PROČ???

Dnes víme, nebo bychom měli vědět, že v minulosti bylo „vyrobeno“ více virů - prasečích morů, nebo ptačích chřipek apod., které byly záměrně rozšířeny po planetě. Někteří odborníci tvrdí, že i virus HIV působící smrtelnou chorobu AIDS byl vyroben uměle a záměrně jím nakaženy prostitutky kdesi, atd., atd.

Používajíce vlastní hlavu, jsem přesvědčen, že tzv. koronavirus byl uměle vyroben a záměrně byl a je rozšiřován. (Informace o použití dronů v Íránu a Itálii celkem odpovídají výskytu.) Pokud bychom hledali výrobce tohoto viru, s největší pravděpodobností to bude některá z amerických laboratoří umístěných mimo území USA. Poněkud tomu nahrává i fakt, že USA neratifikovaly zákaz výroby biologických zbraní.

Pokud proniknou informace o zdrojích, často nemají nic společného s Čínou, kde bylo odhaleno první centrum nákazy, ale jsou jimi v několika případech např. vojenské základny USA nebo NATO.

Z toho logicky vyplývají otázky: Proč byl virus vyroben, nákaza a s tím spojená děsivá panika s účinnou pomocí sdělovacích prostředků šířena? Co má zakrýt? Od čeho odvést pozornost?

Odpověď stručně vyjádřená by byla asi: Od rvačky o světovládu – ekonomickou a finanční.

Možná také od masivních přesunů vojáků a vojenské techniky USA do Evropy, třeba do sousedního Polska. Něco z toho vám objasní níže uvedený článek.

M. Starý

Koronavirus? – Kouřová clona kolem velkých burzovních a dalších spekulací …

Měl jsem připraven k překladu zajímavý a docela dlouhý rozhovor ruského profesionála na fondovém trhu Alexandra Loseva pro rádio „Vesti FM“ na téma ekonomické pozadí epidemie koronaviru, nicméně jsem si uvědomil, jaký nával všemožných rozsáhlých článků na toto téma koluje. Proto volím kratší a populárnější nahlédnutí do posledního vydání Pjakinových otázek a odpovědí, kde se mezi 2:30 až 19:40 min. svého záznamu, vcelku srozumitelně s tématem vypořádal (pro informaci dole přidávám pro zájemce odkaz na zmíněného Loseva. Zbývající část, v níž se Pjakin věnuje Turecku, Ukrajině a dohodě USA - Talibán, si do týdne lze přečíst v překladu kolegyně Ireny na Outsidermedia).

K otázce zda má virus, kromě Číny vážně poškodit i Evropu a další s ČLR těsně propojené země, nebo jde jen o průvodní ztráty, které nemají vést k závažným následkům, připomínám, že jsem vždycky říkal, že se Čína má stát centrem koncentrace řízení, a v rámci tohoto procesu se všecko odehrává. Pokud jde o ztráty v tomto procesu – jsou plánovány. Podívejte se, jaká hysterie běží celým světem, kdy každá země musí prezentovat aspoň jednoho nakaženého, a pokud v Rusku onemocněl jeden – tak je to málo, a je třeba další… Obecné pravidlo této hry zní – je třeba se jí zúčastnit, protože zatímco lidé jsou zaujati touto hysterií, probíhá přeformátování celého světa. Jde o úkol vytvoření dvou center koncentrace řízení – Číny a Iránu. Do Číny se přenáší euroatlantické centrum obvykle spojované s Británií a USA, a do Iránu pak euroasijské centrum koncentrace řízení, které je založeno na Evropě. Jestliže je s přesunem centra koncentrace řízení do Číny víceméně vše v pořádku, tak do Iránu je to velmi problematické a souvisí to i s dnešním vyhrocením situace v Turecku.

Pokud jde o Čínu, tak za řečmi na téma nebezpečí koronaviru a nutnosti se chránit, se řeší celý obrovský komplex úkolů. Co se děje ve světě… bylo oznámeno, že nejbohatší lidé světa ztratili stovky miliard dolarů – ale to jsou jen nejbohatší - a krom nich je mnoho dalších hráčů ve světové ekonomice. Kdo nese největší ztráty? – například Elon Musk se svými projekty, o kterých víme, že jsou to nafouknuté bubliny bez reálného obsahu – kromě toho, že odklidily peníze, které pozitivně zapůsobily na stabilitu světového hospodářství – ale nikam nezmizely.

(Pro dokreslení pod článkem ocituji kousek ze zmíněného Loseva o infikované ekonomice*) - pozn. překl.)

