ZDRAŽOVÁNÍ BYDLENÍ ZATEPLOVÁNÍM

ZATEPLOVÁNÍ aneb zdražování bydlení po „mimoňsku“:

Mým záměrem není rozebírat technologii zateplování bytových domů a dosažené úspory tepla a důvody, proč se vesměs i v zahraničí od zateplování upouští. Nejsem odborník. Možná už vymysleli nové technologie zateplování, které nesnižují prodyšnost stěn zateplovaného domu a nezvyšují riziko vzniku plísní, jak tomu bylo donedávna. Ale to nechme stranou.

Jde jen o to, jak právě u nás v Mimoni zasáhne do peněženek nájemníků dnes už jen městských bytů.

Jakkoliv je to troufalé při současné úrovni školství a upadající vzdělanosti obyvatelstva, pokusme se o jednoduchý logické hodnocení – názorný příklad. Snad to pochopí aspoň někdo.

Do hry s názvem „ZATEPLOVÁNÍ“ vstupují 4 hráči: Zateplující firma, dodavatel tepla, vlastník zateplovaného domu a nájemníci. Pro zateplující firmu je zateplování předmětem jejího podnikání a dosažení zisku. Zateplování a zisk z něj je podmínkou úspěšné existence firmy. Proto musí nabízet zateplování a získávat zákazníky. Součástí nabídky je také předpokládaná, lákavá – „vypočtená“ úspora tepla. Předpokládejme například, že nabízená úspora tepla je např. 25 %. Tohoto čísla se samozřejmě chopí vlastník domu, který zateplení musí zaplatit a s tímto odůvodněním zvýší nájemné o částku, která předpokládá dosaženou úspor u nákladů na teplo.

Tímto směrem se ubíraly úvahy svého času i v Mimoňské komunální a. s. (MK a.s.) Rozdíl mezi ní a dnešním vlastníkem – městem je ten, že MK a. s. neměla zájem zvyšovat nájemné - město zájem má. I v nově schváleném rozpočtu na rok 2020 je jasně vidět, že město proti příjmům z nájmů plánuje výdaje do bytového fondu o 20 milionů nižší. Vylepšuje si rozpočet na účet nájemníků o 20 milionů.

V naznačeném příkladu může vlastník - město říci: nájemníci uspoří 25 % na dodávkách tepla, tak zvýšíme o částku odpovídající 25 procentům nájem. Tak se stane a jsme u prvního malého problému. Po zateplení se ukáže, že úspora na dodávkách tepla není 25, ale třeba jen 15 %.

Pokud jsem měl možnost seznámit se s několika případy zateplování (asi pěti nebo šesti) i v jiných městech, skutečná úspora byla vždy menší, než firmou slibovaná. Rozdíl zaplatí nájemníci ve zvýšeném nájmu. Ten se už samozřejmě zpět podle dosahované skutečnosti nesníží.

To je první zvýšení nákladů na bydlení.

Ovšem dodavatel tepla je také podnikatelská firma, která musí mít svůj zisk a své příjmy musí udržet nebo je zvyšovat. V případě Mimoně, kde je naprostá většina bytů vytápěná horkovodem – tedy jedním monopolním dodavatelem, je to velmi jednoduché. A co udělá dodavatel tepla v případě, že poklesne odběr tepla? Ano, vidím vám na očích, že hádáte správně: Zvýší cenu tepla – tj. cenu za jednotku tepla tak, aby vzato suma sumárum neutrpěl ztrátu. To přece dobře známe z vývoje cen vody. Že byl kdysi kubík vody za 80 haléřů, vám dnes už nikdo neuvěří (dnes to je v našem regionu kolem 100,- Kč).

A tak nájemníci sice zateplením sníží množství odebíraného tepla, ale zaplatí za toto menší množství stejně, jako kdyby odběr nesnížili.

K tomu budou platit zvýšené nájemné (o těch 25 % slibovaných úspor). A znamená to co? Správně! Náklady nájemníků na bydlení v bytech města budou vyšší - bydlení v nájemních bytech podraží.

To už tak bývá. Jsou různé hry s různými účastníky. Všichni vstupují do hry nebo jsou do ní nalákáni (reklamou nebo třeba zhlouplými zastupiteli) s vidinou obohacení. Ovšem vyhrát mohou jen někteří a jiné zase jejich výhru musí zaplatit. Firma, vlastník a dodavatel vyhrát musí nebo v nejhorším případě nesmí tratit. A k placení zbývají už jen nájemníci.

Mohlo by se ještě podotknout, že při klimatickém vývoji (skutečné zimy znají už jen pamětníci a ostatní jen z jejich vyprávění), ať už je způsoben vychýlením oběžné dráhy Země nebo emisemi či jinak, se zateplování jeví i z toho důvodu stále zbytečnějším. (I letos se zimní teploty drží kolem nuly a nejvyšší „mráz“ - mívá jen krátkou dobu trvání – byl koncem roku -7oC a dnešní lednový rekord byl ráno -4oC.

Podotýkám, že v lednu 1984 jsme měli teploty -30oC i ještě nižší – pozn. aut.)

Zbývá snad jen uvést, že Král a spol., aby měli prachy na velmi nákladné zateplení, se snaží vnutit městu Ralsku za obrovské peníze prodej bytových domů v majetku města Mimoně na Ploužnici. Domy, které byly rekonstruovány za státní dotace, se snaží prodat sousedům za velké peníze.

Logicky vzato: stav, že občané města Ralsko bydlí v domech města Mimoň a platí mu nájem, asi není úplně normální. Ale normální ani není, aby město Mimoň, které přišlo k bytovým domům v podstatě zdarma, je chce za obrovské prachy prodávat a chce vydělávat velké peníze na sousedním městě. (Pravda – okrádání bližního svého je základním motorem a principem kapitalismu – pozn. aut.)

Podle mého názoru by bylo nejlépe bezúplatně převést domy na Ploužnici včetně budoucích nákladů na jejich údržbu a opravy do vlastnictví města Ralsko. Tím by se uvedené anomálie vyřešily. Každé z obou měst by se staralo o byty svých občanů, mělo příjem z jejich nájmů a vynakládalo by prostředky na jejich údržbu a opravy.

V Mimoni 20. 1. 2020 Miroslav Starý, SČN, nájemník.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473