připraveny v roce 2014. V tom roce by válka reálně začít mohla. Připomeňme, že to bylo sestřelení Boeingu nad Ukrajinou. Politologové ani politici si to ani neuvědomili, ale potom tak vyhrotili situace, že jen malá jiskra mohla zapálit všechno. Ale takové války jsou pro nadnárodní řízení nepřípustné. Protože řídit se dají jen reálně existující objekty a procesy a neexistuje žádný řiditelný chaos. Když někde chaos dopustíš, tak ho tam také budeš mít, dokud nenastoupí systemizace procesů. To bylo třeba hasit, a jak rychle to nyní zmizelo.

V Evropě se chystá (už to snad bylo pro koronavirus zastaveno – pozn. RSP) velké cvičení za účasti vojsk USA a lodi čekají před přístavem na vykládku několik dní. Ve válečných časech by všechny tyto lodě byly už potopené. Je to ukazatel toho, že evropský systém není připraven na jakoukoli válku. Zaútočit by mohli, ale protiúder by neustáli.

A tak máme dnes koronavirus. Každý má své problémy. Státy se uzavírají, nedělí se. Jak je válka, je nemocná celá armáda. V roce 1918 skončila válka ne kvůli epidemii, ale protože byly dosaženy určité politické cíle. Tak i dnes jsou určeny politické cíle a směrem k řízení objektů se užívají tyto prostředky. Jediným státem, který v rámci tohoto show pracuje na svých zájmech, je Rusko. Putin je subjektem globální politiky a pracujíc v rámci globálního scénáře zvyšuje zdrojovou udržitelnost Ruska. Všechny opatření, které přijímá v rámci boje s koronavirem, slouží k posilování Ruska, zvláště v oblasti zdravotnictví.

Co se ještě dále odehrává? Itálie! Úspěšný evropský stát a na „koronu“ se ukázala nepřipravená, stejně jako ostatní státy. Zakazuje se vývoz zdravotnického materiálu a jiné, ozývají se hlasy, že je nevyhnutelná národní výroba. USA, které vyvezly celou výrobu do Číny, teď nemohou svou výrobní základnou zabezpečit základní fungování státu v určité uzavřené formě. Stejně tak ostatní státy.

Výsledky jsou takové: nejdříve útočili na Čínu, jak všechno dělá špatně. A najednou Čína, kde je všechno špatně, rychle a efektivně zlikvidovala riziko pandemie. Navíc tato zlá Čína začíná pomáhat zdravotnickým materiálem, lékaři apod. těm státům, které učí všechny demokracii. Lidi zastrašili. Pandemie! Všichni zemřete! A najednou se Čína se vším vypořádala. A tam, kde všechno funguje „super“, se evropské státy vypořádat s koronavirem nemohou. A tak u evropské tlupy davu a ovcí, jako i u světové, vzniká otázka o efektivitě existující státnosti – státu. Na co je takový stát, nač existuje v takové formě, když není schopný ochránit před nějakou nemocí? A nebylo by lépe, kdyby všechny státy byly změněné podle příkladu fungování státu Číny? Vždyť sociální organizace Číny dokázala svou efektivitou odvrátit ta nebezpečí, které ohrožují celé lidstvo! Čína se nyní nejeví jako hrozba pro celý svět. Neuzavřela se a pomáhá léky i lidmi. Takto je sociální organizace Číny propagovaná na doraz. Takto je ukázán vektor změn světové politiky a přeměny vnitřního života všech států.