Proto je třeba provést akce ke zmizení obrovského množství peněz. V roce 2012 byl celý svět šokován zjištěním, které začalo případem Deutsche bank – přitom se ale ukázalo, že 10 největších světových bank drží deriváty, což jsou řetězové finanční odvozeniny od reálných produktů, jejich suma převyšuje reálnou ekonomiku celého světa… Funguje to zhruba tak, že ke konkrétnímu produktu nebo podniku se vydává „papír“, který stojí víc, k tomuto „papíru“ se vydává další, který je opět dražší,…atd. – až vznikne obrovská inflační bublina, která sice snižuje nadbytečné zatížení ze světové ekonomiky, ale musí se stále „upouštět“. Jak? – k tomu se vymýšlí různé finanční krize, atd.

V této situaci je celý manévr s koronavirem velmi efektivním prostředkem k onomu „upouštění“ inflační bubliny. Kdy ale nikdo za nic nemůže, nemohou za to správcovské společnosti, ani další, kteří říkají, že ano, ztratily se peníze, ale je to z vyšší moci – koronaviru, který zaplavil celý svět – je dobře, že jsme se hlavně zachránili, ale přišli jsme o peníze… No, a jaké mohou být otázky například k Elonu Muskovi? Inu, nedokázala vyplatit dividendy - ale ze světové ekonomiky byl odebrán inflační tlak. Jaké mohou být výhrady k Donaldu Trumpovi, který nedokázal vytáhnout ekonomiku USA na úroveň, jakou slíbil? Zamíchal se do toho koronavirus a podtrhl ekonomiku… A takých stabilizačních momentů je po světě obrovské množství – všude se tato inflační bublina odpouští, odklízejí se ony deriváty, nadměrně nafouknutá kapitalizace, kdy reálný byznys stojí tolik – ale my předpokládáme zisk, který hodnotu byznysu zvyšuje a tak roste jeho kapitalizace.

Když se tedy mluví o ztrátách, tak jsou to ztráty plánované, sloužící ke stabilizaci ekonomického systému, který jinak může inflační bublina prasknout a vše se bude sypat. To dopustit nelze, proto je nutné vše dělat pečlivě.

Dále: - tento koronavirus, konkrétně v souvislosti s Čínou, má velmi pozitivní účinek. Už byla řeč o záměru udělat z Číny centrum koncentrace řízení. Všichni ale vědí, že je v Číně např. velmi špatná ekologie. A najednou se ukazuje, že se její stav za dobu odstávky kvůli epidemii prudce zlepšil. Řeknete si, že jasně, protože na čas zastavili ekonomiku, ale až se ekonomika zase rozjede, pak se všecko zase vrátí. Ano, rozjede se. Ale za jakých podmínek? Když celá ta záležitost s koronavirem začala, mnozí ji označili za fejk, ale já jsem hned řekl, že je nutný nějaký, byť malý náhodný případ. Strašit je nutné vždy něčím novým. Ptačí nebo prasečí chřipkou už ne. Takže je třeba něco nového, co budou moci vědci, lékaři, politici probírat. Tehdy jsem řekl, že je to proto, aby bylo možné přestavět čínskou ekonomiku a vypořádat se s malými podniky. Někteří si mysleli, že mám na mysli nějaký turistický byznys, obchodní sféru, atd. O to ale vůbec nejde. Dokonce i bude-li to Ali-Expres, vůbec ne. To je tráva na válečném poli, která znovu vyroste. Jedná se o jiné „malé“ podniky, jako Toyota, Honda … - podniky takové úrovně, které jsou malé oproti nadnárodním korporacím světového významu.

K čemu v Číně došlo? Do ČLR, která potřebovala hospodářský růst, vstoupili mnozí hráči, různé „malé“ podniky, a po jejich vstupu vyvstala otázka vzájemného vztahu jejich činnosti a činnosti vedení ČLR při řízení země. Tedy vztahu zájmů Číny a zájmů hráčů, kteří vytvářeli ekonomiku Číny. Takže v tomto případě došlo k tomu,… že je to přece živelní neštěstí. To globalisté mohou přenést jakékoli ztráty, protože se chrání pomocí inflační bubliny, ale „malé“ podniky závisejí na výrobě, a pro ně je zastavení výroby katastrofální. A tady jim nabízejí jednání o podmínkách dohody. Takže v důsledku koronaviru dnes v Číně probíhá homogenizace čínského vnitřního výrobního sektoru – všechny malé hráče přivádějí na státní základ. Od někoho vykupují akcie (za zlomek původní ceny), o někoho přebírají řízení, s někým se domlouvají na jiném základě spolupráce – jinak je konec, a ti nedokáží obnovit výrobu – takže jsou to rány kapitální. Tento proces postupuje obrovskými kroky, a ČLR převádí výrobní sektor do stavu odpovídajícímu státním zájmům, odklízí všelijaké malé hráče, aby svými zájmy neovlivňovali státní politiku budoucího globálního centra koncentrace řízení.

