Z DALŠÍ TRAGIKOMEDIE V MIMONI

Z mimoňské „bleskovky“

Monolog starosty, který si už málokdo dovolí přerušit, způsobuje, že se z jednání stává taková „zastupitelská bleskovka“.

Účastníci jsou si pravděpodobně vědomi toho, že vševědoucí „maličenstvo“ má vždy pravdu a vznášet připomínky nebo dokonce jiné návrhy je zcela zbytečné a ztráta času.

Před třemi dny se objevil v regionálním zpravodajství „slavný magor z Řeporyjí“. Divil jsem se, že ho vůbec vzali do televize. Ten člověk už na první pohled působí jako mentální výjimka. Velmi zvláštní, že může být takový člověk někde starostou. Moje žena to okomentovala, že pro podobný případ bychom nemuseli chodit daleko. Zdálo se mi to trochu přehnané. Po zastupitelstvu 23. 1. 2020 už nezdá.

Nebýt zvědavé čtvrtiny přítomné veřejnosti – pana Majliše, skončil by program za 30 minut.

Pro mě poněkud zarážející. Na programu byl např. střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2022. To, že letošní rozpočet je schodkový asi o 12 milionů, už víme. Podle výhledu za další dva roky schodek naroste na 41,5 milionu.

A nikdo se tomu nediví, nikdo se neptá, kdo a jak schodek vyrovná. A to si navíc město proti minulým obdobím, bude přilepšovat do rozpočtu z nájemného městských bytů. Za roky 2020 – 2022 celkem o 61,2 milionu. Což znamená, že nebýt příjmů z bytového hospodářství, byl by propad městského rozpočtu 102,7 milionu. Zřetelně se ukazuje k jakému poškozování – „obírání“ nájemníků bude docházet. V souvislosti je zcela zřejmé, že zrušení MK a. s. bylo z pohledu nájemníků jasně tím nejhloupějším, co je mohlo potkat. Zatím co MK a. s. nechtěla zvyšovat nájemné a svou činnost soustřeďovala na to na jaké akce – opravy, rekonstrukce aj. veškeré vybrané nájemné vrátí zpět do bytového fondu, po zrušení MK a. s. si město z nájemného každoročně „přimázne“ do svého rozpočtu nejméně 20 milionů z vybraného nájemného.

Zajímavé možná bude pro někoho, že za právní služby spojené s likvidací MK a. s. zaplatilo město v minulém roce 116 a 121 tisíc a nyní schválilo doplatek do plánovaných 700 tisíc – 480 tisíc. Tak to stálo v důvodové zprávě. Součet je ve skutečnosti 717 tisíc. To ale není nic zvláštního. Pan Král občas plácne nějaký chybný údaj. Jednou datum jindy finance. Že na to nikdo nereaguje, má svou vypovídající hodnotu o úrovni tohoto zastupitelstva nebo o tom, že normální zastupitelé už rezignovali a přestali vnímat i nesmysly poházejí-li z „úst“ vladaře.

Zvědavý pan Majliš chtěl vědět, kolik stál prohraný soudní spor o nevyplacenou odměnu bývalému řediteli MK a. s. K výměně názorů několik poznámek:

Poslouchat jsem ty nesmysly vydržel jen chvíli. To, že pan starosta operoval vyplacenými 380 tisíci, když skutečná suma - odměna byla 360 tisíc, je jen jeden z více časem starostou uvedených chybných údajů.

V každém případě by měl ten pán slovo morální nebo nemorální vypustit ze svého slovníku. Pravděpodobně nezná význam těch slov. Například, jeho tvrzení, že 99 % obyvatel souhlasí s tím, že odměna nevyplácet neměla, znamená, že považuje 99 % obyvatel města za idioty nebo za naprosto neinformované hlupáčky. Jako neinformovaný se ovšem projevil i pan Majliš.

Pravděpodobně neví, co vím já, který jsem byl v představenstvu asi 20 let s malou přestávkou. Panu řediteli byl vyměřen plat 36000,- Kč a za celých 24 let mu nebyl zvýšen plat ani o korunu. Když si vezmete kalkulačku, zjistíte, že vyplacená odměna představuje necelých 3,5 % z jeho nikdy nezvyšovaného platu. Je-li to nemorální, měli by např. úředníci městského úřadu vrátit všechny valorizace jako nemorální, neboť byly zcela jistě o vyšší procenta. Zvýšení odměny starosty o 10 % je jistě velmi morální. To, že starosta za své tragikomické výkony za 4 roky pobere o 1 milion 370 tisíc více, než byla představenstvem přidělená odměna ředitele MK a. s. za 24 let je jistě také velmi morální. Je mi známo, že výši odměn uvolněných zastupitelů určuje někdo jiný a ani zastupitelstvo do toho nemá co mluvit, ale tak by ten pán měl aspoň v tomto případě držet svá nemorální „nevymáchaná ústa“.

Pan Majliš měl ovšem pravdu v tom, že představenstvo špatným rozhodnutím způsobilo škodu dle sdělení Krále asi 60 tisíc. Tomu můžeme a nemusíme věřit, nevěděl to ani Král. Na otázku plácnul prostě nějakou sumu. To není ale podstatné. Je-li způsobena škoda špatným rozhodnutím pracovníka, je třeba provést škodní řízení. Sám mohu ze své praxe uvést, že jsem na počátku 90. let prohrál soudní spor a organizace, které jsem byl představitelem, musela zaplatit pokutu. Bylo zavedeno škodní řízení a já jsem uhradil třetinu způsobené škody. Jestli byl rozsudek morální nebo ne, na to jsem měl já i ostatní nějaký a jiný názor, ale rozsudek byl jasný, a pokuta - tedy škoda také.

V tomto případu nebylo o správnosti rozhodnutí představenstva MK a. s. pochyb (mohli jsme dát až dvanáctinásobek měsíčního platu, tedy ještě o 72 tisíc víc). Pokud se pan Ing. Zahrádka bral o svůj nárok, to bylo dobře. Nepochybovali jsme ani trochu, že spor vyhraje a nedivím se jednoznačnému a rychlému průběhu jednání. K podivení je spíše mizerná znalost soudních procedur a postupů od bývalého policisty.

Z mimoňského „divadélka“ 23. 1. 2020 Miroslav Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473