Někdy jsme hovořili o „velkém bratru“, který nás kontroluje. To všechno jsou evropské myšlenky. Román Orwela „1984“ byl přece napsaný ve Velké Británii a ne jinde. V současném strachu nabyla sociální forma Číny jiný význam. A tak se svět začíná formovat podle čínského příkladu. Někdy byly státy socialistické spolupráce a spolupracující státy na principu, že se nám líbí, jak se úkoly řeší v Sovětském svazu, a vybíráme si socialistickou orientaci. Státy byly různé, sjednocené socialistickým klíčem. Potom ve světě zvítězil „Pax Americana“ a svět si vybral americký princip. Ten byl vyčerpaný a nastupuje epocha, kterou je možné nazvat „čínskou érou“. Zpropagovali sociální organizaci, vystrašili lidi, že když nepřijmou takovou efektivní ochranu před nebezpečími, mohou zemřít. Je to divadlo s mnoha dějstvími. Ve všeobecném řízení nejsou takové děje, které by neprovázely 2, 3, nebo víc přidružených efektů. Potom, když kdokoli rozebírá jen jeden aspekt řídícího manévru, tak není činu-schopný řídící pracovník. Když se přijímá jakékoli řešení, způsobuje zpětnou reakci, kterou je třeba čekat. Divadlo s „koronou“ má mnoho aspektů, mnoho dílového divadla.

Co bylo uděláno v plánu Číny, jako budoucího centra řízení:

V Číně začíná epidemie. Čínské řízení rychle přijímá opatření a epidemii hasí. Přitom Číňané změnili podmínky všem firmám typu Toyota apod. To, že zaniknou malé firmy, služby, apod., to je jen tráva na bojovém poli, která znovu vyroste. Ale výrobní sféru je třeba vytvářet na úplně jiných technologických základech. A otázky – kdo bude řídit, jak bude řídit a v koho zájmech bude řídit, jsou nejvýznamnější. Dosud všechny podřaďovali pod USA. Když vznikla epidemie v továrně Toyota, nemůže vzniknout i v továrně jiné firmy? Čína velmi rychle zavedla pořádek ve svém státě. Rychle a efektivně vyřešila úlohy ekonomického řízení. A co v této souvislosti se odehrává?

Hysterie v celém světě. Padají burzy a Čína je ostrovem klidu s novými pravidly, třebaže předtím nepřijatelnými, ale dnes jedinými, na jejichž základech je možno budovat budoucnost nějaké výroby, nějakého ekonomického procesu. Takže v celém rozbouřeném moři je jen Čína tím klidným územím, na který se můžeš pověsit při obnově ekonomického života libovolného státu. A když se nezavěsíš a neschováš se pod Čínský deštník, můžeš se v tomto moři utopit. Takže přes koronavirus se řeší další etapa vytvoření koncentrace řízení globální úrovně v Číně, jako náhrada za Velkou Británii a USA.

Ve výsledku se bude do USA vracet reálná výroba a řízení výrobních procesů nadnárodních firem. A bude přecházet z USA do Číny, protože v Číně je tato možnost zabezpečená. USA – nejsilnější stát světa – nemají potřebnou zdrojovou udržitelnost, aby se z této zdrojové základny dala řídit činnost nadnárodních firem. Takový krok se realizuje. Toto globální divadelní představení se hraje s neznámým. Nemohla se Čína podělit s výsledky výzkumu viru? Mohla. Proč to tají? Aby každý začínal od nuly. Ve filmech, když se všichni sjednotí, spojí se největší mozky světa, problém se řeší okamžitě. Takové státy, jako Rusko, Francie a podobně jsou schopné se svými odborníky rychle vyřešit tento problém. Ale, co když mají co dělat s nějakým neznámým virem, nevědí co, kde a proč? A divadlo musí trvat dlouho. Podle již viditelných algoritmů se bude odehrávat minimálně do léta.

Je ekonomická krize nevýhodná?

Ne, je výhodná na snížení tlaků inflační bubliny na ekonomiku. Ještě se korona nestačil ani pořádně rozšířit a už ekonomové odhadovali dopad na světovou ekonomiku na 1 trilion dolarů. A na základě zvyšujícího se apetýtu ještě uvidíme, kolik trilionů se podaří svalit na „koronu“. Tolik k Číně.

Druhým státem, kde seriozně zuří koronavirus, je Írán - stejně plánované centrum řízení. Tam „korona“ slouží k zabezpečení ideologické jednoty vládnoucí elity. I zde „korona“ řeší své úlohy. Dalo by se mluvit o mnoha faktech, jak se vytváří neuvěřitelný mediální tlak na lidi, který je zbavuje rozumu.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473