Dále ČLR nepozorovaně vyměnila oběživo, obíhající v ekonomice – „staré peníze vyžadují dezinfekci“, a proto vydáváme peníze nové (lišící se jen sérií). Pokud by to provedli dříve, před koronavirem, vznikaly by otázky – proč, a pro koho? Ale peníze jsou přece krajně zevšeobecněná informace o výměně produktů, a v závislosti na tom, jaké peníze jsou v oběhu, se dostává pod kontrolu podstatná část oběživa. Takže jakýkoli zásah zvenčí se stává průhlednějším.

Další moment, týkající se vnějších vlivů: - Čína má vztahy s různými jinými zeměmi a ty zase svoje vztahy s dalšími. Přenastavení celého systému mezinárodních vztahů mezi zeměmi vyžaduje obrovské množství práce. To samozřejmě vyvolává zájem všech – proč se děje to či ono, proč tato omezení, proč tyto dohody, takže to, co sledujeme v médiích, jsou různé velké zájmy. Nyní se provádí hra na dva tahy (šachisté znajíze šachových etud): - zavádějí se určitá omezení nejen mezi Čínou a jinými zeměmi, ale i mezi dalšími zeměmi vzájemně v závislosti na tom, co je nutné kde přenastavit. A potom, až epidemie skončí, a omezení jsou zrušena, tak se ukáže, že nová pravidla fungují např. ve sféře cestovního ruchu, vedení byznysu, vzdělávacích programů, kultury – množství všeho možného. A právě tato hra na dva tahy se právě řeší.

Kromě toho Čína řeší i mnohé vnitřní úkoly: - provádí se určitá cvičení, strukturuje se společnost (vzpomeňme tam zavedený systém sociálního bodování), jde o řízení velkých mas lidí – co kde opravit, seřídit, než se Čína stane centrem koncentrace řízení. Otázek, které řeší dnešní hysterie kolem koronaviru, je obrovské množství. Všechny ale směřují k jedinému – k přestavbě mezistátních vztahů a zmenšení inflační bubliny. Aby k vedení zemí, která něco slíbila (viz Trump), nemohlo být výhrad. Copak on za to může? – je to přece koronavirus a umírá mnoho lidí, všichni se bojí, šíří se fobie… Mnohé z důležitých otázek řízení koronavirus pomáhá řešit.

Podívejte se, jak se vše publikuje. Je třeba jen trochu rozumět tomu, jak jsou řízeny sociální supersystémy, jak se řídí země a národy – a vše je jasné…

*) Nyní jsou předpoklady pro vypuknutí nejrozsáhlejší krize. Zdálo by se, že centrální banky v minulých dvou letech pro to provedly všechno – tiskly peníze, kterými spekulanti nafukovali fondové trhy… Podívejte se – vykládají nám o největším propadu fondového trhu USA od roku 2008. Podívejme se ale na grafy S/P 500, Dow Jones a Nasdag, kde se obchodují akcie technologických společností: - ve skutečnosti FED USA začal tisknout peníze od září a vytiskl jich na sumu 550 mld. dolarů. To vše způsobilo obrovský spekulativní růst na fondových trzích. Forbes spočítal, že fondové trhy ztratily „díky koronaviru“ za týden 6 bilionů dolarů… Ale výše zmíněných 550 miliard emitovaných peněz zvedlo fondové trhy do poloviny února právě o tuto výši a umožnily spekulantům nafouknout kapitalizaci o oněch – 6 bilionů dolarů. Jen jsme se vrátili na úroveň září/října loňského roku…

Znamená to, že všechna opatření přijímaná centrálními bankami na podporu ekonomiky – do ekonomiky nejdou! Jdou do velmi rychlého nafukování bublin na fondových trzích. Takže nic nového – jen návrat k „normálu“ minula. A navíc, tak významné trhy jako Apple, Tesla dosud neodpadají, protože se tam setrvačností lijí spekulativní peníze investorů jako do „bezpečného přístavu“ - dokud je příští vlna nespálí… Američtí kolegové mi koncem prosince říkali, že velmi mnoho peněz mají majitelé „starých peněz“ - ti, kdo jsou skutečnou elitou, zatímco na trh běží „horké“ peníze nových boháčů z rozvojových zemí, našich investorů, mnozí investoři si na to půjčují. Zatímco skutečná elita sedí klidně, nic nedělá a čeká na další pokles, aby pak reálná aktiva skoupila za zlomek.

Nové peníze musí shořet, aby nekonkurovaly starým penězům, protože staré elity se na naše oligarchy, stejně jako na ostatní (Araby, Číňany, atd.), dívají s pohrdáním… - tolik A.Losev

Zdroj:   https://www.youtube.com/watch?v=JXke3K9oFoo

Překlad: st. hroch 200304

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473