ČÍM DÁLE, TÍM "LÉPE"

Přežili jsme další jednání zastupitelstva. Jednoduchý program, z něhož mohla zaujmout některé snad jen směrnice „Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí“, ve které se měnily ceny – sazby za pozemky, už dlouho neměněné. Poněkud k nepochopení bylo, že z původního návrhu programu zmizel bod 11, aby byl vzápětí starostou ten samý bod navržen jako nový bod č. 14. Ale nebuďme hnidopiši. Doplněn byl těsnou většinou i bod č. 15 týkající se dalšího osudu areálu bývalého vepřína.

Že to nebude jen tak fádní projednání programu, nasvědčovala nebývale velká účast veřejnosti. Poněkud se rozjasnilo, když starosta oznámil, že záležitost týkající se učitelů a školství se bude projednávat až v rámci posledního bodu – diskuze. Rozjasnilo hlavně těm, kteří věděli, že starosta pokračuje v nastoupené cestě likvidace všech, kteří mu nevyhovují a nejsou ochotni akceptovat jeho byť i třeba hloupé a městu neprospěšné představy. Konkrétně šlo o to, zda bude dosavadní ředitelka ZŠ a MŠ Mírová vykonávat nadále svou funkci. Tak nebylo ovšem vůbec jasno, blýskalo se a hřmělo.

I pro nás – plebejce – kteří na rozdíl od starosty neřešíme pavlačové drby a nestavíme na nich, bylo dost zřejmé, že současná ředitelka ZŠ a MŠ Mírová vstupuje do výběrového řízení ocejchovaná jako nevhodná, ať už to bylo stupidními pověstmi o finanční zpronevěře, daňovém úniku a podobných výplodech, či protekci při přidělení zakázky, které kolovaly městem. Původce je snad zřejmý.

O co šlo skutečně? O opravu budovy bývalé lékárny. Oprava byla potřebná a byla paní ředitelce z úřadu starostenského uložena. Peníze na opravu škola měla, tudíž je nemusela někomu sebrat nebo použít nějaké na cizí úkor. Pochybení, ke kterému došlo, bylo ryze formální. Paní ředitelka měla vyhlásit výběrové řízení. Paní ředitelka znalá situace na trhu oprav – zejména toho, jak se firmy „mohou přetrhnout“, aby získaly drobné zakázky, v zájmu urychlení akce, obrazila několik možných firem. A když jen jediná z nich projevila zájem, smlouvu na zakázku s ní uzavřela. Byla to od této firmy první zakázka pro školu, takže protekce je asi blbost. Podle starosty protekce spočívala v tom, že stejná firma „staví Majlišům vejminek“. Tak to král hulvátů skutečně řekl. Z dalšího potom vyplynula spojitost s pracemi firmy pro Majlišových dceru Lenku. Ta se jistě na „vejminek“ ještě nechystá.

Dozvěděli jsme se, že na podporu dosavadní ředitelky vznikl dopis. Jestli to byl dopis nebo petice nevidím jako podstatné. Podstatným je, že velký počet zaměstnanců školy podpořil svou ředitelku nejen dopisem, ale účastí několika desítek osob na jednání zastupitelstva. Tito lidé zde veřejně dávali najevo podporu ředitelce a současně vyjadřovali nesouhlas s jednáním starosty. Dobře to vyjádřil zastupitel pan Konopiský, který také pracuje na pedagogickém řídícím místě, když řekl: „Podpora zaměstnanců dokazuje, že škola funguje tak, jak škola správně fungovat má.“ A sklidil za to potlesk.

Hovořilo se o výběrovém řízení. Podle mého názoru má výběrové řízení smysl, jestliže ho provádějí a hodnotí odborníci. To právě ve školství nebývá. Pokud má provádět řízení komise, ve které většina členů nemá o citlivé a složité problematice školství ani potuchy, je to špatně. Myslím, že bylo i v tomto případě, jestliže školská inspektorka, tedy jedna z mála kvalifikovaných členů komise, se nedostavila.

Samozřejmě, pokud má komise rozhodnout o někom z jiných než školství prospěšných pohnutek, je úplně jedno, kdo tam je a zda jsou tam úplní blbci, kteří jen plní něčí zadání.

Komise zřejmě nefungovala, jak má, protože, jestliže předseda komise zjistil podjatost (a to se stalo), měl výběrové řízení ihned zastavit a zrušit. Nezastavil ani nezrušil.

Poněkud zvláštní je, že vítězka výběrového řízení v radě města „neprošla“. Podjatost měl způsobit zejména starosta, který se před hlasováním vyjádřil, že jasným vítězem je paní Polanecká.

V úvodu svého vystoupení obvinila ředitelka školy starostu z porušení zákona o kontrole, protože do otevřené akce nemůže nikdo vstupovat. Ani starosta ani pan Kabeš. Dále ho obvinila ze šíření lží a polopravd na facebooku. To není nic nového. Na lhaní starosty jsme už opakovaně upozorňovali. Nové není ani to, že starosta s arogancí sobě vlastní nenechal ředitelku školy při jejím vystoupení domluvit – hrubě ji přerušoval, když téhož („nechte mě domluvit“) se opakovaně dožadoval od ní.

Na obranu ředitelky vystoupili i další, např. paní Šárka Kalvová, která vyvrátila jedno ze starostových tvrzení. A starosta, jak je u něj zvykem hledal jiný druh munice. Tentokrát obvinil paní Kalvovou, že si tam řeší své politické ambice. Vrchol naprosté ubohosti, u starosty opravdu velmi častý.

Starosta také stále v zajetí chorobné zášti vůči MK a. s. (měl by snad navštívit psychiatra) si ani tentokrát neodpustil další lež. Když řekl, že dnes se dělá všechno jinak a není to jako kdysi, když někdo přišel třeba na komunálku a řekl: „tuto zakázku bude dělat ten nebo onen“.

V představenstvu MK a. s. jsem byl téměř 20 let. Za tu dobu jsem se asi se dvěma výjimkami zúčastnil všech řádných a mimořádných jednání představenstva. Ta mimořádná se týkala často kontrol prováděných prací a zejména vyhodnocování výběrových řízení. Nikdy se nestalo, že by tam někdo přišel a řekl: Bude to dělat ten nebo onen. Výběrová řízení byla řádně vyhlášena se stanovenými požadavky a podle jejich splnění a úrovně byla vyhodnocována a firmy vybírány. Starosta opět nestydatě lže.

Ale nejde jen o lež. Zákon o obcích nedává právo starostovi, aby z titulu své funkce urážel a ostouzel slušné bezúhonné občany a jejich práci. Podle mých poznatků počet občanů, kteří jsou připraveni podat trestní oznámení na starostu pro, jak se dříve říkávalo - urážku na cti (právníci by to asi formulačně převedli do podoby současně platných zákonů), se zvyšuje. Kdyby byl Král správným policistou, musel by podat takové trestní oznámení na sebe on sám. Zřejmě není dobrým policistou a je ke všemu velmi špatným starostou. Chce to nápravu. Odpor proti nadutému samovládci roste.

V Mimoni 21. 6. 2019, Miroslav Starý, SČN

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473